Giải quyết chế độ đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến

Thẩm quyền giải quyết UBND xã
Lĩnh vực Lao động thương binh và xã hội
Cách thức thực hiện Quy trình này quy định cách thức và trình tự giải quyết chế độ đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến nhằm từng bước nâng cao cải cách thủ tục hành chính.
Trình tự thực hiện
TT Trình tự Trách nhiệm Thời gian Biểu mẫu/Kết quả
B1 Chuẩn bị và nộp đầy đủ hồ sơ theo quy định tại mục 5.2 Cá nhân   Theo mục 5.2
B2 Kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ:
- Nếu chưa hợp lệ thì hướng dẫn bổ sung.
- Nếu hồ sơ hợp lệ thì tiếp nhận và viết phiếu hẹn.
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Giờ hành chính (0.5 ngày làm việc)  
 
 
Giấy biên nhận hồ sơ
B3 Xem xét, xử lý hồ sơ và trình Lãnh đạo UBND xã Ia Phìn phê duyệt Công chức Văn hóa – xã hội 03 ngày làm việc  
 
 
 
B4 Phê duyệt Lãnh đạo UBND xã Ia Phìn 01 ngày làm việc Bản xác nhận
B5 Chuyển hồ sơ cho Phòng Lao động TBXH Công chức Văn hóa – xã hội 0.5 ngày làm việc  
B6 Giải quyết hồ sơ và chuyển cho Sở Lao động TBXH Phòng Lao động TBXH 05 ngày làm việc  
B7 Giải quyết hồ sơ Sở Lao động TBXH 10 ngày làm việc  
B8 Nhận kết quả từ cơ quan cấp trên và trả kết quả cho công dân Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Giờ hành chính Quyết định trợ cấp hàng tháng/ Quyết định trợ cấp một lần.
Thành phần hồ sơ + Bản khai cá nhân (Mẫu AH1 Thông tư  05)
+ Bản sao Quyết định phong tặng hoặc truy tặng danh hiệu Anh hùng hoặc bản sao Bằng Anh hùng.
+ Biên bản ủy quyền (Mẫu UQ Thông tư  05)
+Trường hợp bản khai cá nhân dùng cho thân nhân hoặc người thờ cúng Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân hoặc Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến (Mẫu AH2 Thông tư 05, kèm theo biên bản UQ Thông tư 05)
Thời hạn giải quyết Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, trong đó:
+ UBND cấp xã: 05 ngày làm việc
+ Phòng Lao động TBXH: 05 ngày làm việc
+ Sở Lao động TBXH: 10 ngày làm việc
Lệ phí Không
Kết quả thực hiện Chuyển hồ sơ cho Phòng Lao động TBXH
Cơ quan thực hiện Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả – UBND xã Ia Phìn 
Đối tượng thực hiện Quy trình này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có nhu cầu giải quyết chế độ đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến trên địa bàn xã Ia Phìn.
Trách nhiệm áp dụng: Tất cả các cán bộ-công chức, bộ phận phòng ban trực thuộc UBND xã Ia Phìn.
Yêu cầu hoặc điều kiện Không
Căn cứ pháp lý + Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng
+ Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.
+ Thông tư số 05/2013/TT-BLDTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động – TBXH hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân.
Nộp hồ sơ
TT Mã hiệu Tên Biểu mẫu
  1.  
Mẫu AH1 Bản khai cá nhân
Dùng cho Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân hoặc Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến
  1.  
Mẫu AH2 Bản khai cá nhân
Dùng cho thân nhân hoặc người thờ cúng Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân hoặc Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến
  1.  
Mẫu UQ Biên bản ủy quyền
* Mẫu đơn, mẫu tờ khai:
- Mau-AH1-va-AH2.doc - Mau-UQ-Bien-ban-uy-quyen.doc
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

customer-service.png THÔNG TIN LIÊN HỆ:

1478004194_map-icon.png Địa chỉ: 16 Trần Phú, huyện Chư Prông
, tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269).3843 680
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269)......
1478004004_Mail.png  Email: ubndchuprong@gialai.gov.vn
 
contract-(4).png THÔNG TIN BẢN QUYỀN:

Bản quyền thuộc về UBND huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm chính: Ông Từ Ngọc Thông - Phó Chủ tịch UBND huyện
Giấy phép số: 04/GP-TTĐT ngày 26/6/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông
   Copyright © 2018 
Trang chủ | Tin tức | Liên hệ | Site map icontop.png