TẶNG DANH HIỆU THÔN, LÀNG VĂN HÓA

Thẩm quyền giải quyết ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
Lĩnh vực Văn hóa - xã hội
Cách thức thực hiện
 • Quy trình áp dụng cho các thủ tục hành chính tặng danh hiệu “Thôn, làng văn hóa” đối với các thôn, làng trên địa bàn xã Ia Phìn.
 • Công chức Văn hóa – xã hội chủ trì phối hợp với các đơn vị, cá nhân có liên quan tổ chức thực hiện quy trình này.
Trình tự thực hiện
 
 
 
 
B1
Tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra đối chiếu quy định:
 • Trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định thì ghi giấy biên nhận hẹn ngày trả theo quy định tại mục 5.4.
 • Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn bổ sung đầy đủ thành phần hồ sơ và chuẩn bị lại hồ sơ.
 
 
 
 
Cán bộ tiếp nhận
 
 
 
 
1/2 ngày
Mẫu số 03 - Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả Mẫu số 01
– Phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ
 
 
B2
 
Lập phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ đính kèm với hồ sơ chuyển CC. Văn hóa Thông tin xã để thẩm định.
 
 
Cán bộ tiếp nhận
 
 
1/2 ngày
Mẫu số 04
– Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ
 
 
B3
 
Thẩm định hồ sơ, xin ý kiến các thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng xã
Thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng xã  
 
05 ngày
 
Biên bản thẩm định
 
 
 
 
B4
 
 
 
Dự thảo quyết định công nhận/công nhận lại và Giấy chứng nhận “Thôn, làng Văn hóa”
 
 
Bộ phận Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng xã
 
 
 
 
01 ngày
 
Quyết định và Giấy chứng nhận (theo Thông tư số 12
/2011/TT- BVHTTDL)
 
 
 
 
 
B5
Kiểm tra, xem xét nội dung văn bản:
 • Nếu đồng ý: Ký nháy văn bản, trình Chủ tịch UBND xã.
 • Nếu không đồng ý: Chuyển lại bước 4.
 
 
CC. VHTT
 
 
 
01 ngày
 
 
Kèm theo hồ sơ thẩm định
 
B6
Phê duyệt Quyết định và Giấy chứng nhận:
 • Nếu đồng ý: Ký duyệt Quyết định công nhận/ công nhận lại.
 • Nếu không đồng ý: Chuyển lại Bộ phận TT. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng xã.
 
 
 
Chủ tịch UBND xã
 
 
 
01 ngày
 
 
Kèm theo hồ sơ thẩm định
 
 
 
B7
Trả Quyết định công nhận
/công nhận lại và Giấy công nhận danh hiệu “Thôn, làng Văn hóa” cho CC. Văn hóa - Thông tin, vào sổ theo dõi kết quả Xử lý công việc
 
 
Cán bộ được phân công
 
 
 
01 ngày
 
Mẫu số 02 - Sổ theo dõi tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả
 
B8
 
Thống kê và theo dõi
 
Cán bộ tiếp nhận
 
Giờ hành chính
Sổ thống kê kết   quả
thực     hiện TTHC
Thành phần hồ sơ
1. Bộ hồ sơ đề nghị công nhận danh hiệu “Thôn, làng Văn hóa” của các thôn, làng.
2. Văn bản đề nghị của công chức Văn hóa- Thông tin kèm theo danh sách thôn, làng Văn hóa đã được Công chức Văn hóa - Thông tin phối hợp với UBMTTQVN xã, các ngành, đoàn thể, thành viên BCĐ “TDĐKXDĐSVH” kiểm tra, thẩm định đủ tiêu chuẩn tặng danh hiệu ““Thôn, làng Văn hóa” theo Thông tư 12/2011/TT-BVHTTDL ngày 10/10/2011 của Bộ VHTT&DL
3. Biên bản kiểm tra của BCĐ “TDĐKXDĐSVH”
Thời hạn giải quyết - 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.
Lệ phí Không
Kết quả thực hiện
 • Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ phải được thực hiện tại từng bước công việc của mục 5.7.
 • Các bước và trình tự công việc có thể được thay đổi cho phù hợp với cơ cấu tổ chức và việc phân công nhiệm vụ cụ thể của mỗi đơn vị.
Tổng thời gian phân bổ cho các bước công việc không vượt quá thời gian quy định hiện hành của thủ tục này.
Cơ quan thực hiện - Công chức Văn hóa – xã hội
Đối tượng thực hiện
 • Quy trình áp dụng cho các thủ tục hành chính tặng danh hiệu “Thôn, làng văn hóa” đối với các thôn, làng trên địa bàn xã Ia Phìn.
 • Công chức Văn hóa – xã hội chủ trì phối hợp với các đơn vị, cá nhân có liên quan tổ chức thực hiện quy trình này.
Yêu cầu hoặc điều kiện
 • Đã thực hiện Quy trình số QT.VH.01 Công nhận “Thôn, làng Văn hóa”.
Nhận được Văn bản đề nghị kèm theo danh sách thôn, làng được đề nghị tặng danh hiệu “Thôn, làng Văn hóa”của phòng Văn hóa và Thông tin gửi.
Căn cứ pháp lý Căn cứ Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ, Nghị định quy định về xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”.
Căn cứ Quyết định số 12/2019/QĐ-UBND ngày 21/03/2019 của UBND tỉnh Gia Lai, Quyết định Quy định thang điểm áp dụng xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” và tương đương trên địa bàn tỉnh;         
Căn cứ hướng dẫn số 1678/HD-UBND, ngày 28/10/2019 của UBND huyện Chư Prông, hướng dẫn về trình tự, thủ tục xét và công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”; “Thôn, làng văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” trên địa bàn huyện Chư Prông;
Căn cứ Biên bản họp về việc xét, đề nghị công nhận danh hiệu khu dân cư văn hóa ngày ... tháng ... năm 20.... của BCĐ phong trào “TDĐKXDĐSVH” xã Ia Phìn.
Nộp hồ sơ Công chức văn hóa - xã hội
* Mẫu đơn, mẫu tờ khai:
- MAU-ĐKI-CHUNG.rar
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

customer-service.png THÔNG TIN LIÊN HỆ:

1478004194_map-icon.png Địa chỉ: 16 Trần Phú, huyện Chư Prông
, tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269).3843 680
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269)......
1478004004_Mail.png  Email: ubndchuprong@gialai.gov.vn
 
contract-(4).png THÔNG TIN BẢN QUYỀN:

Bản quyền thuộc về UBND huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm chính: Ông Từ Ngọc Thông - Phó Chủ tịch UBND huyện
Giấy phép số: 04/GP-TTĐT ngày 26/6/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông
   Copyright © 2018 
Trang chủ | Tin tức | Liên hệ | Site map icontop.png