KỲ HỌP THỨ TÁM - HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN KHÓA XII

26/07/2019
Trong 2 ngày là ngày 26 và 27 tháng 6, tại hội trường 15/9, Hội đồng nhân dân huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2016- 2021 đã tổ chức thành công kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân huyện khóa XII. Phản ánh kỳ họp này, chúng tôi xin gửi đến quý độc giả ghi nhanh: Kỳ họp thứ Tám – Hội đồng nhân dân huyện khóa XII.

 
Chủ trì kỳ họp

Đúng 8 giờ sáng ngày 26/6, tại Hội trường 15/9, Hội đồng nhân dân huyện Chư Prông đã khai mạc Kỳ họp thứ tám - Hội đồng nhân dân huyện khóa XII. Ông Bùi Viết Hội – Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, ông Rah  Lan Hạnh – Thường vụ Huyện ủy, Phó chủ tịch Thường trực HĐND Huyện, ông Nguyễn Văn Gặp - Phó chủ tịch HĐND Huyện đồng chủ trì kỳ họp. Về dự kỳ họp có các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trúng cử tại huyện gồm: ông Nguyễn Hữu Chí – Phó ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh; ông Ksor Kút Phó Cục trưởng Cục thuế Gia Lai, bà Rơlan H’Chiểu – Thường vụ HU, Trưởng ban Dân vận HU, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Chư Prông; lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện, Uỷ ban MTTQVN Huyện, các ban ngành đoàn thể; lãnh đạo các xã, thị trấn cùng 35/39 đại biểu HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2016 – 2021.
 
Ông Bùi Viết Hội – Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện khai mạc kỳ họp.

Trong ngày làm việc thứ nhất, Kỳ họp thứ sáu HĐND huyện khóa XII đã tiến hành bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Xuân Thường – Trưởng phòng Văn hóa Thông tin huyện. Tiếp đó, xem xét và thông qua các báo cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, các ban Hội đồng nhân dân huyện về tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm 2019 và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2019, kết quả giám sát năm 2018 của Hội đồng nhân dân huyện; báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện và các cơ quan tư pháp về: tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2019 và giải pháp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2019; tình hình thực hiện công tác thu, chi chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2019 và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2019; báo cáo chi dự phòng ngân sách 6 tháng đầu năm 2019; tình hình thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019; công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019; kết quả giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019; báo cáo của Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Chi cục Thi hành án dân sự huyện về tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2019.
 
Ông: Nguyễn Anh Dũng CT.UBND huyện Giới thiệu nhân sự bầu bổ sung TV ủy ban
 
Theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2019, hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện được thực hiện theo đúng quy định của Luật, thực hiện trên nguyên tắc công khai dân chủ, có nhiều đổi mới về phương thức, hình thức và nội dung, ngày càng nâng cao chất lượng, hiệu quả, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh ở địa phương, giải quyết kịp thời các bức xúc, kiến nghị của nhân dân, cơ bản đáp ứng được những tâm tư, nguyện vọng của cử tri huyện nhà. Thường trực Hội đồng nhân dân huyện đã làm tốt công tác giám sát tại kỳ họp và giám sát giữa hai kỳ họp, cụ thể: tại kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2016- 2021, Hội đồng nhân dân huyện đã thực hiện tốt việc xem xét các báo cáo công tác của Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Chi Cục thi hành án dân sự huyện; hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn; xem xét các báo cáo giám sát chuyên đề. Trong giám sát giữa hai kỳ họp được thực hiện chặt chẽ từ xây dựng kế hoạch, chọn nội dung và xác định đối tượng giám sát. Quá trình giám sát, các thành viên trong đoàn làm việc trên tinh thần trách nhiệm và không làm ảnh hưởng tới hoạt động chuyên môn của các cơ quan, đơn vị. Cụ thể, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện đã tổ chức 1 đợt giám sát chuyên đề về “kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 6, Hội đồng nhân dân huyện khóa XII. Các Ban Hội đồng nhân dân huyện đã hoàn thành 6 đợt giám sát, khảo sát theo Nghị quyết Hội đồng nhân dân huyện. Qua giám sát, khảo sát, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện đã làm rõ những kết quả đạt được, những tồn tại hạn chế, nguyên nhân và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị chịu sự giám sát; đồng thời có đề xuất, kiến nghị đến các cấp, các ngành liên quan và địa phương xem xét. Cùng với đó, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện cũng đã phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp tổ chức thành công 6 lượt tiếp xúc cử tri với Đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, huyện. Thông qua các đợt tiếp xúc cử tri, các đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp đã truyền tải và báo cáo với cử tri các chủ trương chính sách, Nghị quyết của Quốc hội, Hội đồng nhân dân để vận động nhân dân triển khai thực hiện, đồng thời lắng nghe, nắm bắt, tiếp thu những tâm tư nguyện vọng, ý kiến kiến nghị chính đáng của cử tri để chuyển đến các ngành, các cấp xem xét trả lời và giải quyết theo thẩm quyền. Công tác tiếp công dân đã được Thường trực Hội đồng nhân dân huyện chú trọng quan tâm, thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của các cơ quan chức năng thuộc huyện. Hầu hết các đơn thư khiếu nại, tố cáo đã được các cơ quan chức năng trả lời và giải quyết đầy đủ, tao được sự đồng thuận trong nhân dân. Số lượng đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân có chiều hướng giảm dần. Công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của các cơ quan chức năng ngày càng được phát huy tốt, có hiệu quả.

