Công nhận danh hiệu “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”

Thẩm quyền giải quyết UBND huyện
Lĩnh vực Lĩnh vực Văn hóa
Cách thức thực hiện Nộp trực tiếp tại Phòng Văn hóa và Thông tin hoặc qua đường Bưu điện.
Trình tự thực hiện

- Bước 1: Đại diện thôn, làng, Tổ dân phố chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định. Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện.

- Bước 2: Công chức chuyên môn tiếp nhận, viết giấy biên nhận hồ sơ, hẹn trả kết quảtrả kết quả. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung.

- Bước 3: Người nộp hồ sơ xuất trình giấy biên nhận hồ sơ, hẹn trả kết quảvà nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện.
Thành phần hồ sơ

* Thành phần hồ sơ, bao gồm:

a) Báo cáo thành tích xây dựng khu dân cư văn hóa của Trưởng Ban vận động cấp xã, có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã;