Xã Ia Boòng huyện Chư Prông đón Bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

Xã Ia Boòng huyện Chư Prông đón Bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

Ngày 10/4/2019, xã Ia Boòng huyện Chư Prông đã tổ chức lễ đón Bằng công nhận xã đạt chuẩn Quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Đây là xã thứ 5 của huyện Chư Prông đạt chuẩn Nông thôn mới.

 
Lãnh đạo UBND xã Ia Boòng vinh dự đón nhận Bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Về dự lễ đón nhận có đại diện lãnh đạo UBND tỉnh, huyện sự có mặt đầy đủ của Đảng ủy, chính quyền, đoàn thể  mặt trận và đông đảo bà con nhân dân trong xã.

Xã Ia Boòng hiện có 11 thôn làng, gồm: 3 thôn  đồng bào người kinh và 8 làng đồng bào dân tộc thiểu số chủ yếu người Jarai, toàn xã có 1.500 hộ với 6.685 khẩu. Sau 8 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, xã Ia Boòng đã phát huy sức mạnh của toàn Đảng, toàn dân. Xã đã huy động trên 14 tỷ đồng đầu tư cho chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới, gồm: ngân sách Trung ương hỗ trợ trên 2,7 tỷ  đồng, ngân sách tỉnh 600 triệu đồng, ngân sách huyện 1 tỷ 700 triệu đồng, ngân sách xã 39 triệu đồng, các vốn tín dụng, vốn lồng ghép và vốn doanh nghiệp trên 8 tỷ đồng, còn lại trên 1 tỷ đồng là nhân dân đóng góp. Với các nguồn vốn trên, xã Ia Boòng đã tập trung đầu tư xây dựng và nâng cấp các công trình, như: Trường học, trạm y tế, nhà văn hóa, đường giao thông nông thôn... Cùng với đó, xã đã thực hiện tốt các chế độ chính sách an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo; hỗ trợ hộ nghèo trong lao động sản xuất, phát triển kinh tế, đồng thời thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xây dựng nông thôn mới, khuyến khích nông dân áp dụng khoa học kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nhân rộng mô hình sản xuất có hiệu quả… Qua đó, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được cải thiện và nâng cao, thu nhập bình quân đầu người năm 2018 đạt 35,1 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 6,85%; diện mạo của xã đã thay đổi theo hướng tiên tiến, hiện đại; hệ thống chính trị ở cơ sở được tăng cường và củng cố, an ninh trật tự được giữ vững. Tính đến cuối năm 2018, xã Ia Boòng đã hoàn thành 19/19 tiêu chí nông thôn mới. Ngày 22/02/2019 UBND tỉnh Gia Lai đã ban hành quyết định số 305/QĐ-UBND công nhận xã Ia Boòng đạt chuẩn nông thôn mới.
 


Lãnh đạo UBND huyện trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong Phong trào xây dựng xã Ia Boòng thành xã đạt chuẩn Nông thôn mới
 
Dịp này, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai đã tặng cờ thi đua cho nhân dân và cán bộ xã Ia Boòng. Ủy ban nhân dân huyện Chư Prông đã tặng giấy khen cho 16 tập thể và 50 cá nhân có thành tích xuất sắc trong Phong trào xây dựng xã Ia Boòng thành xã đạt chuẩn Nông thôn mới.
                                                                                       Bài, ảnh: Rơ Lan Viện

Quay lại