ttgd-(1).png

Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2015-2020

Sau 05 năm tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ VII nhiệm kỳ 2015-2020, với tinh thần “Tiếp tục phát huy lợi thế về vị trí - tiềm năng mới đẩy nhanh tốc độ kinh tế - xã hội, bảo đảm vững chắc về quốc phòng an ninh”, Đảng bộ và nhân dân xã Ia O đã khắc phục khó khăn, tranh thủ thời cơ thuận lợi, nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ và đạt được những kết quả quan trọng. Ngay từ đầu nhiệm kỳ yêu cầu và nhiệm vụ đặt ra đối là phải tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đảng bộ một cách đồng bộ và đạt hiệu quả, tiếp tục giữ vững ổn định kinh tế - xã hội gắn với việc thực hiện tốt an sinh xã hội, bảo vệ môi trường. Kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển, đời sống nhân dân từng bước được nâng cao; cơ cấu cây trồng vật nuôi chuyển dịch đúng hướng; cơ sở hạ tầng tiếp tục được đầu tư xây dựng bằng các nguồn vốn chương trình 135; chất lượng dạy và học từng bước được nâng cao, tỷ lệ chuyên cần và tỷ lệ xét tốt nghiệp cuối cấp đạt khá, tỷ lệ huy động học sinh đúng độ tuổi đến trường trong năm các năm học đạt kế hoạch. Các phong trào văn hoá, văn nghệ, thể dục – thể thao thường xuyên được tổ chức nhằm tạo phong trào thi đua, giao lưu học hỏi giửa các thôn làng. Công tác nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của nhân dân đạt kết quả tốt. An ninh quốc  phòng – được giữ vững. Tuy vậy, vẫn còn bộc lộ một số hạn chế, khuyết điểm, yêu cầu chúng ta cần nhận thức rõ khắc phục, rút ra bài học kinh nghiệm; đồng thời xác định những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện và Đại hội Đảng bộ xã đã đề ra.
          I- NHỮNG KẾT QỦA THỰC HIỆN MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHỦ YẾU CỦA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ XÃ.
1. Các chỉ tiêu về kinh tế.
          - Tổng diện tích gieo trồng 1.231,5 ha, đạt 126% so với NQ (tăng 277.8 ha, 131,2% so với đầu nhiệm kỳ)
          - Tổng đàn gia súc là 1.455 con, đạt 100% Nghị quyết (tăng 400 con, 138% so với đầu nhiệm kỳ).
          - Thu nhập bình quần đầu người 30.000.000 đồng/người/năm đạt 142,8% so với Nghị quyết (tăng 9.000.000 đồng/người/năm so với đầu nhiệm kỳ).
          - Tổng thu ngân sách là 22.175.315.729 đồng đạt 99,32% so với NQ (tăng 136,4%  so với đầu nhiệm kỳ).
          2. Các chỉ tiêu về xã hội.
- Tỷ lệ huy động trẻ 5 tuổi ra lớp đạt 100%; Tỷ lệ học sinh vào lớp 1 đạt 100%, 100% học sinh hoàn thành chương trình tiểu học vào lớp 6 các hệ và trên 98% học sinh tốt nghiệp THCS. Duy trì sĩ số học sinh: Bậc Mầm non 100%, Tiểu học 99,6% đạt 100,6 % so với Nghị quyết, bậc THCS 98,4%, đạt 100,4 % so với Nghị quyết. Duy trì kết quả hoàn thành phổ cập các bậc học.
- Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng giảm còn 23,5%, (giảm 3,5% so với đầu nhiệm kỳ)
- Tỷ lệ người dân tham gia Bảo hiểm y tế là 100% đạt 100 % so với Nghị quyết.
 - Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên còn 1,4% đạt 100 % so với Nghị quyết (giảm 0,4 % so với đầu nhiệm kỳ).
- 3/5 thôn làng duy trì thôn, làng đạt danh hiệu Làng Văn hóa đạt 100% so với Nghị quyết; 313 hộ gia đình văn hóa, đạt 50% so với Nghị quyết.
- Tỷ lệ hộ nghèo 9,67%  đạt 206,8% so với Nghị quyết (giảm 18,46% so với đầu nhiệm kỳ).
- Tỷ lệ dân số được sự dụng nước hợp vệ sinh là 100%, đạt 100% so với Nghị quyết.
- Đạt 8/19 tiêu chí nông thôn mới.
3. Các chỉ tiêu về Quốc phòng – an ninh.
- Tỷ lệ khám tuyển nghĩa vụ quân sự đạt 100%.
          - Tỷ lệ đăng ký độ tuổi 17 đạt 100%.
- Tỷ lệ giao quân nghĩa vụ quân sự hàng năm đạt 100% chỉ tiêu.
          - An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được ổn định, giử vững.
          II- KẾT QUẢ CỤ THỂ TRÊN CÁC LĨNH VỰC KINH TẾ - XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG – AN NINH.
