Tổng cộng có: 42 thủ tục
 |<  <  1 - 2 - 3 - 4 - 5  >  >| 
Tên thủ tục Thẩm quyền giải quyết Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Nộp hồ sơ
25. Công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ UBND huyện UBND huyện Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo
26. Quy trình đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã UBND huyện Hội Khuyến học cấp huyện và các đơn vị liên quan Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo
27. Công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu UBND huyện Phòng giáo dục và đào tạo Giáo dục và Đào tạo
28. Chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non dân lập UBND huyện
  1. Cơ quan/Người có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện;
  2. Cơ quan trực tiếp thực hiện: Ủy ban nhân dân cấp huyện;
       c. Cơ quan phối hợp: Phòng giáo dục và đào tạo.
Giáo dục và Đào tạo
29. Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở UBND huyện
  1. Cơ quan/Người có thẩm quyền quyết định: Hiệu trưởng nhà trường nơi đến (chuyển trường trong cùng tỉnh, thành phố) theo quy định của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Phòng giáo dục và đào tạo nơi đến (chuyển trường đến từ tỉnh, thành phố khác);
  2. Cơ quan trực tiếp thực hiện: Trường nơi đến hoặc Phòng giáo dục và đào tạo nơi đến.
Giáo dục và Đào tạo
30. Tiếp nhận đối tượng học bổ túc THCS UBNDN huyện Trung tâm giáo dục thường xuyên. Giáo dục và Đào tạo
31. Thuyên chuyển đối tượng học bổ túc trung học cơ sở Trung tâm giáo dục thường xuyên nơi Đối tượng học bổ túc xin chuyển
đến.
Giáo dục và Đào tạo
32. Chuyển trường đối với học sinh tiểu học
  1. Cơ quan/Người có thẩm quyền quyết định: Hiệu trưởng trường tiểu học nơi chuyển đến.
  2. Cơ quan phối hợp: Nhà trường nơi chuyển đi.
33. Xét, duyệt chinh sách hỗ trơ đối vơi học sinh bán trú đang học tại các trường tiểu học, trung học cở sở ở xã, thốn đặc biệt: kho khăn. UBND huyện
  1. Cơ quan/Người có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhần dần cấp huyện.
  2. Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng giáo dục và đào tạo; Cơ sở giáo
Giáo dục và Đào tạo
34. Thủ tuc hỗ trơ hoc tâp đối với trẻ mẫu giáo, hoc sinh tiểu hoc, hoc sinh trung học cơ sở, sinh viên các dân tộc thiểu số rất ít người. Cơ sở giáo dục, phòng giáo dục và đào tạo, phòng lao động - thương binh và xã hội Giáo dục và Đào tạo
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

customer-service.png THÔNG TIN LIÊN HỆ:

1478004194_map-icon.png Địa chỉ:
16 Trần Phú, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: 02693.843.680
1478004801_fax-(1).png  Fax: 02693....
1478004004_Mail.png  Email: ubndchuprong@gialai.gov.vn
 
contract-(4).png THÔNG TIN BẢN QUYỀN:

Bản quyền thuộc về
UBND huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm chính: 
Ông Từ Ngọc Thông - Phó Chủ tịch UBND huyện
Giấy phép số: 04/GP-TTĐT ngày 26/6/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông
   Copyright © 2017 
Trang chủ | Tin tức Liên hệ | Mobile | Site map icontop.png