Chủ tịch UBND huyện làm việc với HTCT xã Ia Púch

Chủ tịch UBND huyện làm việc với HTCT xã Ia Púch

Chiều ngày 22/6/2020, tại Hội trường UBND xã Ia Púch, Đoàn công tác UBND huyện do Ông  Đinh Văn Dũng – PBT Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với Hệ thống chính trị xã Ia Púch cùng đi với đoàn có đại diện lãnh đạo Văn phòng HĐND - UBND huyện, Phòng Nông nghiệp & PTNT về công tác xây dựng Nông thôn.

 
Toàn cảnh buổi làm việc
 
Tại buổi làm việc, Đoàn công tác đã nghe ông Lê Văn Tuấn – Chủ tịch UBND xã Ia Púch báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm 2020 và kết quả xây dựng nông thôn mới đạt được trong thời gian qua. Những năm qua, cùng với nguồn ngân sách của tỉnh, huyện, đặc biệt là nguồn đóng góp của nhân dân và nguồn xã hội hóa, xã Ia Púch đến nay đã đạt 09/19 tiêu chí trong bộ tiêu chí nông thôn mới (gồm các tiêu chí: tiêu chí số 1- Quy hoạch, tiêu chí số 3 - Thuỷ lợi, tiêu chí số 4 - Điện, tiêu chí số 7 - Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, tiêu chí số 8 - Thông tin và truyền thông, tiêu chí số 12 - Lao động có việc làm, tiêu chí số 15 - Y tế, tiêu chí số 16 -  Văn hoá, tiêu chí số 19 – Quốc phòng và an ninh) và 11/19 tiêu chí chưa đạt chuẩn theo bộ tiêu chí nông thôn mới (gồm các tiêu chí: tiêu chí số 2 - Giao thông, tiêu chí số 5- Trường học, tiêu chí số 9 - Nhà ở dân cư, tiêu chí số 10- Thu nhập, tiêu chí số 11 - Hộ nghèo, tiêu chí số 13 - Tổ chức sản xuất, tiêu chí số 6 – Cơ sở vật chất, văn hóa, tiêu chí số 17 -  Môi trường và an toàn thực phẩm, tiêu chí số 14 - Giáo dục và đào tạo, tiêu chí số 18 - Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật). Với xuất phát điểm là một xã biên giới, điều kiện kinh tế gặp nhiều khó khăn, địa bàn rộng, hệ thống giao thông trải dài, dân cư thưa thớt, chủ yếu là người đồng bào dân tộc thiểu số, hệ thống thiết chế văn hóa thể thao còn nhiều hạn chế, nên việc đầu tư, huy động nguồn kinh phí để xây dựng cơ sở hạ tầng, đường giao thông nông thôn, các thiết chế văn hóa – thể thao phục vụ người dân gặp nhiều khó khăn. Hiện tại, toàn xã có 04 thôn, làng đây là điều kiện thuận lợi để xã Ia Púch tiến hành huy động các nguồn lực cùng với sự hỗ trợ của tỉnh và huyện nhằm xây dựng mới và nâng cấp một số thiết chế văn hóa thể thao như: Khu văn hóa – Thể thao, điểm vui chơi giải trí cho trẻ em và người cao tuổi, nhà sinh hoạt cộng đồng ở các thôn; hệ thống đường giao thông nông thôn; cơ sở vật chất trường học đảm bảo phục vụ nhu cầu đi lại, học tập, sinh hoạt, tập luyện TDTT cho bà con nhân dân và các em học sinh. Phấn đấu đến cuối năm 2020, xã Ia Púch hoàn thành 12/19 tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới; đồng thời, 02 làng Chư Kó và làng Goòng đạt chuẩn làng nông thôn mới trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
 

Ông Đinh Văn Dũng –PBT Huyện uỷ - Chủ tịch UBND huyện,
Phát biểu tại buổi làm việc

Kết luận tại buổi làm việc, ông Đinh Văn Dũng – PBT Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện biểu dương những nỗ lực, cố gắng của cán bộ và nhân dân xã Ia Púch trong phong trào xây dựng nông thôn mới thời gian qua. Trong thời gian tới, địa phương cần tiếp tục triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm khắc phục ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2020, đồng thời, yêu cầu Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã tiếp tục rà soát các tiêu chí mặc dù đã đạt nhưng có tính bền vững chưa cao, tập trung các nguồn lực quyết tâm xây dựng đạt một cách vững chắc các tiêu chí chưa đạt, phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên trong Ban Chỉ đạo, từng ngành trong xã nhằm tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong việc đưa ra các giải pháp phù hợp để xây dựng hoàn thành các tiêu chí chưa đạt cũng như giữ vững các tiêu chí đã đạt được. Đồng chí yêu cầu lãnh đạo các cơ quan chuyên môn cấp huyện, Văn phòng điều phối nông thôn mới huyện cần có sự quan tâm, chỉ đạo, phối hợp, tạo điều kiện tốt nhất để xã Ia Púch xây dựng thành công 19/19 tiêu chí trong bộ Tiêu chí xã đạt chuẩn Nông thôn mới và nỗ lực cố gắng về đích xã đạt chuẩn nông thôn mới trong thời gian tới.
                      Tin, ảnh: Minh Anh

Quay lại