1. Lĩnh vực kinh tế, sản xuất nông nghiệp.
 Mặt bằng nền kinh tế xã nhà tiếp tục duy trì được tốc độ tăng trưởng khá; cơ cấu, tỷ trọng giữa các ngành kinh tế chuyển dịch đúng hướng, phù hợp với điều kiện, trình độ sản xuất và xu hướng phát triển của nền kinh tế thị trường, trong đó:
Trong nhiệm kỳ đã chú trọng tập trung chỉ đạo các ngành và nhân dân phát huy tiềm năng, lợi thế của địa bàn để đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế, cải thiện đời sống nhân dân. Thực hiện tốt Nghị số 03-NQ/HU, ngày 13 tháng 12 năm 2016 của Ban Thường vụ Huyện ủy về đẩy mạnh chuyển giao, ứng dụng khoa học công nghệ, phát triển sản xuất nông nghiệp bền vững trên địa bàn huyện. Xã đã tập trung đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng, bền vững; phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng; đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế thị trường; đảm bảo chất lượng, nâng cao hiệu quả, đem lại giá trị kinh tế cao cho bà con nông dân. Khuyến khích nhân dân giảm các loại cây trồng hiệu quả kinh tế thấp, chủ động ứng phó với những tác động xấu của thời tiết, dịch bệnh. Khai thác tối đa diện tích đất trống để trồng các loại cây có hiệu quả kinh tế, góp phần tăng thu nhập cho đời sống nhân dân. Thực hiện các mô hình xen canh có hiệu quả như Cà phê - hồ tiêu, cao su- cây lúa, cây cà phê- cây ăn trái…, tái canh gần 30 ha cà phê; có trên 100 hộ dân áp dụng mô hình tưới nước tiết kiệm với gần 89 ha diện tích cây trồng. Thông qua việc  áp dụng các mô hình và chương trình hỗ trợ về nông nghiệp đã phần nào làm thay đổi cơ cấu cây trồng trên địa bàn, đưa nhân dân xích lại gần hơn với Khoa học kỹ thuật trong nông nghiệp, là đòn bẩy giúp xã nhà hoàn thành mục tiêu kinh tế xã hội mà Nghị quyết đề ra. Bên cạnh đó thông qua các kênh, nguồn vốn hỗ trợ của Đảng và Nhà nước, trong 5 năm qua các hộ nghèo, gia đình chính sách đã được sự hỗ trợ không nhỏ về cây giống, con giống, phân bón. Trên cơ sở triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ trọng tâm như đã nêu trên, nhiệm vụ sản xuất nông nghiệp đã gặt hái những thành quả đáng khích lệ([1]).
- Chủ động phối hợp với các ngành chức năng của huyện thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm, do đó tình hình chăn nuôi trên địa bàn xã trong những năm qua được duy trì và phát triển khá ổn định. Dịch bệnh gia súc tuy có xảy ra cục bộ ở một số địa bàn thôn, làng nhưng đều được phát hiện và có kế hoạch phòng chống kịp thời nên không xảy ra thiệt hại lớn([2]).
Tiến hành nhận và cấp phát phân và các loại cây giống, con giống cho các đối tượng theo quy định ([3]).
2. Về thực hiện chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới.
- Chương trình mục tiêu về xây dưng nông thôn mới được triển khai quyết liệt, đồng bộ theo tinh thần quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 và các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của các cấp có thẩm quyền. Đồng thời đã tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân và tập trung huy động tối đa mọi nguồn lực để triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới, trước mắt là triển khai thực hiện các phần việc chưa cần nguồn kinh phí đầu tư của nhà nước. Đến nay nhận thức trong cán bộ, đảng viên và nhân dân đã nâng lên một bước rõ rệt, bộ mặt nông thôn của xã nhà đã có những đổi thay rõ nét([4]).
Đến nay xã đã hoàn thành 8/19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới giảm 4 tiêu chí nguyên nhân do một số tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020 được nâng cao hơn, phạm vi đánh giá rộng hơn.
3. Về công nghiệp, xây dựng, dịch vụ, thương mại.
- Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại và dịch vụ cơ bản có bước phát triển ổn định([5]).
- Xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn được quan tâm đầu tư với nhiều nguồn vốn và đạt được những kết quả quan trọng. Trong giai đoạn 2015-2020, xã đã tranh thủ nguồn vốn từ ngân sách nhà nước, nguồn tài trợ và nguồn đóng góp của nhân dân theo phương châm xã hội hóa tập trung đầu tư cho các công trình hạn tầng kinh tế, các công trình phúc lợi xã hội trên địa bàn. Đến nay hệ thống cơ sở hạ tầng của xã đã cơ bản khang trang, sạch đẹp, giao thông đi lại thông suốt, hệ thống trường, trạm đã được kiên cố hóa, điện lưới quốc gia đã đến tất cả các thôn, làng trên địa bàn xã.
4. Công tác quy hoạch, quản lý đất đai, tài nguyên môi trường.
- Trong những năm qua UBND xã đã chủ động phối hợp với các phòng ban chuyên môn liên qua thực hiện tốt các quy định về việc lập và quản lý quy hoạch. Trong đó chú trọng đến công tác rà soát điều chỉnh các quy hoạch phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Nhờ có sự chỉ đạo kịp thời của các cấp chính quyền nên việc quản lý quy hoạch đang từng bước vào nề nếp;  Công tác quản lý tài nguyên, môi trường, lâm nghiệp đã có nhiều cố gắng trong công tác quy hoạch sử dụng đất trống, gắn liền với việc thực hiện chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới; các mâu thuẫn, tranh chấp đất đai được quan tâm giải quyết kịp thời; các trường hợp lấn chiếm đất quy hoạch đã tiến hành ngăn chặn, xử lý theo đúng quy trình luật định; thường xuyên tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật bảo vệ rừng sâu rộng trong nhân dân([6]).
- Trong 5 năm đã tiến hành cấp cho 583 hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận QSDĐ với 1.114 thửa đất, 1.114 giấy chứng nhận với tổng điện tích 579.79 ha, đến thời điểm hiện tại trên địa bàn 100% số hộ đã được cấp giấy chứng nhận QSDĐ. Trong đó: người đồng bào dân tộc thiểu số tại chổ là 206 hộ 390,03 ha. Hiện trên địa bàn còn khoảng 397 trường hợp với 304,46 ha chưa được cấp giấy chứng nhận QSDĐ diện tích trên phần lớn được chuyển ra từ đất rừng theo Nghị quyết số 100 của HĐND tỉnh nam 2019 và 20 trường hợp có nhu cầu xin cấp đổi cấp lại do sai vị trí và có 01 trường hợp xin đính chính lại giấy chứng nhận.
- Về tiếp nhận, phân loại và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh từ năm 2015- 2019: Số đơn tiếp nhận: 14 đơn
+ Khiếu nại: 14 đơn.
+ Kiến nghị :00 đơn. 
+ Tố cáo: không có.
Kết quả giải quyết giải quyết thông qua hòa giải 13 vụ, 01 vụ đã hòa giải lần 2 không thành nguyên đơn có nguyện vọng chuyển đơn lên tòa án, UBND xã đã hướng dẫn chuyển đơn lên tòa án theo quy định.
 - Tổ chức khá tốt công tác quản lý môi trường, hàng năm tổ chức thường xuyên các hoạt động hưởng ứng ngày môi trường thế giới, phát động các tổ chức Mặt trận, đoàn thể, học sinh các trường học, nhân dân các thôn, làng tổ chức dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm và nơi công cộng, tạo môi trường xanh, sạch, đẹp; xử lý nghiêm túc, kịp thời các trường hợp gây ô nhiễm môi trường.
5. Công tác thu – chi ngân sách.
Tập trung thực hiện đồng bộ các biện pháp quản lý và thực hiện chính sách nuôi dưỡng nguồn thu, tăng cường chống thất thu đảm bảo được các khoản chi thường xuyên phục vụ cho hoạt động hệ thống chính trị xã. Đặc biệt, là nhiệm vụ quốc phòng an ninh và an sinh xã hội trên địa bàn.
Thực hiện chi đảm bảo đúng quy định Luật ngân sách, đáp ứng nhu cầu chi hoạt động thường xuyên cho hệ thống chính trị, đặc biệt là chi đầu tư một số công trình trụ sở làm việc, mua sắm các cơ sở vật chất làm việc đáp ứng điều kiện làm việc tại địa phương.
 Công tác chỉ đạo quản lý, điều hành ngân sách Đảng bộ xã luôn chú trọng chỉ đạo thực hiện thu đúng, thu đủ các nguồn thu theo quy định trên địa bàn. Qua 5 năm thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách luôn có sự chuyển biến tích cực, kế hoạch triển khai thu được xây dựng kịp thời, có sự phối hợp đồng bộ, kết quả thực hiện đạt khá cao. Điều hành sử dụng ngân sách hợp lý, đảm bảo tính nguyên tắc thu, chi theo pháp luật của Nhà nước quy định([7]).
6. Lĩnh vực Văn hóa - xã hội.
- Sự nghiệp giáo dục có sự chuyển biến khá tốt, cơ sở vật chất phục vụ cho dạy và học luôn được quan tâm đầu tư xây dựng; đội ngũ giáo viên được củng cố nâng cao về trình độ, năng lực, chuyên môn, nghiệp vụ; chất lượng giảng dạy được nâng cao từng bước; an ninh học đường ổn định; thực hiện có hiệu quả kế hoạch liên tịch giữa nhà trường - công an xã trong công tác đảm bảo an ninh học đường. Chủ trương xã hội hóa giáo dục luôn được các cấp, các ngành và mọi tầng lớp nhân dân hưởng ứng thực hiện có hiệu quả; thực hiện hoàn thành phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập giáo dục trung học cơ sở và phổ cập giáo dục cho trẻ mầm non 5 tuổi theo đúng tiến độ.([8]) Đội ngũ giáo viên đã cơ bản ổn định về số lượng và trình độ chuẩn hoá. Tỷ lệ đạt chuẩn, trên chuẩn của giáo viên các cấp học đạt 100%. Các cơ sở vật chất trường học không ngừng được đầu tư cơ sở vật chất và các trang thiết bị học tập. Tỷ lệ trường mầm non kiên cố đạt 100%, trường tiểu học kiên cố đạt 100%, trường Trung học cơ sở kiên cố đạt 100%.
