Xã Bàu Cạn: Tổ chức tổng kết công tác GDQP & AN năm 2019

Xã Bàu Cạn: Tổ chức tổng kết công tác GDQP & AN năm 2019

Sáng ngày 27 tháng 02 năm 2020, UBND xã Bàu Cạn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác GDQP & AN năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020.

1  2...