LĨNH VỰC CHÍNH SÁCH NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG
 
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Chọn
1 Xét cấp sổ Ưu đãi giáo dục-đào tạo cho học sinh, sinh viên con của đối tượng người có công với cách mạng Mức độ 2 UBND huyện Lĩnh vực chính sách người có công với cách mạng Chi tiết
2 Chi trả trợ cấp ưu đãi giáo dục - đào tạo cho con người có công cách mạng Mức độ 2 UBND huyện Lĩnh vực chính sách người có công với cách mạng Chi tiết
3 Xét hưởng chế độ một lần đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước (đối với đối tượng đã về gia đình) Mức độ 2 UBND huyện Lĩnh vực chính sách người có công với cách mạng Chi tiết
4 Xét hưởng chế độ một lần đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước (đối tượng đang công tác) Mức độ 2 UBND huyện Lĩnh vực chính sách người có công với cách mạng Chi tiết
5 Xét hưởng bổ sung chế độ một lần đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước Mức độ 2 UBND huyện Lĩnh vực chính sách người có công với cách mạng Chi tiết
6 Giải quyết chế độ mai táng phí cho đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước Mức độ 2 UBND huyện Lĩnh vực chính sách người có công với cách mạng Chi tiết
7 Giải quyết chế độ BHYT cho đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước Mức độ 2 UBND huyện Lĩnh vực chính sách người có công với cách mạng Chi tiết
8 Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người có công với cách mạng Mức độ 2 UBND huyện Lĩnh vực chính sách người có công với cách mạng Chi tiết
9 Giải quyết chế độ đối với người có công giúp đỡ cách mạng Mức độ 2 UBND huyện Lĩnh vực chính sách người có công với cách mạng Chi tiết
10 Giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày Mức độ 2 UBND huyện Lĩnh vực chính sách người có công với cách mạng Chi tiết
11 Giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày và người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc chết trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 Mức độ 2 UBND huyện Lĩnh vực chính sách người có công với cách mạng Chi tiết
12 Giải quyết trợ cấp tuất từ trần (Người có công với cách mạng từ trần) Mức độ 2 UBND huyện Lĩnh vực chính sách người có công với cách mạng Chi tiết
13 Giải quyết chế độ đối với người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc Mức độ 2 UBND huyện Lĩnh vực chính sách người có công với cách mạng Chi tiết
14 Giải quyết chế độ đối với Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động trong kháng chiến Mức độ 2 UBND huyện Lĩnh vực chính sách người có công với cách mạng Chi tiết
15 Cấp Giấy chứng nhận người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học Mức độ 2 UBND huyện Lĩnh vực chính sách người có công với cách mạng Chi tiết
16 Giải quyết chế độ cấp tiền mua phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình và phục hồi chức năng đối với người có công với cách mạng Mức độ 2 UBND huyện Lĩnh vực chính sách người có công với cách mạng Chi tiết
17 Cấp giấy giới thiệu thân nhân di chuyển hài cốt liệt sĩ Mức độ 2 UBND huyện Lĩnh vực chính sách người có công với cách mạng Chi tiết
18 Cấp giấy giới thiệu thăm viếng mộ liệt sĩ Mức độ 2 UBND huyện Lĩnh vực chính sách người có công với cách mạng Chi ti
 

CHI TIẾT DỊCH VỤ CÔNG
1. Xét cấp sổ Ưu đãi giáo dục-đào tạo cho học sinh, sinh viên con của đối tượng người có công với cách mạng

Cơ quan thực hiện Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
Lĩnh vực Lĩnh vực chính sách người có công với cách mạng
Trình tự thực hiện

-Bước 1: Cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định. Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện nơi cư trú.

-Bước 2:  công chức chuyên môn kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và viết Giấy biên nhận hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hồ sơ hoàn chỉnh.

-Bước 3: Phòng Lao động TB&XH  thực hiện các thủ tục theo quy định, chuyển hồ sơ đến Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.
Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

Thành phần hồ sơ

* Thành phần hồ sơ, bao gồm:

1. Tờ khai cấp sổ ưu đãi giáo dục, đào tạo;

2. Bản sao giấy khai sinh (mẫu số 01-ƯĐGD).
 * Số lượng hồ sơ:           01                 (bộ)
 
Tải file đính kèm
Thời hạn giải quyết

Không quy định

Đối tượng thực hiện

Cá nhân

Lệ phí

Không

Điều kiện thực hiện

Thuộc đối tượng được hưởng chế độ ưu đãi giáo dục đào tạo

Kết quả thực hiện

Sổ ưu đãi giáo dục – đào tạo

Mẫu đơn, tờ khai

Tờ khai cấp sổ ưu đãi giáo dục, đào tạo

Căn cứ pháp lý

- Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng năm 2005.

- Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/5/2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Uu đãi người có công với cách mạng.
- Thông tư số 16/2006/TTLT/BLĐTBXH-BGĐT-BTC ngày 20/11/2006 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và  Đào tạo, Bộ Tài chính hướng dẫn về chế độ ưu đãi trong giáo dục và đào tạo đối với người có công với cách mạng và con đẻ của họ.
Tập tin đính kèm
 

2. Chi trả trợ cấp ưu đãi giáo dục - đào tạo cho con người có công cách mạng

 
Cơ quan thực hiện Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
Lĩnh vực Lĩnh vực chính sách người có công với cách mạng
Trình tự thực hiện

- Bước 1: Cá nhân nộp sổ Ưu đãi giáo dục - đào tạo có xác nhận của nhà trường tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện nơi cư trú.

