UBND huyện chia tay đồng chí Nguyễn Văn Gặp – Nguyên Ủy viên UBND huyện, Trưởng phòng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, nhận nhiệm vụ mới

UBND huyện chia tay đồng chí Nguyễn Văn Gặp – Nguyên Ủy viên UBND huyện, Trưởng phòng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, nhận nhiệm vụ mới

     Sáng ngày 27/7/2018, tại cuộc họp thành viên UBND huyện tháng 7/2018, UBND huyện đã tổ chức chia tay đồng chí Nguyễn Văn Gặp – Nguyên Ủy viên UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2021, Trưởng phòng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn.

1  2...