Hội nghị tập huấn cung cấp thông tin  cho người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Hội nghị tập huấn cung cấp thông tin cho người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Ngày 01/11/2018, Ủy ban nhân dân huyện Chư Prông tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng, cung cấp thông tin cho người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2018.

1  2...