-Bước 2: Công chức chuyên môn kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ .

- Bước 3: đối tượng được hưởng trợ cấp xuất trình giấy báo nhận tiền, nhận tiền trợ cấp.
Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

Thành phần hồ sơ

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Học sinh, sinh viên thuộc diện hưởng chế độ ưu đãi xuất trình Sổ ưu đãi trong giáo dục – đào tạo đã được cấp, có đóng dấu xác nhận của trường nơi đang học.  
* Số lượng hồ sơ:   1 bộ
Thời hạn giải quyết

Sau khi nhận đủ hồ sơ và kinh phí do Sở Lao động-TB&XH tỉnh cấp về sẽ tiến hành giải quyết chi trả trợ cấp cho đối tượng.

Đối tượng thực hiện

Cá nhân

Lệ phí

Không

Điều kiện thực hiện

Không

Kết quả thực hiện

Chi trả chế độ ưu đãi giáo dục đào tạo

Mẫu đơn, tờ khai  
Căn cứ pháp lý

- Thông tư số 16/2006/TTLT/BLĐTBXH-BGĐT-BTC ngày 20/11/2006 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và  Đào tạo, Bộ Tài chính hướng dẫn về chế độ ưu đãi trong giáo dục và đào tạo đối với người có công với cách mạng và con đẻ của họ.

Tập tin đính kèm

3. Xét hưởng chế độ một lần đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước (đối với đối tượng đã về gia đình)

 
Cơ quan thực hiện Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
Lĩnh vực Lĩnh vực chính sách người có công với cách mạng
Trình tự thực hiện

-Bước 1: Cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định. Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã nơi cư trú.

-Bước 2:  Công chức chuyên môn kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và viết Giấy biên nhận hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hồ sơ hoàn chỉnh. UBND cấp xã thực hiện các thủ tục theo quy định và chuyển hồ sơ đến phòng Lao động – Thương binh và Xã hội.

-Bước 3: phòng Lao động – Thương binh và Xã hội thẩm định, chuyển hồ sơ đến Sở Lao động TB&XH.
Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

Thành phần hồ sơ

* Thành phần hồ sơ:

1. Bản khai cá nhân (1A, 2A, 3A) hoặc của thân nhân (1B, 2B, 3B).

Bản khai của thân nhân phải kèm theo giấy ủy quyền của các thân nhân chủ yếu khác, có sự xác nhận của chính quyền xã (phường) nơi người ủy quyền cư trú (mẫu 04).

2. Bản sao một trong các giấy tờ gốc hoặc các giấy tờ có liên quan theo quy định có chứng thực của Ủy ban nhân dân xã (phường) nơi cư trú.

Riêng đối với đối tượng tham gia chiến đấu ở chiến trường B, C, K ngoài bản khai (2A hoặc 2B) phải có bản trích sao quá trình công tác được hưởng chế độ có xác nhận của cơ quan quản lý hồ sơ, lý lịch (mẫu 2C) và bản sao (phôtocopy) toàn bộ quá trình công tác của cá nhân đối tượng do cơ quan quản lý hồ sơ, lý lịch cung cấp và xác nhận.

3. Biên bản xem xét và xác nhận đối tượng của hội nghị liên tịch thôn, xóm, tổ dân phố, ấp... (mẫu 05).

4. Biên bản xét và xác nhận của Hội nghị BCH Hội Cựu chiến binh xã, phường (mẫu 06)

5. Công văn đề nghị của Ủy ban nhân dân xã (phường) (mẫu 7A)

* Số lượng hồ sơ:           02 (bộ).
Thời hạn giải quyết

Không quy định

Đối tượng thực hiện

Cá nhân

Lệ phí

Không

Điều kiện thực hiện

Không

Kết quả thực hiện

Lập danh sách, công văn đề nghị

Mẫu đơn, tờ khai

Bản khai cá nhân

Căn cứ pháp lý

- Quyết định số 290/QĐ-TTg ngày 08/11/2005  của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước.

- Quyết định số 188/2007/QĐ-TTg ngày 06/12/2007 của Thủ tướng Chính phủ  về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 290/2005/QĐ-TTG.
- Thông tư liên tịch số 191/2005/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 07/12/2005 của Bộ Quốc phòng, Bộ LĐTB&XH, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg.

- Thông tư Liên tịch số 21/2008/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 26/2/2008 của Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung thông tư liên tịch số 191/2005/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC.
Tập tin đính kèm

4. Xét hưởng chế độ một lần đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước (đối tượng đang công tác)

 
Cơ quan thực hiện Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
Lĩnh vực Lĩnh vực chính sách người có công với cách mạng
Trình tự thực hiện

- Bước 1: Cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định. Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã nơi cư trú.