- Lĩnh vực văn hóa thông tin, truyền thanh, thể dục, thể thao có bước phát triển. Công tác quản lý nhà nước về văn hoá - thông tin có bước tiến rõ rệt, các hoạt động Văn hoá - thông tin đáp ứng được nhu cầu của nhân dân, đặc biệt là phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của xã; Tổ chức thực hiện phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục nhân dân tích cực xây dựng gia đình văn hóa ấm no, hạnh phúc. Thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, tuyên truyền thông qua hội diễn văn nghệ, treo băng rôn, pa nô phục vụ các ngày lễn lớn, các sự kiện trọng đại của đất nước. Tổ chức các giải thi đấu thể dục thể thao với nhiều vận động viên, cổ động viên tham gia, hưởng ứng; các phong trào thể thao quần chúng được chú trọng, với nhiều hình thức, thể loại như: bóng đá, bóng chuyền và các trò chơi dân gian. Việc đầu tư xây dựng thiết chế văn hóa đã được các cấp, các ngành quan tâm([9]).
- Công tác y tế từng bước được nâng cao về chất lượng, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe Nhân dân. Cơ sở vật chất, trang thiết bị Trạm y tế được quan tâm đầu tư, trình độ chuyên môn của cán bộ y tế thường xuyên được đào tạo, bồi dưỡng và xã đã đạt chuẩn quốc gia về y tế giai đoạn 2015 - 2020. Trạm y tế xã đã tích cực, chủ động trong công tác phòng chống dịch bệnh, không để xảy ra các dịch bệnh nguy hiểm trên địa bàn([10])
- Công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình, chăm sóc, bảo vệ bà mẹ, trẻ em tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực; tỷ lệ sinh con thứ ba đã giảm đáng kể, góp phần giảm tỷ tệ tăng dân số tự nhiên xuống còn 1,65% đạt 100% NQ (giảm 0,4% so với đầu nhiệm kỳ)([11]).
- Tiến hành cấp phát thẻ bảo hiểm y tế, thẻ bảo hiểm xã hội và các giấy tờ xác nhận đối với các đối tượng, gia đình chính sách theo quy định. Triển khai có hiệu quả các chương trình và các quyết định của Thủ tướng chính phủ trong việc hỗ trợ sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số; rà soát các đối tượng được hỗ trợ theo Quyết định số 2085/QĐ-TTg, ngày 31/10/2016 của Thủ tướng chính phủ;
- Hiện nay toàn xã có 85 đối tượng đối tượng chính sách (giảm 10 đối tượng so với đầu nhiệm kỳ), 20 đối tượng xã hội (tăng 10 đối tượng so với đầu nhiệm kỳ), các đối tượng chính sách, xã hội luôn được quan tâm đúng mức. Hỗ trợ 460 triệu đồng, đóng góp của các gia đình là 367 triệu để xây dựng mới và sửa chửa 12 căn nhà cho đối tượng chính sách; việc cấp phát các chế độ chính sách được thực hiện kịp thời, đảm bảo đúng quy định; thực hiện tốt công tác điều tra, lập hồ sơ đề nghị Nhà nước giải quyết chế độ cho 20 hồ sơ cho những người có công với cách mạng và 10 hồ sơ cho các đối tượng xã hội.
- Thường xuyên chú trọng chỉ đạo thực hiện tốt công tác xóa đói, giảm nghèo. Công tác giảm nghèo bền vững được quan tâm thực hiện[12]. Công tác xóa đói giảm nghèo được chỉ đạo triển khai tích cực và đã trở thành phong trào sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân. Tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ nghèo vay vốn giải quyết việc làm. Nhờ đó, đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện cả về vật chất và tinh thần, đặc biệt là nhân dân đồng bào dân tộc thiểu số Các hoạt động từ thiện, cứu trợ kịp thời có nhiều tác dụng thiết thực trong đời sống xã hội; đã tiếp nhận quà hỗ trợ và phối hợp cấp phát cho người nghèo kịp thời, đúng đối tượng. Trong 05 năm đã cấp 21.270 kg gạo cứu đó cho 364 hộ, 1.418 khẩu; Công tác “nhân đạo, từ thiện” được tổ chức thực hiện khá tốt, kịp thời cứu trợ, cứu nạn[13].
- Việc thực hiện chính sách dân tộc, tôn giáo được quan tâm đúng mức, Đảng bộ xã đã tập trung chỉ đạo đẩy mạnh triển khai thực hiện Pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo; tạo điều kiện để các tôn giáo tổ chức các hoạt động đúng quy định của Nhà nước, của địa phương; tạo được sự đồng thuận trong cộng đồng dân cư, tăng cường khối đại đoàn kết giữa các tôn giáo, các dân tộc trên địa bàn, ngăn chặn hiệu quả và vô hiệu hóa các luận điệu xuyên tạc, kích động, chống phá của các thế lực thù địch. Xử lý kịp thời, có hiệu quả với các hoạt động truyền đạo trái phép, phát triển tà đạo, các hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đã đăng ký hàng năm; góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về tôn giáo trên địa bàn. Do đó tình hình hoạt động tôn giáo trong 5 năm qua trên địa bàn ổn định cơ bản chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước([14]).
