Chư Prông: phổ biến, cung cấp thông tin cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2019

Chư Prông: phổ biến, cung cấp thông tin cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2019

Sáng ngày 2/10, Ủy ban nhân dân huyện Chư Prông tổ chức hội nghị phổ biến, cung cấp thông tin cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2019. Dự và chỉ đạo hội nghị có ông Rah Lan Hạnh – Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân huyện; ông Phạm Vũ Tú – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện chủ trì hội nghị.
 

1 2 ...