- Bước 2:  Công chức chuyên môn kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và viết Giấy biên nhận hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hồ sơ hoàn chỉnh. UBND cấp xã thực hiện các thủ tục theo quy định và chuyển hồ sơ đến phòng Lao động – Thương binh và Xã hội.

- Bước 3: phòng Lao động – Thương binh và Xã hội thẩm định, chuyển hồ sơ đến Sở Lao động TB&XH.
Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

Thành phần hồ sơ

* Thành phần hồ sơ:

1. Bản khai cá nhân có chứng nhận của cơ quan, đơn vị nơi đang công tác (mẫu 2A).

2. Bản trích sao quá trình công tác của đối tượng được hưởng chế độ có xác nhận của cơ quan quản lý hồ sơ, lý lịch (mẫu 2C).

3. Bản sao (phôtôcopy) toàn bộ quá trình công tác của cá nhân đối tượng do cơ quan quản lý hồ sơ, lý lịch cung cấp và xác nhận.

* Số lượng hồ sơ:           02 (bộ).
 
 
Thời hạn giải quyết

Không quy định

Đối tượng thực hiện

Cá nhân

Lệ phí

Không

Điều kiện thực hiện

Không

Kết quả thực hiện

Lập danh sách, công văn đề nghị

Mẫu đơn, tờ khai

Bản khai cá nhân

Căn cứ pháp lý

- Quyết định số 290/QĐ-TTg ngày 08/11/2005  của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước.

- Quyết định số 188/2007/QĐ-TTg ngày 06/12/2007 của Thủ tướng Chính phủ  về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg.

- Thông tư liên tịch số 191/2005/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 07/12/2005 của Bộ Quốc phòng, Bộ LĐTB&XH, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg.

- Thông tư Liên tịch số 21/2008/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 26/2/2008 của Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính Sửa đổi, bổ sung thông tư liên tịch số 191/2005/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC.
Tập tin đính kèm

5. Xét hưởng bổ sung chế độ một lần đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước

Cơ quan thực hiện Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
Lĩnh vực Lĩnh vực chính sách người có công với cách mạng
Trình tự thực hiện

 -Bước 1: Cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định. Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã nơi cư trú.

-Bước 2:  Công chức chuyên môn kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và viết Giấy biên nhận hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hồ sơ hoàn chỉnh. UBND cấp xã thực hiện các thủ tục theo quy định và chuyển hồ sơ đến phòng Lao động – Thương binh và Xã hội.

-Bước 3: phòng Lao động – Thương binh và Xã hội thẩm định, chuyển hồ sơ đến Sở Lao động TB&XH.
Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

Thành phần hồ sơ

* Thành phần hồ sơ:

1. Đối tượng có thời gian công tác là cán bộ xã (phường), hồ sơ bổ sung, gồm:

a) Bản khai cá nhân (theo mẫu 2A-1) hoặc Bản khai thân nhân (theo mẫu 2B-1);

b) Bản phôtô Quyết định hưởng chế độ một lần theo quy định tại Nghị định số 23/1999/NĐ-CP hoặc Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg (nếu đã được chi trả chế độ):

c) Tổng hợp danh sách bổ sung.

2.Đối tượng có thời gian là du kích thôn, ấp, hồ sơ bổ sung gồm:

 a) Bản khai cá nhân (theo mẫu 3A-1) hoặc Bản khai thân nhân (theo mẫu 3B-1);

b) Bản phôtô Quyết định hưởng chế độ một lần theo quy định tại Nghị định số 23/1999/NĐ-CP hoặc Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg (nếu đã được chi trả chế độ);

 c) Tổng hợp danh sách bổ sung.

* Số lượng hồ sơ:           02 (bộ).
Thời hạn giải quyết

Không quy định

Đối tượng thực hiện

Cá nhân

Lệ phí

Không

Điều kiện thực hiện

Không

Kết quả thực hiện

Lập danh sách, công văn đề nghị

Mẫu đơn, tờ khai
Bản khai cá nhân
 
 
Căn cứ pháp lý

- Quyết định số 290/QĐ-TTg ngày 08/11/2005  của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước.

- Quyết định số 188/2007/QĐ-TTg ngày 06/12/2007 của Thủ tướng Chính phủ  về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg.

- Thông tư liên tịch số 191/2005/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 07/12/2005 của Bộ Quốc phòng, Bộ LĐTB&XH, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg.

- Thông tư Liên tịch số 21/2008/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 26/2/2008 của Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính Sửa đổi, bổ sung thông tư liên tịch số 191/2005/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC.
Tập tin đính kèm

6. Giải quyết chế độ mai táng phí cho đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước

 
Cơ quan thực hiện Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
Lĩnh vực Lĩnh vực chính sách người có công với cách mạng
Trình tự thực hiện

-Bước 1: Cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định. Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã nơi cư trú.

-Bước 2:  Công chức chuyên môn kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và viết Giấy biên nhận hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hồ sơ hoàn chỉnh. UBND cấp xã thực hiện các thủ tục theo quy định và chuyển hồ sơ đến phòng Lao động – Thương binh và Xã hội.

