Chư Prông triển khai kế hoạch bán đấu giá quyền sử dụng đất năm 2020

Chư Prông triển khai kế hoạch bán đấu giá quyền sử dụng đất năm 2020

Sáng ngày 18/3/2020, UBND huyện họp bàn công tác chuẩn bị cho việc triển khai kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn huyện. Tham dự và chủ trì cuộc họp Ông Phạm Vũ Tú - Phó Chủ tịch UBND huyện - Chủ tịch Hội đồng Phát triển quỹ đất và Giám sát việc đấu giá quyền sử dụng đất huyện, cùng tham dự có các thành viên trong Hội đồng, Chủ tịch UBND và Công chức Địa chính – Xây dựng các xã Ia Phìn, Bàu Cạn, Thăng Hưng, Ia Drang, Ia Kly, Ia Tôr, Ia Băng, Ia Me, Ia Boòng, Ia Lâu, Ia Mơ và thị trấn Chư Prông.

 
Ảnh: Toàn cảnh cuộc họp
 
Tại cuộc họp, Ông Nguyễn Tiến Tạo – Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện – Phó Chủ tịch Hội đồng thông qua báo cáo công tác bán đấu giá quyền sử dụng đất năm 2019 và kế hoạch bán đấu giá quyền sử dụng đất năm 2020.
 

Ảnh: Ông Nguyễn Tiến Tạo - Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường,
phát biểu tại cuộc họp
 
Theo báo cáo đến thời điểm hiện tại, qua rà soát thì trên địa bàn huyện có 04 khu quy hoạch đã được phê duyệt chi tiết, với số thửa đất dự kiến 362 lô, tổng diện tích 90.929 m2 đất ở nông thôn, và số tiền sử dụng đất thu được (theo dự thảo hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020) là 59.669.901 đồng, cụ thể Khu quy hoạch xây dựng chi tiết thôn Đồng Tâm, xã Bàu Cạn, số lô đất dự kiến đưa vào đấu giá 53 lô, tổng diện tích: 12.957 m2; Khu quy hoạch xây dựng chi tiết khu dân cư và các công trình công cộng xã Bàu Cạn (trước UBND Bàu Cạn), số lô đất dự kiến đưa vào đấu giá: 199 lô với tổng diện tích là 50.675 m2; Khu quy hoạch xây dựng chi tiết điểm dân cư thôn Đoàn Kết (trụ sở UBND xã Bàu Cạn cũ), số lô đất dự kiến đưa vào đấu giá 39 lô, tổng diện tích: 7.700 m2; Khu quy hoạch xây dựng chi tiết điểm dân cư xã Ia Me (ngã 3), số lô đất dự kiến đưa vào đấu giá 71 lô, tổng diện tích là 19.597 m2. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, chỉ có khu quy hoạch xây dựng chi tiết điểm dân cư xã Ia Me đủ điều kiện để thực hiện đấu giá đất, còn lại 03 khu quy hoạch còn lại không đảm bảo điều kiện về cơ sở hạ tầng để thực hiện việc bán đấu giá đất. Cuộc họp cũng đã nhận được nhiều ý kiến thảo luận và đề xuất của các đại biểu dự họp và các thành viên trong Hội đồng.
Kết luận tại cuộc họp, Ông Phạm Vũ Tú – Phó Chủ tịch UBND huyện – Chủ tịch Hội đồng đề nghị các cơ quan chuyên môn, đơn vị liên quan khẩn trương phối hợp với UBND cấp xã thực hiện rà soát, khảo sát và thống kê nhu cầu sử dụng đất của các hộ dân với các hình thức giao đất, cho thuê đất, đấu giá quyền sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện, hướng dẫn người dân thực hiện các quyền và nghĩa vụ về đất đai theo đúng quy định pháp luật. Giao phòng Kinh tế - Hạ tầng chủ động, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan và địa phương trong việc thực hiện san ủi mặt bằng các khu quy hoạch xây dựng chi tiết đã được phê duyệt; đề xuất đồng chí Chủ tịch UBND huyện về đầu tư làm đường giao thông, hệ thống thoát nước, mạng lưới điện và một số các công trình khác trong khu quy hoạch; tiến hành cắm mốc quy hoạch, mốc giao thông, chỉ giới xây dựng, mốc phân lô thửa đất đối với các lô đất đấu giá để thuận tiện cho người đăng ký đấu giá theo dõi và đảm bảo tính chính xác trong công tác bàn giao đất tại thực địa; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện nếu để xảy ra những sai sót tại các khu quy hoạch, ảnh hưởng đến công tác đấu giá quyền sử dụng đất của huyện. Đối với phòng Tài nguyên và Môi trường (Cơ quan Thường trực Hội đồng Phát triển quỹ đất và Giám sát việc đấu giá quyền sử dụng đất huyện) chủ động phối hợp với phòng Kinh tế - Hạ tầng trong việc rà soát, xác định lại diện tích, nguồn gốc đất sạch (về diện tích, chiều dài các cạnh, số lô, thửa đất...), kịp thời báo cáo UBND huyện những khó khăn, vướng mắc để xem xét, chỉ đạo giải quyết, đảm bảo hoàn thành kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất của huyện trong năm 2020; Hội đồng Phát triển quỹ đất và Giám sát việc đấu giá quyền sử dụng đất phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất trước khi tham mưu UBND huyện; đồng thời, việc đấu giá quyền sử dụng đất phải thực hiện công khai, liên tục, khách quan, trung thực, bình đẳng và đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật về đấu giá tài sản. Ngoài ra, giao nhiệm vụ cho phòng Tài chính – Kế hoạch thực hiện thông tin tài chính về nguồn thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất thông qua giao đất, cho thuê đất, đấu giá quyền sử dụng đất để Kho bạc Nhà nước huyện biết và thực hiện phân cấp sử dụng kinh phí đúng quy định.
             Tin, ảnh: Minh Anh

Quay lại