Hội nghị tổng kết nhiệm vụ kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019

04/12/2018
Sáng ngày 27/11, UBND huyện Chư Prông tổ chức hội nghị tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019. Đồng chí Nguyễn Anh Dũng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị, đồng chủ trì có đồng chí Phạm Vũ Tú – Phó Chủ tịch UBND huyện. Dự hội nghị còn có các đồng chí đại diện Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND huyện, các Ban HĐND huyện; lãnh đạo các cơ quan tham mưu giúp việc Huyện ủy; UBMTTQVN huyện và các Hội, đoàn thể; Lãnh đạo các phòng ban chuyên môn; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đóng trên địa bàn huyện.
 

Tại hội nghị các đại biểu đã được nghe báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2018 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019 của UBND huyện.

Trong năm 2018, với tình hình thời tiết mưa nhiều và kéo dài đã ảnh hưởng lớn đến quá trình sinh trưởng và phát triển của một số cây trồng chủ lực của huyện, đặc biệt là diện tích hồ tiêu bị chết, sản lượng cà phê giảm mạnh; mưa lớn gây ngập lụt cục bộ một số vùng; giá một số mặt hàng nông sản  như cà phê, hồ tiêu, cao su xuống thấp… Mặc dù vậy, dưới sự lãnh đạo của Ban Thường vụ huyện ủy, sự giám sát của HĐND huyện; thực hiện Quy chế hoạt động của UBND huyện và các văn bản hướng dẫn thi hành trong quá trình triển khai thực hiện chức năng, nhiệm vụ; đồng thời phát huy những kinh nghiệm và cách làm hiệu quả trong các năm qua, hoạt động của UBND các cấp từ huyện đến xã đã có nhiều chuyển biến tích cực, rõ nét, ngày càng chuyên nghiệp hơn, phục vụ nhân dân tốt hơn. Tổ chức và hoạt động của UBND các cấp tiếp tục được củng cố, kiện toàn theo hướng coi trọng tiêu chuẩn, chất lượng; đã thực hiện tốt chức năng quản lý hành chính Nhà nước trên địa bàn, nghiêm túc triển khai các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của HĐND cùng cấp, bảo đảm phù hợp với điều kiện, đặc điểm, khai thác tốt hơn tiềm năng và lợi thế của địa phương.

Sự nỗ lực, cố gắng của các cấp chính quyền đã góp phần quan trọng vào việc hoàn thành mục tiêu, các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện, nhất là việc thực hiện nhiều mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; công tác trồng rừng; công tác giải tỏa hành lang an toàn giao thông đường bộ, lập lại trật tự, mỹ quan đô thị và bảo vệ hành lang an toàn giao thông; chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới; chương trình tái canh cà phê, cải tạo vườn tạp và trồng xen được tập trung chỉ đạo; công tác đảm bảo an sinh xã hội được chăm lo, gắn với thực hiện chính sách giảm nghèo bền vững, đặc biệt các cấp, các ngành đã tập trung triển khai các chương trình hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, chính vì vậy đến nay trên địa bàn huyện không còn hộ gia đình chính sách người có công nghèo. Chất lượng giáo dục toàn diện được nâng lên; công tác khám chữa bệnh cho nhân dân được chú trọng, đặc biệt tuyến y tế cơ sở. Chính trị ổn định, quốc phòng - an ninh được tăng cường, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Cụ thể: Tổng giá trị sản xuất ước đạt 6.070,55 tỷ đồng, bằng đạt 100,8% kế hoạch năm, tăng 11,26% so với cùng kỳ, thu nhập bình quân đầu người ước đạt 39,8 triệu đồng/người/năm. Tổng diện tích gieo trồng ước đạt 73.409 ha đạt 100,01% KH, tăng 0,26% so với cùng kỳ. Hỗ trợ 503.036 cây cà phê, bơ, điều ghép với kinh phí 2.594,494 triệu đồng từ Chương trình tái canh cà phê, cải tạo vườn tạp và trồng xen năm 2018. Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới được tập trung chỉ đạo, tổng hợp các tiêu chí đạt được của các xã theo bộ tiêu chí mới đạt 189 tiêu chí/19 xã, bình quân mỗi xã đạt 9,94 tiêu chí, tăng 16 tiêu chí so với năm 2017. Công tác trồng rừng năm 2018 triển khai đạt kết quả cao, đến thời điểm hiện tại đã trồng được 300,3/264 ha (rừng tập trung), đạt 113,8% kế hoạch tỉnh giao.

Công tác thu ngân sách đạt khá, ước tổng thu ngân sách huyện đến 31/12/2018 là 81,5 tỷ đồng đạt 163% kế hoạch tỉnh giao, đạt 127,15% nghị quyết HĐND huyện giao. Công tác đầu tư xây dựng cơ bản được tập trung chỉ đạo triển khai đúng tiến độ, ước tổng giá trị khối lượng thực hiện đạt 100%KH, khối lượng giải ngân đạt 100%KH. Hoạt động của các Ngân hàng trên địa bàn huyện đáp ứng tốt nhu cầu của người dân. Tổng nguồn vốn huy động của các ngân hàng trong năm đạt 784,673 tỷ đồng, tổng dư nợ 2.425,6 tỷ đồng.