Thực hiện tốt công tác chính sách dân tộc. Vì vậy, các chế độ chính sách ưu đãi được triển khai tới tận đối tượng, giúp họ nhận thức được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước dành riêng cho đối tượng người đồng bào dân tộc thiểu số như: chế độ thẻ bảo hiểm y tế, đề án hỗ trợ theo quyết định 755 về giải quyết việc làm, hỗ trợ công cụ sản xuất, đất sản xuất và đất ở cho hộ đồng bào DTTS nghèo, cận nghèo; Hằng năm tiến hành rà soát bình chọn, bầu bổ sungngười có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số theo Quyết định số 18/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; đồng thời cấp báo Gia Lai cho các già làng uy tín đủ, kịp thời theo quy định. Triển khai thực hiện các chính sách dân tộc đến các thôn làng như cấp muối cho các đối tượng là hộ nghèo, hộ ĐBDTTS. ..vv những việc làm trên không chỉ giúp cho chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác an sinh xã hội mà còn đảm bảo được tình hình ANCT - TTATXH tại địa phương.
7. Về Quốc phòng, an ninh, nội chính.
- Tổ chức lực lượng và tham gia trực sẵn sàng chiến đấu để bảo vệ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2016 - 2018 và các ngày lễ trọng đại của đất nước đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Tổ chức Lễ giao nhận quân hàng năm đạt 100% chỉ tiêu cấp trên gaio. Tham gia hoàn thành tốt công tác huấn luyện tại huyện, tại cụm, xã tổ chức; diễn tập khu vực phòng thủ. Kiện toàn Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã, Hội đồng giáo dục quốc phòng, an ninh xã; Ban Phòng chống lụt bão và phòng chống cháy nổ xã; rà soát, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho đối tượng 3, đối tượng 4. Định kỳ củng cố, kiện toàn, xây dựng lực lượng dân quân đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng([15]).
- Nhiệm vụ giữ gìn an ninh trong tình hình mới là nhiệm vụ cốt lõi, xuyên suốt của Đảng. Do đó trong thời gian qua UBND luôn chú trọng chỉ đạo lực lượng công an và cả hệ thống chính trị đề cao trách nhiệm, phát huy vai trò nòng cốt, làm tốt công tác bảo đảm an ninh trên địa bàn. Quan tâm đến công tác củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng công an xã và công an viên các thôn, làng. Đến nay, xã có tổng số 5 công an viên/5 thôn làng; thành lập và đưa vào hoạt động hiệu quả tổ tự quản an toàn giao thông, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông và đảm bảo tốt hơn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được xây dựng và phát triển[16]. Đặc biệt chú trọng công tác bảo vệ chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh văn hoá, tư tưởng. Công tác đảm bảo an ninh nông thôn, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội được triển khai đồng bộ, tích cực và hiệu quả; từng bước kiềm chế sự gia tăng của các loại tội phạm, tai nạn giao thông, tệ nạn xã hội; đảm bảo cuộc sống bình yên của nhân dân trên địa bàn, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại Đảng bộ lần thứ VII đã đề ra[17].
III- ĐÁNH GIÁ TỔNG QUÁT. 
Trong nhiệm kỳ qua, mặc dù phải đối mặt với những khó khăn thách thức, nhưng được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, giúp đỡ của Huyện uỷ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, các phòng, ban ngành cấp huyện; các cơ quan, đơn vị ở nhiều cấp, nhiều ngành, cán bộ và nhân dân xã Ia O đã nỗ lực phấn đấu, tập trung phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường quốc phòng - an ninh, giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội. Kinh tế đã có những chuyển biến tích cực, từng bước phát huy các tiềm năng, thế mạnh của địa phương, trọng tâm là trồng trọt và chăn nuôi. Văn hoá - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Ngày vì người nghèo”, chương trình nông thôn mới, chương trình giảm nghèo bền vững... đã phát triển sâu rộng.
IV. NHỮNG HẠN CHẾ, YẾU KÉM, NGUYÊN NHÂN VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM. 
1. Những hạn chế, yếu kém. 
- Kinh tế từng bước phát triển nhưng chưa đồng đều, chưa mạnh mẽ; đời sống của Nhân dân còn nhiều khó khăn, chất lượng cuộc sống còn thấp; tỷ lệ hộ nghèo còn cao; chưa chú trọng đầu tư thâm canh, cải tạo đất nên năng suất một số cây trồng còn thấp, chưa tương xứng với tiềm năng hiện có của địa phương. Một số chỉ tiêu phát triển kinh tế chưa đạt được kết quả cao, năng suất cây trồng còn thấp; chưa chú trọng đến việc chăn nuôi có quản lý, tỷ lệ tiêm phòng cho gia súc chưa đạt tỷ lệ cao. Việc thực hiện công tác xây dựng nông thôn mới với những phần việc chưa cần sự đầu tư của Nhà nước chưa mang lại hiệu quả.
- Tỷ lệ hộ nghèo còn cao, chất lượng giảm nghèo chưa bền nguy cơ tái nghèo còn cao, đặc biệt là tỷ lệ giảm nghèo trong đồng bào thiểu số còn chậm, tính ỷ lại của một số bộ phận người nghèo còn lớn.
- Các hoạt động tuyên truyền, văn hoá - văn nghệ, thể dục - thể thao được quan tâm nhưng có lúc có nơi chưa sát với thực tiễn, có khi còn hình thức. Vẫn còn tình trạng học sinh bỏ học, chất lượng dạy và học có mặt còn hạn chế. Công tác tuyên truyền và ý thức tự chăm sóc sức khỏe Nhân dân còn chưa được nâng cao. 