 

Ông: Từ Ngọc Thông PCT. UBND huyện thông qua B/c của UBND
 
Nhờ triển khai có hiệu quả các Nghị quyết, chính sách, giải pháp của Trung ương, của tỉnh và của huyện, tình hình kinh tế - xã hội của huyện trong 6 tháng đầu năm 2019 chuyển biến tích cực, vụ đông xuân năm 2018-2019 toàn huyện gieo trồng được 2 nghìn 666 ha/2 nghìn 246 ha, đạt gần 118,7% kế hoạch, tăng 18,6% so với cùng kỳ năm 2018. Tổng diện tích sản xuất nông nghiệp ước đến ngày 30/6 là 72 nghìn 187 ha đạt 98,09% kế hoạch, tăng 1,3% so với cùng kỳ năm 2018. Tình hình chăn nuôi ổn định, tính đến ngày 1/4, tổng đàn gia súc của huyện là 48 nghìn 172 con, đạt 99,56% kế hoạch, tăng 0.31% so với cùng kỳ năm 2018; sản lượng thủy sản đạt 151 tấn, đạt 45,07% kế hoạch, tăng 2,55% so với cùng kỳ. Công tác phòng chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm, đặc biệt là dịch tả lợn Châu Phi luôn được huyện triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch đồng thời tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức, trách nhiệm trong phòng chống dịch. Hoạt động thương mại, dịch vụ tương đối phát triển, cơ bản đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, tiêu dùng của nhân dân. Hiện nay, toàn huyện có 38 doanh nghiệp, 16 hợp tác xã, 2 nghìn 655 hộ kinh doanh cá thể, trong đó, có 7 chợ dân sinh, 4 trung tâm mua sắm và siêu thị tổng hợp, hàng trăm đại lý, cửa hàng tạp hóa bán lẻ… ngoài ra còn có các loại hình dịch vụ vui chơi, giải trí lành mạnh. Tổng mức bán lẻ hàng hóa ước đến ngày 30/6 là 1 nghìn 015 tỷ đồng, đạt 50,5% kế hoạch, tăng 16,27% so với cùng kỳ năm 2018. Trong xây dựng cơ bản, năm 2019, huyện Chư Prông có nguồn vốn đầu tư cho các công trình xây dựng cơ bản là 104,905 tỷ đồng, huyện đã bố trí cho 93 công trình, dự án, trong đó: 12 công trình chuyển tiếp 41,189 tỷ đồng, 80 công trình khởi công mới 60,716 tỷ đồng. Đến nay, các công trình đã triển khai các thủ tục đầu tư và thi công, đảm bảo quy trình đầu tư và tiến độ theo quy định. Trong lĩnh vực tài chính: Ước tổng thu ngân sách huyện đến ngày 30/6 là 32,7 tỷ đồng, đạt 52,60% dự toán tỉnh giao, đạt 45,31% Nghị quyết Hội đồng nhân dân huyện giao và bằng 89,28% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, thu cân đối 28 tỷ đồng, đạt 52,51% dự toán tỉnh giao, đạt 44,22% Nghị quyết Hội đồng nhân dân huyện. Ước tổng chi ngân sách huyện đến ngày 30/6 là 260 tỷ đồng, đạt 51,96% dự toán tỉnh giao, đạt 50,94% Nghị quyết Hội đồng nhân dân huyện giao, tăng 3,02% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, chi thường xuyên ước đạt 226 tỷ đồng, đạt 50,1% kế hoạch; chi đầu tư phát triển 25 tỷ đồng, đạt 63,61% dự toán tỉnh giao, đạt 50,71% Nghị quyết Hội đồng nhân dân huyện giao. Trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, huyện Chư Prông có 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới gồm: Bàu Cạn, Ia Phìn, Ia Băng, Ia Drang, Ia Boòng. Đối với các xã còn lại đang tích cực, nỗ lực hoàn thành tốt các tiêu chí xây dựng nông thôn mới để sớm về đích đúng theo kế hoạch, tính đến ngày 31/5, tổng số các tiêu chí đạt được của các xã theo bộ tiêu chí mới là 220 tiêu chí/19 xã, bình quân mỗi xã đạt 11,58 tiêu chí, tăng 2,2 tiêu chí/xã so với cùng kỳ năm 2018. Hiện tại, Huyện đang tiếp tục triển khai đề án xây dựng làng nông thôn mới trong các thôn làng đồng bào dân tộc thiểu số. Trên lĩnh vực văn hóa –xã hội, cũng đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Ngành giáo dục chú trọng công tác duy trì sĩ số học sinh, đổi mới phương pháp giảng dạy, đồng thời thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục đại trà và chất lượng giáo dục mũi nhọn. Đến nay toàn ngành giáo dục huyện có 15 trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia. Đối với ngành Y tế, công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được chú trọng nâng cao; công tác phòng chống dịch bệnh được tăng cường, không để xảy ra các loại dịch bệnh trên địa bàn. Công tác quản lý hoạt động của các cơ sở hành nghề y tế, dược tư nhân được thực hiện đúng quy định. An sinh xã hội và phúc lợi xã hội luôn được huyện chú trọng thực hiện tốt; công tác xóa đói giảm nghèo, “đền ơn đáp nghĩa” được các cấp, các ngành quan tâm thực hiện. Quốc phòng an ninh được tăng cường, trật tự an toàn xã hội được giữ vững…

