Ban Chỉ huy quân sự xã Thăng Hưng thực hiện công tác “Dân vận khéo”

Ban Chỉ huy quân sự xã Thăng Hưng thực hiện công tác “Dân vận khéo”

Thực hiện lời Bác dạy “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, trong những năm qua, được các cấp ủy, chính quyền quan tâm chỉ đạo, sự phối kết hợp các ban, các đoàn thể địa phương, Ban Chỉ huy quân sự xã Thăng Hưng đã chú trọng thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên mọi lĩnh vực của đời sống, đặc biệt là trong công tác giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội cũng như công tác khám tuyển quân và huấn luyện quân sự đạt nhiều kết quả quan trọng.

 

 Lực lượng dân quân dọn dẹp vệ sinh tại hội trường thôn 6
 
 Đặc biệt thời gian vừa qua Ban chỉ huy quân sự xã Thăng Hưng đã phối hợp với các tổ chức, đoàn thể chính trị – xã hội, như Hội cựu chiến binh, Hội nông dân, Hội phụ nữ, Công đoàn, Hội người cao tuổi và Đoàn thanh niên xã ra quân làm công tác “Dân vận khéo” tại các thôn, làng trên địa bàn, lực lượng dân quân tự vệ nhặt rác, dọn dẹp vệ sinh nạo vét, khơi thông dòng chảy, làm cỏ, tỉa dặm cây xanh, phát hoang hai bên đường, nâng cấp sữa chữa đào đắp đường giao thông nông thôn, trồng hoa kiểng một số tuyến đường liên thôn trên địa bàn xã… góp phần xây dựng cảnh quang, xanh, sạch đẹp.
 
 

                 Lực lượng dân quân  dựng lại chuồng bò cho gia đình chính sách
 
Ngoài việc tổ chức các buổi ra quân làm công tác “Dân vận khéo”. Ban Chỉ huy quân sự xã đã thường xuyên hướng dẫn, đôn đốc các đồng chí Thôn đội trưởng và lực lượng Dân quân cơ động, Dân quân tại chỗ thực hiện tốt công tác tuyên tuyền, vận động tại địa phương mình; luôn nắm chắc tâm tư nguyện vọng của thanh niên và lực lượng dự bị động viên. Từ đó làm tốt công tác tham mưu cho Đảng ủy và Chính quyền để có định hướng và kế hoạch thực hiện hiệu quả hơn. Chủ động liên hệ, trao đổi, phối kết hợp với các ban, đoàn thể chính trị, các Bí thư chi bộ và Trưởng thôn, thực hiện thông tin hai chiều để triển khai công tác tuyên truyền, vận động và tổ chức thực hiện đạt hiệu quả cao nhất. Với vai trò là lực lượng nòng cốt trong nền quốc phòng toàn dân, Ban chỉ huy quân sự xã Thăng Hưng đã chủ động tham gia thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” góp phần cùng với Chính quyền địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, từ đó tạo tiền đề thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, khơi dậy nội lực, huy động sức dân tham gia phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
                                                                               Tin, ảnh: An Nhơn
                                                                                   Ban VHXH xã Thăng Hưng

Quay lại