- Tình trạng vi phạm pháp luật có chiều hướng gia tăng và tiềm ẩn yếu tố phức tạp, như trộm cắp tài sản và vi phạm luật giao thông, trong đó chiếm tỷ lệ cao là đối tượng thanh thiếu niên. 
2. Nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém. 
- Một bộ phận dân số là người đồng bào dân tộc thiểu số, trình độ dân trí còn thấp, đời sống còn nhiều khó khăn, một số phong tục tập quán lạc hậu chưa được đổi mới do đó việc nhận thức, tiếp thu và thực hiện chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước còn hạn chế.
- Một số ngành, đơn vị trong hệ thống chính trị xã và ở cấp thôn chưa bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cấp trên và Đại hội Đảng bộ xã đã đề ra để vận dụng vào tình hình thực tiễn địa phương trong quá trình triển khai thực hiện. 
          - An ninh chính trị, an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo còn tiềm ẩn nhiều yếu tố khó lường, các thế lực thù địch luôn tìm mọi cách để chống phá, xuyên tạc, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân.
- Công tác phối hợp giữa nhà trường và các ban, ngành cấp xã, thôn có lúc chưa chặt chẽ nên đã có ảnh hưởng nhất định đến việc huy động học sinh đến lớp.
4.3. Bài học kinh nghiệm.
- Vị trí, vai trò trung tâm đoàn kết, hạt nhân lãnh đạo của cấp uỷ Đảng trong việc cụ thể hoá và tổ chức thực hiện đúng đắn, sáng tạo đường lối, chủ trương, nhiệm vụ, mục tiêu, giải pháp có ý nghĩa quyết định đến việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng
- Nêu cao vai trò quản lý, điều hành của Chính quyền trên cơ sở giữ vững kỷ cương pháp luật. Đẩy mạnh yêu cầu cải cách hành chính, quản lý chặt chẽ đội ngũ cán bộ, công chức để thực hiện nghiêm túc công việc được giao. 
- Tăng cường phối hợp hoạt động Mặt trận, đoàn thể với các cơ quan, đơn vị trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Phát huy sức mạnh tổng hợp, tính năng động sáng tạo của hệ thống chính trị xã. Động viên kịp thời những tập thể, cá nhân điển hình, tiên tiến; uốn nắn những thiếu sót, khuyết điểm và thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở. 
- Phát huy cao độ tinh thần tự lực, tự cường, khai thác tiềm năng, lợi thế, kết hợp có hiệu quả các nguồn lực hỗ trợ giúp đỡ, liên kết của bên ngoài để thu hút đầu tư nhằm đẩy nhanh quá trình phát triển. 
- Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết, chỉ thị, chương trình, kế hoạch có vai trò quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ được giao của các tổ chức trong hệ thống chính trị xã. 
 

([1]) Ước tính đến cuối năm 2019, tổng diện tích gieo trồng là 1.231,5 ha, đạt 126% so với NQ (tăng 277.8 ha, 131,2% so với đầu nhiệm kỳ). Trong đó: Cây lương thực thực hiện 183,6 ha đạt 97,5% NQ (giảm 7,4 ha so với 2015); Cây tinh bột có củ thực hiện 392 đạt 93,3% NQ (giảm 43ha so với 2015); Cây thực phẩm thực hiện 84 ha đạt 210% NQ (tăng 44 ha so với 2015); Cây công nghiệp dài ngày thực hiện 1.429 ha đạt 102% so với NQ (tăng 28 ha so với đầu nhiệm kỳ). Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 30.000.000 đồng/người/năm đạt 142,8% so với NQ (tăng 9.000.000 đồng/người/năm so với đầu nhiệm kỳ).
([2]) Tổng đàn gia súc hiện có 1.455 con, đạt 107,7% NQ (tăng 400 con so với đầu nhiệm kỳ). Trong đó: Bò 1.338 con, Heo 1.153 con, Dê 261. Tổng đàn gia cầm 4.367 con đạt 103% so với NQ.
([3])  - Chương trình cấp không các mặt hàng chính sách: Trong 5 năm đã cấp 36 con bò cho 36 hộ và 32.024 kg phân bón cho các hộ nghèo, gia đình chính sách và già làng trưởng bản khó khăn với tổn kinh phí là 1.011.400.000 đ.
- Chương trình 135: đã cấp 32 con bò và 40.123 kg cho 1.247 lượt hộ với tổng kinh phí hỗ trợ là 1.322.100.000 đồng
- Chương trình NTM: đã cấp 9 con bò và 19.638 kg phân cho các hộ nghèo, hộ dân tộc thiểu số phát triển sản xuất. đồng thời xây dựng dự án liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm cà phê theo chuỗi giá trị cho 90 hộ với tổng kinh phi 2018 – 2019 là 438 triệu.
- Sự nghiệp nông nghiệp: Hỗ trợ cà phê tái canh cho 30 hộ với diện tich là 19.9 ha 19.900 cây cà phê. Cây ăn quả cải tạo vườn tạp là 2.100 cây. Hỗ trợ lúa giống sản xuất vụ đông xuân là 3.360 Kg. hỗ trợ 3.400 cây điều cho 13 hộ.
