HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ IA BĂNG KHÓA X, NHIỆM KỲ 2016-2021  TỔ CHỨC KỲ HỌP BẤT THƯỜNG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ IA BĂNG KHÓA X, NHIỆM KỲ 2016-2021 TỔ CHỨC KỲ HỌP BẤT THƯỜNG

Ngày 30/7/2019, Hội đồng nhân dân xã Ia Băng tổ chức Kỳ họp thứ Chín (Kỳ họp bất thường) để bầu bổ sung chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021.

1  2...