Hội đồng nhân dân huyện Chư Prông tổ chức kỳ họp thứ sáu, khóa XII (nhiệm kỳ 2016 - 2021)

14/12/2018
Kỳ họp thứ sáu, HĐND huyện Chư Prông khóa XII được tổ chức trong 2 ngày 10 và 11/12/2018. Trước lúc khai mạc, đoàn đã tổ chức Lễ dâng hương, hoa, viếng các liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện.

Đúng 8h00’ ngày 10/12, Kỳ họp chính thức khai mạc. Ông Bùi Viết Hội – Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, ông Rah  Lan Hạnh – Thường vụ Huyện ủy, Phó chủ tịch Thường trực HĐND Huyện, ông Nguyễn Văn Gặp - Phó chủ tịch HĐND Huyện đồng chủ tọa kỳ họp. Về dự kỳ họp có các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trúng cử tại huyện gồm: ông Châu Ngọc Tuấn – Phó Bí thư tỉnh Ủy Gia Lai; ông Nguyễn Hữu Chí – Phó ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh; ông Ksor Kút Phó Cục trưởng Cục thuế Gia Lai, bà Rơlan H’Chiểu – Thường vụ HU, Trưởng ban Dân vận HU, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Chư Prông; đại diện Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh; lãnh đạo UBND huyện, Uỷ ban MTTQVN Huyện, các ban ngành đoàn thể; lãnh đạo các xã, thị trấn cùng 36/39 đại biểu HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Tại kỳ họp này, HĐND huyện đã biểu quyết cho thôi làm nhiệm vụ một đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Chư Prông khóa XII và bãi nhiệm chức danh một Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện khóa XII; kỳ họp cũng đã bầu bổ sung ông Nguyễn Quang Trung, Chánh Văn Phòng HĐND & UBND huyện làm Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện nhiệm kỳ 2016 -2021.

Hội đồng Nhân dân huyện đã tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với 19 người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân huyện bầu. Theo đó, 36 vị Đại biểu HĐND huyện tham dự kỳ họp đã bỏ phiếu phiếu kín với ba mức độ “Tín nhiệm cao”, “Tín nhiệm” và “Tín nhiệm thấp” đối với những người giữ chức vụ do HĐND bầu. Kết quả, Ông Bùi Viết Hội - Tỉnh ủy viên, Bí thư HU, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện là người có số phiếu tín nhiệm cao nhiều nhất với 36/36 phiếu.

