Xã Bàu Cạn tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020

Xã Bàu Cạn tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020

Sáng ngày 13 tháng 10 năm 2019, UBND xã Bàu Cạn tổ chức Hội nghị tổng kết nhiệm vụ Kinh tế - xã hội, đảm bảo Quốc phòng an ninh năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020.

1  2...