Huyện Chư Prông tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết  công tác 9 tháng năm 2020

Huyện Chư Prông tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 9 tháng năm 2020

Sáng ngày 16/9/2020, UBND huyện Chư Prông tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh 9 tháng  năm 2020, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm. Đồng chí Đinh Văn Dũng –Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện và các Đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện đồng chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị tại điểm cầu UBND huyện còn có các đồng chí lãnh đạo HĐND huyện, UBMMTQVN huyện, Ủy viên UBND huyện, Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị, doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn. Tại điểm cầu các xã, thị trấn có các đồng chí trong cấp ủy, chính quyền và đội ngũ cán bộ công chức.

1  2...