Kỳ họp cũng đã nghe thông báo kết quả kỳ họp thứ bảy, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI; Báo cáo về tình hình hoạt động của thường trực HĐND huyện năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2019; Các báo cáo của UBND huyện về tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2018, chỉ tiêu, giải pháp và phương hướng thực hiện nhiệm vụ phát triển KT – XH năm 2019; tình hình thực hiện dự toán thu, chi chi ngân sách năm 2018, dự toán thu chi ngân sách năm 2019; tình hình thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018 và nhiệm vụ công tác năm 2019; công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019; công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019; báo cáo về tình hình hoạt động năm 2018 của Các Ban Hội đồng nhân dân huyện, MTTQVN huyện, Viện Kiểm sát nhân dân. Theo đó, năm 2018, hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện có nhiều đổi mới về phương thức, hình thức và nội dung, ngày càng nâng cao chất lượng, hiệu quả, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh ở địa phương, giải quyết kịp thời các bức xúc, kiến nghị của nhân dân, cơ bản đáp ứng được những tâm tư, nguyện vọng của cử tri huyện nhà. Nổi bật, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện đã làm tốt công tác giám sát, cụ thể: Thường trực Hội đồng nhân dân huyện đã tổ chức 3 đợt giám sát chuyên đề về Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn; 2 đợt giám sát chuyên đề “Kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp thứ tư, Hội đồng nhân dân huyện khóa XII và kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ năm, Hội đồng nhân dân huyện khóa XII”. Các Ban hội đồng nhân dân huyện tổ chức 12 đợt giám sát, khảo sát theo Nghị quyết  Hội đồng nhân dân huyện. Qua giám sát, khảo sát, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện đã làm rõ những kết quả đạt được, những tồn tại hạn chế, nguyên nhân và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị chịu sự giám sát; đồng thời có đề xuất, kiến nghị đến các cấp, các ngành liên quan và địa phương xem xét. Cùng với đó, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện cũng đã phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp tổ chức thành công 9 lượt tiếp xúc cử tri với Đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, huyện. Thông qua các đợt tiếp xúc cử tri, các đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp đã truyền tải và báo cáo với cử tri các chủ trương chính sách, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân để vận động nhân dân triển khai thực hiện, đồng thời lắng nghe, nắm bắt, tiếp thu những tâm tư nguyện vọng, ý kiến kiến nghị chính đáng của cử tri để chuyển đến các ngành, các cấp xem xét trả lời và giải quyết theo thẩm quyền. Hội đồng nhân dân huyện khóa XII, thường trực Hội đồng nhân dân huyện phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện tổng hợp 42 ý kiến, kiến nghị của cử tri để Ủy ban nhân dân huyện và các cơ quan xem xét giải quyết, trả lời tại kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân huyện. Công tác tiếp công dân đã được Thường trực Hội đồng nhân dân huyện chú trọng quan tâm, thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của các cơ quan chức năng thuộc huyện. Nhờ triển khai có hiệu quả các Nghị quyết, chính sách, giải pháp của Trung ương, của tỉnh và của huyện, tình hình kinh tế - xã hội của huyện trong năm 2018 chuyển biến tích cực, tổng giá trị sản xuất ước đến ngày 31/12/2018 đạt trên 6 nghìn tỷ đồng, đạt 100,8% kế hoạch, tăng 11,26% so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó: nông, lâm, ngư nghiệp là gần 3 nghìn 8 trăm tỷ đồng, đạt 100,05% kế hoạch; công nghiệp - xây dựng trên 995 tỷ đồng, đạt trên 102,02% kế hoạch; ngành dịch vụ trên 1 nghìn 282 tỷ đồng, đạt trên 102,15% kế hoạch. Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 36 triệu đồng/người/năm. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được huyện nhà chỉ đạo triển khai tích cực, tính đến nay, tổng hợp các tiêu chí đạt được của các xã theo bộ tiêu chí mới thì huyện đạt 189 tiêu chí/19 xã, bình quân mỗi xã đạt 9,94 tiêu chí. Ủy ban nhân dân huyện đang chỉ đạo các đơn vị hoàn tất các thủ tục hồ sơ đề đề nghị Văn phòng điều phối tỉnh thẩm định, công nhận xã Ia Boòng đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm 2018. Trên lĩnh vực văn hóa –xã hội, cũng đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Ngành giáo dục chú trọng công tác duy trì sĩ số học sinh, tập trung rà soát hệ thống trường, lớp học để bố trí, sắp xếp đội ngũ giáo viên. Đồng thời thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục đại trà và chất lượng giáo dục mũi nhọn; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý giáo dục và dạy học. Đến nay toàn ngành giáo dục huyện có 15 trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia, chiếm tỉ lệ 24,1%. Đối với ngành  Y tế, công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được chú trọng nâng cao; công tác phòng chống dịch bệnh được tăng cường, không để xảy ra các loại dịch bệnh trên địa bàn. Công tác quản lý hoạt động của các cơ sở hành nghề y tế, dược tư nhân được thực hiện đúng quy định. An sinh xã hội và phúc lợi xã hội luôn được huyện chú trọng thực hiện tốt; công tác xóa đói giảm nghèo, “đền ơn đáp nghĩa” được các cấp, các ngành quan tâm thực hiện. Quốc phòng an ninh được tăng cường, trật tự an toàn xã hội được giữ vững…v.v.

Kỳ họp cũng đã nghe đơn vị tư vấn trình bày về phương án quy hoạch mở rộng Thị trấn Chư Prông, tiếp tục nghe báo cáo về tình hình hoạt động năm 2018 của Tòa án nhân dân, Chi Cục Thi hành án dân sự huyện. Đồng thời xem xét các tờ trình về: kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân huyện khóa XII năm 2019; phân bổ vốn chi đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách năm 2019; dự toán thu, chi ngân sách và phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2019; điều chỉnh kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016-2020; điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai.

Tại Hội nghị, các đại biểu Hội đồng nhân dân tiến hành thảo luận, chất vấn, trả lời chất vấn và nghe lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trả lời, làm rõ thêm những kiến nghị của cử tri. Trong đó, các đại biểu đã sôi nổi thực hiện quyền chất vấn của mình đối với những vấn đề mà cử tri huyện nhà đang quan tâm.

Sau 2 ngày làm việc với tinh thần dân chủ, khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm cao, kỳ họp đã hoàn thành nội dung chương trình đề ra, xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng và kết thúc thành công tốt đẹp./.
 
                                                                             Tin: Khánh Linh - Rơ Lan Viện
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

customer-service.png THÔNG TIN LIÊN HỆ:

1478004194_map-icon.png Địa chỉ:
16 Trần Phú, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: 02693.843.680
1478004801_fax-(1).png  Fax: 02693....
1478004004_Mail.png  Email: ubndchuprong@gialai.gov.vn
 
contract-(4).png THÔNG TIN BẢN QUYỀN:

Bản quyền thuộc về
UBND huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm chính: 
Ông Từ Ngọc Thông - Phó Chủ tịch UBND huyện
Giấy phép số: 04/GP-TTĐT ngày 26/6/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông
   Copyright © 2017 
Trang chủ | Tin tức Liên hệ | Mobile | Site map icontop.png