-Bước 3: phòng Lao động – Thương binh và Xã hội thẩm định, chuyển hồ sơ đến Sở Lao động TB&XH.
Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

Thành phần hồ sơ

* Thành phần hồ sơ, bao gồm:

1. Đơn đề nghị của thân nhân đối tượng có xác nhận của chính quyền địa phương nơi cư trú.
2. Giấy chứng tử.
3. Công văn đề nghị của UBND xã nơi đối tượng cư trú (mẫu 7C).
4. Bản trích sao danh sách đề nghị hưởng chế độ một lần theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ hoặc bản sao một trong các quyết định được hưởng trợ cấp một lần (phục viên, xuất ngũ, thôi việc; trợ cấp một lần) hoặc bản sao quyết định hưởng chế độ BHYT theo quy định tại Thông tư này.

* Số lượng hồ sơ:           02                (bộ).
Thời hạn giải quyết

Không quy định

Đối tượng thực hiện

Cá nhân

Lệ phí

Không

Điều kiện thực hiện

Không

Kết quả thực hiện

Lập danh sách đề nghị

Mẫu đơn, tờ khai  
Căn cứ pháp lý

- Luật Bảo hiểm Y tế ngày 14/11/2008;

- Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/5/2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.

- Quyết định số 290/QĐ-TTg ngày 08/11/2005  của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước.

- Quyết định số 188/2007/QĐ-TTg ngày 06/12/2007 của Thủ tướng Chính phủ  về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg.

- Thông tư liên tịch số 191/2005/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 07/12/2005 của Bộ Quốc phòng, Bộ LĐTB&XH, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg.

- Thông tư Liên tịch số 21/2008/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 26/2/2008 của Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính Sửa đổi, bổ sung thông tư liên tịch số 191/2005/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC.
Tập tin đính kèm

7. Giải quyết chế độ BHYT cho đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước

 
Cơ quan thực hiện Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
Lĩnh vực Lĩnh vực chính sách người có công với cách mạng
Trình tự thực hiện

 -Bước 1: Cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định. Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã nơi cư trú.

-Bước 2:  Công chức chuyên môn kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và viết Giấy biên nhận hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hồ sơ hoàn chỉnh. UBND cấp xã thực hiện các thủ tục theo quy định và chuyển hồ sơ đến phòng Lao động – Thương binh và Xã hội.

-Bước 3: phòng Lao động – Thương binh và Xã hội thẩm định, chuyển hồ sơ đến Sở Lao động TB&XH.
Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

Thành phần hồ sơ

* Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Đơn đề nghị của đối tượng có xác nhận của chính quyền địa phương nơi cư trú. 
- Bản trích sao danh sách đề nghị hưởng chế độ một lần theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ hoặc bản sao một trong các quyết định được hưởng trợ cấp một lần (phục viên, xuất ngũ, thôi việc...), trường hợp đối tượng không còn các quyết định trợ cấp một lần thì làm bản khai nêu rõ quá trình tham gia kháng chiến chống Mỹ và công tác, được Hội đồng chính sách xã xem xét đề nghị.
- Công văn đề nghị của Ủy ban nhân dân xã (phường) nơi đối tượng cư trú (mẫu 7B)

 * Số lượng hồ sơ:           02                (bộ).
Thời hạn giải quyết

Không quy định

Đối tượng thực hiện

Cá nhân

Lệ phí

Không

Điều kiện thực hiện

Không

Kết quả thực hiện

Lập danh sách đề nghị

Mẫu đơn, tờ khai  
Căn cứ pháp lý

- Luật Bảo hiểm Y tế  năm 2008.

- Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/5/2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.

- Quyết định số 290/QĐ-TTg ngày 08/11/2005  của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước.

 - Quyết định số 188/2007/QĐ-TTg ngày 06/12/2007 của Thủ tướng Chính phủ  về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg;

- Thông tư liên tịch số 191/2005/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 07/12/2005 của Bộ Quốc phòng, Bộ LĐTB&XH, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg.

- Thông tư Liên tịch số 21/2008/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 26/2/2008 của Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính Sửa đổi, bổ sung thông tư liên tịch số 191/2005/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC.
Tập tin đính kèm

8. Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người có công với cách mạng

 
Cơ quan thực hiện Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
Lĩnh vực Lĩnh vực chính sách người có công với cách mạng
Trình tự thực hiện

-Bước 1: Cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định. Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã nơi cư trú.

-Bước 2:  Công chức chuyên môn kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và viết Giấy biên nhận hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hồ sơ hoàn chỉnh. UBND cấp xã thực hiện các thủ tục theo quy định và chuyển hồ sơ đến phòng Lao động – Thương binh và Xã hội.

-Bước 3: phòng Lao động – Thương binh và Xã hội thẩm định, chuyển hồ sơ đến Sở Lao động TB&XH.
Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

Thành phần hồ sơ

* Thành phần hồ sơ, bao gồm:

1. Bản khai cá nhân, có xác nhận của UBND cấp xã.
2. Hồ sơ người có công với cách mạng.
* Số lượng hồ sơ:           01  (bộ)
Thời hạn giải quyết

Không quy định

Đối tượng thực hiện

Cá nhân

Lệ phí

Không

Điều kiện thực hiện

Không

Kết quả thực hiện

Thẻ bảo hiểm Y tế

Mẫu đơn, tờ khai  
Căn cứ pháp lý

- Luật Bảo hiểm Y tế  năm 2008.

- Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng năm 2005.                     
- Nghị định số 54/2006/ND-CP ngày 26/5/2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Uu đãi người có công với cách mạng.
- Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.
Tập tin đính kèm
 

9. Giải quyết chế độ đối với người có công giúp đỡ cách mạng

 
Cơ quan thực hiện Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
Lĩnh vực Lĩnh vực chính sách người có công với cách mạng
Trình tự thực hiện

-Bước 1: Cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định. Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã nơi cư trú.

-Bước 2:  Công chức chuyên môn kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và viết Giấy biên nhận hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hồ sơ hoàn chỉnh. UBND cấp xã thực hiện các thủ tục theo quy định và chuyển hồ sơ đến phòng Lao động – Thương binh và Xã hội.

-Bước 3: phòng Lao động – Thương binh và Xã hội thẩm định, chuyển hồ sơ đến Sở Lao động TB&XH.
Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

Thành phần hồ sơ

* Thành phần hồ sơ, bao gồm:

1. Bản khai cá nhân (mẫu số 10-CC1).
2. Bản sao giấy chứng nhận Kỷ niệm chương \"Tổ quốc ghi công\" hoặc \"Bằng có công với nước\" hoặc Huân chương, Huy chương kháng chiến. Trường hợp người có công giúp đỡ cách mạng có tên trong hồ sơ khen thưởng nhưng không có tên trong Bằng \"Có công với nước\", Huân chương, Huy chương kháng chiến của gia đình thì kèm theo giấy xác nhận của cơ quan Thi đua - Khen thưởng cấp huyện.

* Số lượng hồ sơ:           01                 (bộ)
Thời hạn giải quyết

Không quy định

Đối tượng thực hiện

Cá nhân

Lệ phí

Không

Điều kiện thực hiện

Không

Kết quả thực hiện

Lập danh sách đề nghị

Mẫu đơn, tờ khai

Bản khai cá nhân

Căn cứ pháp lý

- Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng năm 2005.

- Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/ 5/2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Uu đãi người có công với cách mạng.
- Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.
Tập tin đính kèm
 

10. Giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày

Cơ quan thực hiện Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
Lĩnh vực Lĩnh vực chính sách người có công với cách mạng
Trình tự thực hiện

-Bước 1: Cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định. Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã nơi cư trú.

-Bước 2:  Công chức chuyên môn kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và viết Giấy biên nhận hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hồ sơ hoàn chỉnh. UBND cấp xã thực hiện các thủ tục theo quy định và chuyển hồ sơ đến phòng Lao động – Thương binh và Xã hội.

-Bước 3: phòng Lao động – Thương binh và Xã hội thẩm định, chuyển hồ sơ đến Sở Lao động TB&XH.
Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

Thành phần hồ sơ

* Thành phần hồ sơ, bao gồm:

1. Bản khai cá nhân mẫu số 8-TĐ1;
2. Bản sao một trong những giấy tờ sau: Lý lịch cán bộ; lý lịch Đảng viên; hồ sơ hưởng chế độ Bảo hiểm xã hội hoặc giấy tờ hợp lệ khác có xác định nơi bị tù, thời gian bị tù.

* Số lượng hồ sơ:               01             (bộ)
Thời hạn giải quyết

Không quy định

Đối tượng thực hiện

Cá nhân

Lệ phí

Không

Điều kiện thực hiện

Không

Kết quả thực hiện

Lập danh sách đề nghị

Mẫu đơn, tờ khai

Bản khai cá nhân

Căn cứ pháp lý

- Pháp lệnh ưu dãi người có công với cách mạng năm 2005.

- Nghị định số 54/2006/ND-CP ngày 26/5/2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Uu đãi người có công với cách mạng.
- Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.
Tập tin đính kèm

11. Giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày và người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc chết trước ngày 01 tháng 01 năm 1995

 
Cơ quan thực hiện Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
Lĩnh vực Lĩnh vực chính sách người có công với cách mạng
Trình tự thực hiện

- Bước 1: Cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định. Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã nơi cư trú.

-Bước 2:  Công chức chuyên môn kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và viết Giấy biên nhận hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hồ sơ hoàn chỉnh. UBND cấp xã thực hiện các thủ tục theo quy định và chuyển hồ sơ đến phòng Lao động – Thương binh và Xã hội.

-Bước 3: phòng Lao động – Thương binh và Xã hội thẩm định, chuyển hồ sơ đến Sở Lao động TB&XH.
Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

Thành phần hồ sơ

* Thành phần hồ sơ, bao gồm:

1. Bản khai của thân nhân hoặc đại diện người thừa kế theo pháp luật  (mẫu số 11).
2. Bản sao một trong những giấy tờ sau:
a) Kỷ niệm chương người bị địch bắt tù đày.
b) Huân chương, Huy chương Kháng chiến; Huân chương, Huy chương Chiến thắng; giấy chứng nhận khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến.
c) Bằng “Tổ quốc ghi công” hoặc giấy báo tử hoặc giấy chứng nhận hy sinh đối với liệt sĩ hy sinh từ ngày 30 tháng 4 năm 1975 trở về trước.

