Lễ trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng

Lễ trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng

            Thực hiện điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam và Quy định số 3 - QĐ/TW ngày 31/10/2006 của Bộ Chính trị về "Thi  hành điều lệ Đảng"; căn cứ Quyết định số 1015 - QĐ/TU ngày 08/5/2018 của Ban thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai về việc trao Huy hiệu Đảng, chiều ngày 06 tháng 7 năm 2018, Chi bộ Văn phòng HĐND-UBND huyện đã long trọng tổ chức Lễ trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Trần Như Thông, nguyên Phó chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện.

1  2...