 

Ông: Nguyễn Văn Gặp PCT HĐND huyện thông qua dự thảo B/c của HĐND
 
Cũng trong ngày làm việc thứ nhất, kỳ họp đã xem xét, thông qua 10 tờ trình về: Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2020; xin chủ trương danh mục chuẩn bị đầu tư từ nguồn ngân sách huyện năm 2020; việc quyết toán thu chi ngân sách huyện năm 2018; xin chủ trương điều chỉnh địa giới hành chính xã Ia Mơr, Ia Piơr; ứng vốn  từ Quỹ phát triển đất tỉnh để triển khai các công trình trên địa bàn huyện năm 2019; điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2015-2020; đề nghị thông qua điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Chư Prông; thông qua chủ trương việc đặt tên các tuyến đường trên địa bàn thị trấn; phê duyệt phân bổ nhiệm vụ chi từ nguồn kết dư ngân sách cấp huyện năm 2018; phê duyệt phân bổ nguồn kết dư ngân sách năm 2018 bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2019.
 
Trong ngày làm việc thứ 2, ngày 27/6, Kỳ họp tiến hành thảo luận tổ và thảo luận chung tại hội trường. Qua 1 buổi thảo luận tại các tổ và hơn 1 buổi có lồng ghép giữa thảo luận chung, chất vấn và trả lời chất vấn. Tại Kỳ họp thứ Tám, Hội đồng nhân dân huyện khóa XII đã có hơn 35 lượt đại biểu phát biểu ý kiến, với hơn 60 nội dung. Kỳ họp có 8 ý kiến chất vấn với 8 nội dung, trong đó, đại biểu Hội đồng nhân dân huyện chất vấn Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện và các Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện những vấn đề đang được dư luận quan tâm. Phiên họp chất vấn diễn ra trong không khí dân chủ, thẳng thắn, sôi nổi trên tinh thần xây dựng. Việc tổ chức chất vấn có nhiều đổi mới, các đại biểu Hội đồng nhân dân huyện đã thể hiện tinh thần làm việc nghiêm túc, ngắn gọn, rõ ràng, bám sát các vấn đề. Trong đó, các đại biểu đã sôi nổi tranh luận để làm rõ hơn nội dung chất vấn của mình đối với những vấn đề mà cử tri huyện nhà đang quan tâm.

Sau 2 ngày làm việc với tinh thần dân chủ, khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm cao, kỳ họp đã hoàn thành nội dung chương trình đề ra, xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng và thành công tốt đẹp.
 
Ghi nhanh: Rơ Lan Viện
                                                                          Ảnh : Anh Xuân
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

customer-service.png THÔNG TIN LIÊN HỆ:

1478004194_map-icon.png Địa chỉ:
16 Trần Phú, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: 02693.843.680
1478004801_fax-(1).png  Fax: 02693....
1478004004_Mail.png  Email: ubndchuprong@gialai.gov.vn
 
contract-(4).png THÔNG TIN BẢN QUYỀN:

Bản quyền thuộc về
UBND huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm chính: 
Ông Từ Ngọc Thông - Phó Chủ tịch UBND huyện
Giấy phép số: 04/GP-TTĐT ngày 26/6/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông
   Copyright © 2017 
Trang chủ | Tin tức Liên hệ | Mobile | Site map icontop.png