* Số lượng hồ sơ:               01             (bộ)
Thời hạn giải quyết

Không quy định

Đối tượng thực hiện

Cá nhân

Lệ phí

Không

Điều kiện thực hiện

Không

Kết quả thực hiện
 Lập danh sách đề nghị
Mẫu đơn, tờ khai

Bản khai của thân nhân hoặc đại diện người thừa kế theo pháp luật

Căn cứ pháp lý

- Pháp lệnh ưu dãi người có công với cách mạng năm 2005.

- Nghị định số 54/2006/ND-CP ngày 26/5/2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Uu đãi người có công với cách mạng.
- Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.
Tập tin đính kèm
 

12. Giải quyết trợ cấp tuất từ trần (Người có công với cách mạng từ trần)

 
Cơ quan thực hiện Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
Lĩnh vực Lĩnh vực chính sách người có công với cách mạng
Trình tự thực hiện

 -Bước 1: Cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định. Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã nơi cư trú.

-Bước 2:  Công chức chuyên môn kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và viết Giấy biên nhận hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hồ sơ hoàn chỉnh. UBND cấp xã thực hiện các thủ tục theo quy định và chuyển hồ sơ đến phòng Lao động – Thương binh và Xã hội.

-Bước 3: phòng Lao động – Thương binh và Xã hội thẩm định, chuyển hồ sơ đến Sở Lao động TB&XH.
Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

Thành phần hồ sơ

* Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

1. Hồ sơ của người có công với cách mạng hưởng trợ cấp hàng tháng: người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945; người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19 tháng Tám năm 1945; thương binh (kể cả thương binh loại B), bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên.
2. Giấy khai tử do Uỷ ban nhân dân cấp xã cấp.
3. Bản khai của thân nhân người có công với cách mạng từ trần có chứng nhận của Uỷ ban nhân dân cấp xã (mẫu số 12-TT1).

* Số lượng hồ sơ:           01                 (bộ).
Thời hạn giải quyết

Không quy định

Đối tượng thực hiện

Cá nhân

Lệ phí

Không

Điều kiện thực hiện

Không

Kết quả thực hiện

Xác nhận hồ sơ, lập danh sách đề nghị

Mẫu đơn, tờ khai

Bản khai của thân nhân người có công với cách mạng từ trần

Căn cứ pháp lý

- Pháp lệnh ưu dãi người có công với cách mạng năm 2005.

- Nghị định số 54/2006/ND-CP ngày 26/5/2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Uu đãi người có công với cách mạng.
- Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng. 
Tập tin đính kèm
 

13. Giải quyết chế độ đối với người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc

 
Cơ quan thực hiện Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
Lĩnh vực Lĩnh vực chính sách người có công với cách mạng
Trình tự thực hiện

-Bước 1: Cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định. Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã nơi cư trú.

-Bước 2:  Công chức chuyên môn kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và viết Giấy biên nhận hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hồ sơ hoàn chỉnh. UBND cấp xã thực hiện các thủ tục theo quy định và chuyển hồ sơ đến phòng Lao động – Thương binh và Xã hội.

-Bước 3: phòng Lao động – Thương binh và Xã hội thẩm định, chuyển hồ sơ đến Sở Lao động TB&XH.
Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

Thành phần hồ sơ

* Thành phần hồ sơ, bao gồm:

1. Bản khai cá nhân có xác nhận của UBND cấp xã (mẫu số 9-KC1).
2. Bản sao Huân chương kháng chiến, Huy chương kháng chiến, Huân chương chiến thắng, Huy chương chiến thắng hoặc Chứng nhận về khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến và thời gian hoạt động kháng chiến của cơ quan Thi đua - Khen thưởng cấp huyện.

* Số lượng hồ sơ:           01                 (bộ)
Thời hạn giải quyết

Không quy định

Đối tượng thực hiện

Cá nhân

Lệ phí

Không

Điều kiện thực hiện

Không

Kết quả thực hiện

Xác nhận hồ sơ, lập danh sách đề nghị

Mẫu đơn, tờ khai

Bản khai cá nhân

\"BẢNBẢN KHAI CÁ NHÂN5.doc
Căn cứ pháp lý

- Pháp lệnh ưu dãi người có công với cách mạng năm 2005.

- Nghị định số 54/2006/ND-CP ngày 26/5/2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Uu đãi người có công với cách mạng.
- Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng. 
Tập tin đính kèm
 

14. Giải quyết chế độ đối với Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động trong kháng chiến

 
Cơ quan thực hiện Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
Lĩnh vực Lĩnh vực chính sách người có công với cách mạng
Trình tự thực hiện

 -Bước 1: Cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định. Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã nơi cư trú.

-Bước 2:  Công chức chuyên môn kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và viết Giấy biên nhận hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hồ sơ hoàn chỉnh. UBND cấp xã thực hiện các thủ tục theo quy định và chuyển hồ sơ đến phòng Lao động – Thương binh và Xã hội.

-Bước 3: phòng Lao động – Thương binh và Xã hội thẩm định, chuyển hồ sơ đến Sở Lao động TB&XH.
Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

Thành phần hồ sơ

* Thành phần hồ sơ, bao gồm:

1. Bản khai cá nhân có xác nhận UBND cấp xã (mẫu số 4c-AH).
2. Bản sao quyết định phong tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng hoặc Bản sao Bằng Anh hùng.