([4]) Đến nay có 2/5 làng làm Cổng cháo; 297/877 hộ rào vườn hộ, đạt 33,8%; Số hộ có nhà xây đạt chuẩn 501/877  hộ đạt  57%; Số hộ có nhà vệ sinh 474 hộ  đạt 54 %; Số hộ có bể nước 575/877 hộ đạt 65.6 %; Số hộ có nhà tắm 420 hộ đạt 47.9 %; Số hộ mắc điện đường chiếu sáng 297 hộ đạt 33.8 %, 198/217 hộ làm chuồng trại nhốt gia súc, đạt 91,2%. Vận động nhân dân các làng  Bòong Nga, làng Kro, làng Grang hiến 900m2 đất để  xây dựng Nhà sinh hoạt cộng đồng. Huy động 997 công lao động của nhân dân các thôn làng để dọn dẹp vệ sinh đường làng ngõ xóm và nạo vét các tuyến kênh mương, các tuyến đường nội đồng trong mùa mưa.
* Tổng huy động các nguồn lực cho xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã giai đoạn 2015-2020: 12.920.000 đồng. trong đó:
+ Ngân sách trương hỗ trợ là: 11.904.000.000 đ
+ Ngân sách tỉnh: 531.000.000 đ
+ Ngân sách xã: 340.000.000 đ
+ Huy động đóng góp: 145.000.000 đ
([5]) Hiện nay trên địa bàn có 01 nông trường Cao su và 02 đội sản xuất trực thuộc Công ty cao su Chư Prông, 01 đội sản xuất Công ty Bình Dương  hoạt động sản xuất và kinh doanh mủ cao su có hiệu quả, góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người nông dân trên địa bàn; có 01 cây xăng dầu thuộc doanh nghiệp tư nhân Tấn Dũng; tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn từng bước được phát triển, mở rộng, hiện nay có 05 cơ sở gia công đồ Mộc (gỗ) đã tạo điều kiện giải quyết khá nhiều việc làm cho lao động, cơ bản đáp ứng một số nhu cầu thiết yếu của nhân dân. Hoạt động thương mại và dịch vụ đã được chú trọng, khuyến khích mở rộng số lượng, quy mô hoạt động nhằm đáp ứng nhu cầu giao thương, trao đổi hàng hóa và các nhu cầu khác của nhân dân trên địa bàn.
([6]) Địa bàn xã Ia O có tổng diện tích tự nhiên 3638.63 ha.
Trong đó:
* Đất nông nghiệp 3347.93ha chiếm 92.01%
- Đất sản xuất nông nghiệp 3338.38ha chiếm 91.75%
+ đất trồng cây hàng năm 738.98ha chiếm 20.31%
+ Đất trồng cây lâu năm 2599.40ha chiếm 71.44%
 - Đất lâm nghiệp 5.44ha chiếm 0.15%
- Đất nuôi trồng thủy sản 4.11ha chiếm 0.11%
* Đất phi nông nghiệp 247.67ha chiếm 6.81%
- Đất ở 19.25ha chiếm 0.53%
- Đất chuyên dùng 120.97ha chiếm 3.32%
([7]) Thu ngân sách: Cùng với phát triển kinh tế nhanh, thu ngân sách trên địa bàn xã cũng tăng cao, từng bước đáp ứng cho đầu tư phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Ước đến hết nhiệm kỳ: Tổng thu ngân sách là 22.175.315.729đ đạt 99,32% so với NQ (tăng 136,4%  so với đầu nhiệm kỳ). Trong đó: Thu địa phương 745.000.000đ đạt 122,9 % NQ (tăng 282 triệu đồng so với đầu nhiệm kỳ).
+ Chi ngân sách: Đảm bảo thực hiện tốt nhu cầu chi thường xuyên, đặc biệt là chi đột xuất phục vụ an ninh, quốc phòng, thiên tai. Thực hiện tiết kiệm chi hiệu quả, đúng Luật Ngân sách quy định. Ước đến hết nhiệm kỳ tổng chi ngân sách 21.238.526.452 đồng đạt 96,38% (tăng 128% so với đầu nhiệm kỳ).
([8]) Đến năm 2019, hệ thống trường lớp có 03 trường học , 42 lớp 779 học sinh (tăng 07 lớp, tăng 95 học sinh so với đầu nhiệm kỳ). Huy động trẻ 5 tuổi ra lớp 92/92 học sinh đạt 100% NQ; tỷ lệ học sinh vào lớp 1 la 81/81 học sinh  đạt 100% NQ. Duy trì sĩ số học sinh: Bậc tiểu học 98,6% đạt 100% NQ; Bậc THCS 98,1%, đạt 100,4% NQ.
Bậc tiểu học: Học sinh hoàn thành chương trình lớp học: 393/408 em đạt tỷ lệ 96,3%;  Tỷ lệ xét tốt nghiệp THCS là 23/23 em đạt 100%; Tỷ lệ học sinh giỏi bậc trung học cơ sở chiếm 5,75% (11/191 em), học sinh khá chiếm 28,2% (54/191 em.
