Huyện Chư Prông sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2019

Huyện Chư Prông sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2019

Thực hiện chương trình công tác ngày 17/6/2019 tại hội trường 15/9, UBND Huyện Chư Prông đã tổ chức Hội nghị sơ kết tình hình thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh – quốc phòng 6 tháng đầu năm và triển khai chương trình công tác cuối năm 2019.

1 2 ...