* Số lượng hồ sơ:           01                 (bộ)
Thời hạn giải quyết

Không quy định

Đối tượng thực hiện

Cá nhân

Lệ phí

Không

Điều kiện thực hiện

Không

Kết quả thực hiện

Xác nhận hồ sơ, lập danh sách đề nghị

Mẫu đơn, tờ khai

Bản khai cá nhân

Căn cứ pháp lý

- Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng năm 2005.

- Nghị định số 54/2006/ND-CP ngày 26/5/2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Uu đãi người có công với cách mạng.
- Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng. 
Tập tin đính kèm

15. Cấp Giấy chứng nhận người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

Cơ quan thực hiện Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
Lĩnh vực Lĩnh vực chính sách người có công với cách mạng
Trình tự thực hiện

-Bước 1: Cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định. Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã nơi cư trú.

-Bước 2:  UBND cấp xã kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và viết Giấy biên nhận hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hồ sơ hoàn chỉnh. UBND cấp xã thực hiện các thủ tục theo quy định, chuyển hồ sơ đến phòng Lao động – Thương binh và Xã hội.

-Bước 3: phòng Lao động – Thương binh và Xã hội kiểm tra, trình UBND cấp huyện cấp Giấy chứng nhận và chuyển danh sách đến Sở Lao động TB&XH.
Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

Thành phần hồ sơ

*Thành phần hồ sơ:

1. Bản khai cá nhân (Mẫu số 2 - HH).

2. Một trong những giấy tờ chứng minh tham gia kháng chiến: lý lịch; quyết định phục viên, xuất ngũ; giấy X Y Z xác nhận hoạt động ở chiến trường; giấy chuyển thương, chuyển viện; giấy điều trị; Huân chương, Huy chương chiến sĩ giải phóng hoặc giấy tờ khác liên quan đến hoạt động ở chiến trường.

3. Một trong những giấy tờ chứng nhận tình trạng bệnh, tật sau:

a) Biên bản giám định bệnh tật của Hội đồng giám định y khoa tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên kết luận mắc một trong những bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học/dioxin theo Quyết định số 09/2008/QĐ-BYT ngày 20 tháng 02 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Danh mục bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học/dioxin (sau đây gọi tắt là Quyết định số 09/2008/QĐ-BYT) và tỷ lệ suy giảm khả năng lao động (Mẫu số 6 – HH);

b) Giấy chứng nhận thương binh, bệnh binh do thương tật, bệnh tật ở cột sống mà liệt hai chi dưới của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc Trung tâm điều dưỡng thương, bệnh binh thuộc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;

c) Trường hợp người hoạt động kháng chiến không có vợ (chồng) hoặc có vợ (chồng) nhưng không có con hoặc đã có con trước khi tham gia kháng chiến, sau khi trở về không sinh thêm con, nay đã hết tuổi lao động (nữ đủ 55 tuổi, nam đủ 60 tuổi) thì phải có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã);

d) Giấy chứng nhận tình trạng con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị dị dạng, dị tật của Ủy ban nhân dân cấp xã.

4. Biên bản họp và đề nghị của Hội đồng xác nhận người có công cấp xã (Mẫu số 3-HH) thành phần gồm đại diện: Đảng ủy; Ủy ban nhân dân; Hội đồng nhân dân; các tổ chức đoàn thể: Mặt trận Tổ quốc, Hội Cựu chiến binh, Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin (nếu có), Hội Phụ nữ và Đoàn Thanh niên.

Biên bản phải có chữ ký và dấu của: Đảng ủy, Ủy ban nhân dân, Mặt trận Tổ quốc cấp xã.

* Số lượng hồ sơ:  01  bộ
Thời hạn giải quyết

Không quy định

Đối tượng thực hiện

Cá nhân

Lệ phí

Không

 
Điều kiện thực hiện

Không

 
Kết quả thực hiện

Giấy chứng nhận người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

Mẫu đơn, tờ khai

- Bản khai cá nhân.

BẢN KHAI CÁ NHÂN7.doc

Căn cứ pháp lý

- Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng năm 2005.

- Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/5/2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Uu đãi người có công với cách mạng.

- Quyết định 09/2008/QĐ-BYT ngày 20/2/2008 của Bộ Y tế ban hành danh mục bệnh tật, dị dạng, di tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học/dioxin.

- Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.

-Thông tư số 08/2009/TT-BLĐTBXH ngày 07/4/2009 sửa đổi, bổ sung mục VII Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH .
Tập tin đính kèm

16. Giải quyết chế độ cấp tiền mua phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình và phục hồi chức năng đối với người có công với cách mạng

 
Cơ quan thực hiện Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
Lĩnh vực Lĩnh vực chính sách người có công với cách mạng
Trình tự thực hiện

-Bước 1: Cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định. Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện nơi cư trú.

-Bước 2:  công chức chuyên môn kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và viết Giấy biên nhận hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hồ sơ hoàn chỉnh.

