Xã Bàu Cạn: Tổ chức tổng kết công tác GDQP & AN năm 2019

Xã Bàu Cạn: Tổ chức tổng kết công tác GDQP & AN năm 2019

Sáng ngày 27 tháng 02 năm 2020, UBND xã Bàu Cạn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác GDQP & AN năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020.

 
Bà: Trần Thị Thu Hiền – Chủ tịch UBND xã phát biểu khai mạc Hội nghị
 
   Ông Đoàn Văn Xuân – Bí thư Đảng ủy xã đã tới dự; Hội nghị đã được nghe ông Lê Hồng Duy - Chỉ huy trưởng BCHQS xã thông qua dự thảo báo cáo công tác GDQP & AN năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020, Báo cáo nêu rõ “Về Công tác giáo dục quốc phòng và an ninh”: Năm 2019, Ban CHQS xã đã tham mưu cho HĐGDQPAN xã cử 10/20 người tham gia lớp thứ 1 và 8/14 người tham gia lớp thứ 2 tham gia bồi dưỡng Kiến thức QPAN đối tượng 4 tại huyện, cử 25/35  người tham gia lớp thứ 3 bồi dưỡng Kiến thức QPAN đối tượng 4 tổ chức theo cụm (Bàu Cạn, Thăng Hưng, Bình Giáo, Ia Phìn) tại nhà văn hóa xã Bàu Cạn. Cử 01 chức sắc tham gia lớp bồi dưỡng Kiến thức QPAN cho đối tượng chức sắc tôn giáo tại huyện. Hiện nay đối tượng 03: 08 người  trong đó 07 người tham gia lớp bồi dưỡng, đối tượng 4: 79 người trong đó tham gia lớp bồi dưỡng 76, còn 03 người chưa tham gia lớp bồi dưỡng; người có uy tín: 02 chức sắc tôn giáo.
 
Toàn cảnh Hội Nghị
Công tác phối hợp tuyên truyền kiến thức QPAN toàn dân đã phối hợp với các ban ngành vận dụng nhiều hình thức, phương pháp tuyên truyền kiến thức QP&AN, nhằm nâng cao nhận thức, góp phần làm chuyển biến về ý thức, trách nhiệm của công dân với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; thực hiện tốt chế độ chính sách động viên, tặng quà cho tân binh lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự tại ngũ.
 
Ông  Đoàn Văn Xuân – Bí thư Đảng ủy xã phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
 
Phát biểu chỉ đạo tạo hội nghị ông Đoàn Văn Xuân Bí thư Đảng ủy nhấn mạnh: Trong thời gian tới cần thực hiện tốt công tác phổ biến kiến thức quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân trên phương tiện truyền thông của xã và các phương thức giáo dục tuyên truyền khác khác phù hợp với địa phương, nâng cao ý thức trách nhiệm của công dân đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ban CHQS, Công an xã tổ chức phổ biến, tuyên truyền cho LLVT xã những nội dung cơ bản của các văn bản quy phạm pháp luật về GDQP&AN; nâng cao tinh thần yêu nước, tích cực học tập rèn luyện và tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân về công tác GDQP&AN và việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục quốc phòng an ninh.
 
Lãnh đạo UBND xã trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân

Tại Hội nghị, UBND xã tặng giấy khen cho 03 tập thể và 15 cá nhân, đã có nhiều thành tích trong công tác Giáo dục quốc phòng và An ninh năm 2019.
 
Tin, ảnh: Thu Huyền
                                                                             VH- XH xã Bàu Cạn
 
 
 
                                                                            
         
 

Quay lại