Ia Boòng: Thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018

Ia Boòng: Thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018

Vừa qua, Đoàn thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018 tỉnh Gia Lai do ông Văn Phú Bộ, Phó chánh văn phòng điều phối chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Gia Lai làm Trưởng đoàn đã làm việc với UBND huyện để tiến hành xét, thẩm định công nhận kết quả xã Ia Boòng đạt nông thôn mới. Tiếp và làm việc cùng Đoàn thẩm định có Phó chủ tịch UBND huyện Từ Ngọc Thông, đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị huyện và Ban Quản lý đề án nông thôn mới xã Ia Boòng.

1  2...