-Bước 3: Phòng Lao động TB&XH  thực hiện các thủ tục theo quy định, chuyển hồ sơ đến Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.
Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

Thành phần hồ sơ

* Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Người được chỉ định sử dụng phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình lần đầu làm tờ khai (mẫu số 03-CSSK) kèm chỉ định của cơ sở y tế.

-Trường hợp đang thường trú tại địa phương thì UBND cấp xã xác nhận tờ khai và gửi toàn bộ giấy tờ về Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Nội vụ-Lao động Xã hội cấp huyện (gọi chung là Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội).

* Số lượng hồ sơ:           01                 (bộ)
Thời hạn giải quyết

Không quy định

Đối tượng thực hiện

Cá nhân

Lệ phí

Không

Điều kiện thực hiện

Không

Kết quả thực hiện

Xác nhận hồ sơ, lập danh sách đề nghị

Mẫu đơn, tờ khai

Tờ khai của người có công

 
Căn cứ pháp lý

- Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng năm 2005.

- Nghị định số 54/2006/ND-CP ngày 26/5/2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Uu đãi người có công với cách mạng.
- Thông tư liên tịch số 17/2006/TTLT/BLĐTBXH-BTC-BYT ngày 21/11/2006 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính, Bộ Y tế  Hướng dẫn chế độ chăm sóc sức khoẻ đối với người có công với cách mạng.
Tập tin đính kèm

17. Cấp giấy giới thiệu thân nhân di chuyển hài cốt liệt sĩ

 
Cơ quan thực hiện Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
Lĩnh vực Lĩnh vực chính sách người có công với cách mạng
Trình tự thực hiện

 -Bước 1: Cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định. Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện nơi cư trú.

-Bước 2:  Công chức chuyên môn kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và viết Giấy biên nhận hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hồ sơ hoàn chỉnh.

-Bước 3: Người nộp hồ sơ xuất trình Giấy biên nhận hồ sơ và nhận kết quả  tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện.
Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

Thành phần hồ sơ

* Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Giấy đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ, có xác nhận của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi đang cư trú (tự lập).
* Số lượng hồ sơ:           01                 (bộ)
Thời hạn giải quyết

Không quy định

Đối tượng thực hiện

Cá nhân

Lệ phí

Không

Điều kiện thực hiện

Không

Kết quả thực hiện

Giấy giới thiệu

Mẫu đơn, tờ khai  
Căn cứ pháp lý

- Nghị định số 16/2007/NĐ-CP ngày 26/01/2007 của Chính phủ quy định về tìm kiếm, qui tập hài cốt liệt sĩ, quản lý mộ, nghĩa trang, đài tưởng niệm, bia ghi tên liệt sĩ.

- Thông tư liên tịch số 01/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 29/01/2008 của Bộ Lao động – Thương binh & Xã hội, Bộ Tài chính hướng dẫn thủ tục và mức hỗ trợ thân nhân liệt sĩ đi thăm viếng mộ và di chuyển hài cốt liệt sĩ.
Tập tin đính kèm
 

18. Cấp giấy giới thiệu thăm viếng mộ liệt sĩ

 
Cơ quan thực hiện Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
Lĩnh vực Lĩnh vực chính sách người có công với cách mạng
Trình tự thực hiện

-Bước 1: Cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định. Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện nơi cư trú.

-Bước 2:  Công chức chuyên môn kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và viết Giấy biên nhận hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hồ sơ hoàn chỉnh.

-Bước 3: Người nộp hồ sơ xuất trình Giấy biên nhận hồ sơ và nhận kết quả  tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện.
Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

Thành phần hồ sơ

* Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Đơn xin đi thăm viếng mộ liệt sĩ có xác nhận của UBND cấp xã (tự lập).
* Số lượng hồ sơ:           01                 (bộ)
Thời hạn giải quyết

Không quy định

Đối tượng thực hiện

Cá nhân

Lệ phí

Không

Điều kiện thực hiện

Không

Kết quả thực hiện

Giấy giới thiệu

Mẫu đơn, tờ khai  
Căn cứ pháp lý

- Nghị định số 16/2007/NĐ-CP ngày 26/01/2007 của Chính phủ quy định về tìm kiếm, qui tập hài cốt liệt sĩ, quản lý mộ, nghĩa trang, đài tưởng niệm, bia ghi tên liệt sĩ.

- Thông tư liên tịch số 01/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 29/01/2008 của Bộ Lao động – Thương binh & Xã hội, Bộ Tài chính hướng dẫn thủ tục và mức hỗ trợ thân nhân liệt sĩ đi thăm viếng mộ và di chuyển hài cốt liệt sĩ.
Tập tin đính kèm
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

customer-service.png THÔNG TIN LIÊN HỆ:

1478004194_map-icon.png Địa chỉ:
16 Trần Phú, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: 02693.843.680
1478004801_fax-(1).png  Fax: 02693....
1478004004_Mail.png  Email: ubndchuprong@gialai.gov.vn
 
contract-(4).png THÔNG TIN BẢN QUYỀN:

Bản quyền thuộc về
UBND huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm chính: 
Ông Từ Ngọc Thông - Phó Chủ tịch UBND huyện
Giấy phép số: 04/GP-TTĐT ngày 26/6/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông
   Copyright © 2017 
Trang chủ | Tin tức Liên hệ | Mobile | Site map icontop.png