Lĩnh vực văn hóa xã hội tiếp tục phát huy được vai trò xung kích, góp phần nâng cao nhận thức, thực hiện tốt đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, thực hiện tốt công tác tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị của huyện và các ngày lễ lớn của đất nước. Giáo dục - Đào tạo có bước phát triển, chất lượng giáo dục toàn diện được nâng lên, đến nay ngành giáo dục huyện có 15 trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia, chiếm tỷ lệ 24,1%. Công tác giảm nghèo, an sinh xã hội được các cấp các ngành tập trung triển khai có hiệu quả. Năm 2018, toàn huyện có 1.138 hộ thoát nghèo, số hộ nghèo còn 2.710 hộ chiếm 9,12% (giảm 3,04% so với năm 2017) và không còn hộ gia đình chính sách người có công nghèo. Trong năm số đối tượng tham gia BHYT toàn huyện đạt 103.565 người, tăng 2,17% so với cùng kỳ năm 2017, tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 88,49% dân số toàn huyện.

Công tác quốc phòng, quân sự địa phương thường xuyên được xây dựng vững mạnh về mọi mặt, không ngừng nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Tình hình an ninh chính trị trên địa bàn huyện cơ bản ổn định; công tác đảm bảo trật tự an toàn xã hội tiếp tục được duy trì và triển khai hiệu quả, hoạt động của các loại tội phạm đã được kéo giảm so với năm 2017; công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông được tập trung chỉ đạo quyết liệt.

Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư đạt tỷ lệ cao, thường xuyên tổ chức đối thoại với công dân để giải quyết dứt điểm các khiếu nại, tố cáo kéo dài của nhân dân, do đó hầu hết các vụ việc khiếu nại, tố cáo kéo dài cơ bản được giải quyết, quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của công dân được khôi phục.

Tham gia phát biểu tại hội nghị các đại biểu đã thống nhất cao với nội dung trong báo cáo, đồng thời nêu lên những khó khăn, vướng mắc của đơn vị, địa phương cũng như giải pháp khắc phục để tiếp tục phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2019.

Kết luận hội nghị Chủ tịch UBND huyện đã đánh giá cao những kết quả huyện nhà đạt được trong năm 2018; để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được và khắc phục những tồn tại, hạn chế, hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2019, đồng chí đề nghị các ngành, đơn vị tiếp tục chỉ đạo thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp đề ra, đồng thời tập trung chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ giải pháp trọng tâm: Tổ chức tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2018, trong đó cụ thể các mặt làm được, chưa làm được để đề ra kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh năm 2019. Tập trung chỉ đạo triển khai sản xuất vụ đông xuân 2018-2019 theo đúng kế hoạch, lịch thời vụ của UBND huyện; rà soát lại hệ thống kênh, mương, hồ đập thủy lợi, dự lường các biện pháp ứng phó với tình hình hạn hán có thể xảy ra. Triển khai các mô hình phát triển nông nghiệp, ứng dụng khoa học kỹ thuật; thu hút, khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, quản lý các khu quy hoạch; đảm bảo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phù hợp với quy hoạch chung của huyện. Tham mưu điều chỉnh, bãi bỏ các khu quy hoạch không còn phù hợp.

Tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục – đào tạo, đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục. Tăng cường kiểm tra, nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ sở y tế, các cơ sở hành nghề y dược tư nhân trên địa bàn. Chú trọng nâng cao trách nhiệm, tinh thần phục vụ bệnh nhân của đội ngũ y bác sĩ. Thực hiện kịp thời, đúng quy định các chính sách an sinh xã hội. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào ”đền ơn đáp nghĩa”. Thực hiện tốt chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, trong đó tập trung giảm nghèo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Tiếp tục triển khai kế hoạch trấn áp, phòng chống tội phạm; giải pháp quản lý các đối tượng; tăng cường quản lý nhân, hộ khẩu, tạm trú, tạm vắng, đặc biệt trong thời gian thu hoạch vụ mùa. Xử lý tốt các vấn đề về an ninh chính trị, biên giới, nông thôn và tôn giáo, trật tự an toàn xã hội, trong đó ngăn chặn có hiệu quả tình trạng bảo kê, tín dụng đen.... đảm bảo an ninh trong thời gian diễn ra Festivall văn hóa cồng chiêng tại tỉnh Gia Lai. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, tinh thần, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương, người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ. Tăng cường công tác lãnh, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh trên địa bàn./.
 
                                                                                            Tin: Nguyễn Lợi 
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

customer-service.png THÔNG TIN LIÊN HỆ:

1478004194_map-icon.png Địa chỉ:
16 Trần Phú, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: 02693.843.680
1478004801_fax-(1).png  Fax: 02693....
1478004004_Mail.png  Email: ubndchuprong@gialai.gov.vn
 
contract-(4).png THÔNG TIN BẢN QUYỀN:

Bản quyền thuộc về
UBND huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm chính: 
Ông Từ Ngọc Thông - Phó Chủ tịch UBND huyện
Giấy phép số: 04/GP-TTĐT ngày 26/6/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông
   Copyright © 2017 
Trang chủ | Tin tức Liên hệ | Mobile | Site map icontop.png