([9]) Đến nay đã có 5/5 thôn, làng xây dựng nhà Sinh hoạt cộng đồng tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tuyên truyền, tổ chức các hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao, kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của địa phương. Toàn xã hiện có 313 hộ được công nhận “Gia đình văn hoá” đạt 44% so với NQ (tăng 191 hộ so với đầu nhiệm kỳ); 3 thôn, làng được công nhận đạt danh hiệu “Làng văn hóa” đạt, 60% thôn, làng văn hóa và đạt 100% so với NQ; có 06 đội văn nghệ quần chúng; 03 đội cồng chiêng; 5 đội bóng đá; 5 đội bóng chuyền; 03 sân bóng chuyền, 02 sân bóng đá. Trong 05 năm đã tổ chức 08 giải bóng đá; 10 buổi giao lưu Văn nghệ quần chúng, 07 đợt giao lưu trò chơi dân gian chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, các sự kiện trọng đại của địa phương; tổ chức Đại hội TDTT lần thứ III xã thành công; Tham gia đầy đủ các hội thi, hội thao của huyện tổ chức, tại Đại hội TDTT lần thứ VII của huyện đã đạt được Nhì môn điền kính, giải Ba môn đẩy gậy.
([10]) Đến nay, trạm y tế xã có 06 nhân viên, trong đó có 2 Bác sỹ, 02 y sỹ, 01 nữ hộ sinh và 01 dược Trung cấp, 5/5 thôn, làng có cộng tác viên y tế; tỷ lệ suy dinh dưỡng ở trẻ em là 9,6% đạt 104,1% so với NQ (giảm 9% so với đầu nhiệm kỳ). Tỷ lệ người dân tham gia Bảo hiểm y tế là 100% đạt 100% so với NQ. Trong 05 năm qua đã tiếp nhận khám, chữa bệnh cho 7.444 người, chuyển viện 42 người; tỷ lệ trẻ em được tiêm chủng đầy đủ 60% đạt 100% so với NQ.
([11]) Toàn xã hiện có có 849  hộ, với 3.886 khẩu (nam 1.965 khẩu, nữ 1.921 khẩu), dân tộc thiểu số 589 hộ = 2.857 khẩu, chiếm tỷ lệ 73,5% dân số toàn xã. Tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện đảm bảo công tác kế hoạch hoá gia đình. Phụ nữ trong độ tuổi sử dụng biện pháp tránh thai 476 trường hợp đạt tỷ lệ 82,6%.
([12]) Đến nay toàn xã còn 85 hộ nghèo chiếm tỷ lệ 9,67% đạt 206,8%  so với NQ (giảm giảm 115 hộ, 18,46% so với đầu nhiệm kỳ). Trong đó hộ nghèo đồng bào DTTS là 79 hộ, chiếm tỷ lệ 92,94% tổng số hộ nghèo (giảm 105 hộ so với đầu nhiệm kỳ) Trong giai đoạn qua đã giải quyết được việc làm cho 750 lao động.
([13]) Đã nhận và cấp 597 xuất quà từ thiện của các tổ chức cho 597 hộ gia đình trên địa bàn; xuất ngân sách dự phòng hỗ trợ 01 gia đình bị cháy nhà với số tiền 5.000.000 đồng.
([14]) Trên địa bàn xã có 03 tôn giáo (Công giáo 78 hộ 210 tín đồ, tăng 02 hộ, 06 tín đồ so với 201; tin lành Việt Nam Miền Nam 48 hộ, 155 tín đồ, tăng 2 hộ, tăng 3 tín đồ so với năm 2017; phật giáo 11 hộ 60 phật tử) trên địa bàn xã có 2 điểm nhóm sinh hoạt đạo Tin lành Miền nam Việt Nam; toàn xã với 10 đối tượng Tin lành Đê ga.
([15]) Tổng số lực lượng dân quân tự vệ hiện có 70 Đ/c, đạt 1,8% so với tổng dân số; lực lượng DBĐV có 79 Đ/c; đảng viên trong lực lượng DQTV có 17 Đảng viên, đạt tỷ lệ 24,2%.
[16] Trong 05 năm qua, lực lượng công an xã đã phối hợp tốt với các ban ngành tổ chức 05 đợt với 580 lượt người nghe tuyên truyền, vận động quần chúng tham gia phong trào bảo vệ an ninh Tổ Quốc
[17] Trong 5 năm lực lượng công an xã đã ra quân trấn áp các loại tội phạm được  09 đợt; xảy ra 45 vụ với 54 đối tượng vi phạm pháp luật đã xử lý 35 vụ nộp về ngân sách 52.850.000 đồng.
Quá trình hình thành và Phát triển >> Cơ cấu tổ chức  >>
Thành tựu giai đoạn 2010-2015 >>  Định hướng phát triển giai đoạn 2015-2020 >> 
   
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

customer-service.png THÔNG TIN LIÊN HỆ:

1478004194_map-icon.png Địa chỉ: 16 Trần Phú, huyện Chư Prông
, tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269).3843 680
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269)......
1478004004_Mail.png  Email: ubndchuprong@gialai.gov.vn
 
contract-(4).png THÔNG TIN BẢN QUYỀN:

Bản quyền thuộc về UBND huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm chính: Ông Từ Ngọc Thông - Phó Chủ tịch UBND huyện
Giấy phép số: 04/GP-TTĐT ngày 26/6/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông
   Copyright © 2018 
Trang chủ | Tin tức | Liên hệ | Site map icontop.png