LĨNH VỰC ĐĂNG KÝ KINH DOANH
 
 
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Chọn
1 Thông báo chấm dứt hoạt động kinh doanh Mức độ 2 UBND huyện Lĩnh vực đăng ký kinh doanh Chi tiết
2 Đăng ký kinh doanh trong trường hợp thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh Hợp tác xã Mức độ 2 UBND huyện Lĩnh vực đăng ký kinh doanh Chi tiết
3 Đăng ký kinh doanh trong trường hợp: thay đổi nơi đăng ký kinh doanh; thay đổi địa chỉ trụ sở chính; đổi tên hợp tác xã; thay đổi số lượng xã viên, người đại diện theo pháp luật, danh sách Ban Quản trị, Ban kiểm soát; thay đổi vốn điều lệ; sửa đổi Điều lệ Mức độ 2 UBND huyện Lĩnh vực đăng ký kinh doanh Chi tiết
4 Đăng ký tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã Mức độ 2 UBND huyện Lĩnh vực đăng ký kinh doanh Chi tiết
5 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện của Hợp tác xã (trường hợp bị hư hỏng) Mức độ 2 UBND huyện Lĩnh vực đăng ký kinh doanh Chi tiết
6 Thủ tục Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Mức độ 2 UBND huyện Lĩnh vực đăng ký kinh doanh Chi tiết
7 Thủ tục Đăng ký hợp tác xã đối với hợp tác xã được thành lập trên cơ sở chia Mức độ 2 UBND huyện Lĩnh vực đăng ký kinh doanh Chi tiết
8 Thủ tục Đăng ký hợp tác xã đối với hợp tác xã được thành lập trên cơ sở tách Mức độ 2 UBND huyện Lĩnh vực đăng ký kinh doanh Chi tiết
9 Thủ tục xác nhận về việc chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Mức độ 2 UBND huyện Lĩnh vực đăng ký kinh doanh Chi tiết
10 Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi đổi từ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sang giấy chứng nhận đăng kýhợp tác xã) Mức độ 2 UBND huyện Lĩnh vực đăng ký kinh doanh Chi tiết
11 Thủ tục thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã Mức độ 2 UBND huyện Lĩnh vực đăng ký kinh doanh Chi tiết
12 Thủ tục đăng ký tạm ngừng hoạt động của hộ kinh doanh Mức độ 2 UBND huyện Lĩnh vực đăng ký kinh doanh Chi tiết
13 Thủ tục đăng ký thành lập hợp tác xã Mức độ 2 UBND huyện Lĩnh vực đăng ký kinh doanh Chi tiết
14 Thủ tục Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Mức độ 2 UBND huyện Lĩnh vực đăng ký kinh doanh Chi tiết
15 Thủ tục đăng ký hợp tác xã đối với hợp tác xã được thành lập trên cơ sở hợp nhất Mức độ 2 UBND huyện Lĩnh vực đăng ký kinh doanh Chi tiết
16 Thủ tục đăng ký hợp tác xã đối với hợp tác xã được thành lập trên cơ sở sáp nhập Mức độ 2 UBND huyện Lĩnh vực đăng ký kinh doanh Chi tiết
17 Thủ tục Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (khi bị mất) Mức độ 2 UBND huyện Lĩnh vực đăng ký kinh doanh Chi tiết
18 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (khi bị hư hỏng) Mức độ 2 UBND huyện Lĩnh vực đăng ký kinh doanh Chi tiết
19 Thủ tục đăng ký giải thể tự nguyện hợp tác xã Mức độ 2 UBND huyện Lĩnh vực đăng ký kinh doanh Chi tiết
 
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

customer-service.png THÔNG TIN LIÊN HỆ:

1478004194_map-icon.png Địa chỉ:
16 Trần Phú, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: 02693.843.680
1478004801_fax-(1).png  Fax: 02693....
1478004004_Mail.png  Email: ubndchuprong@gialai.gov.vn
 
contract-(4).png THÔNG TIN BẢN QUYỀN:

Bản quyền thuộc về
UBND huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm chính: 
Ông Từ Ngọc Thông - Phó Chủ tịch UBND huyện
Giấy phép số: 04/GP-TTĐT ngày 26/6/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông
   Copyright © 2017 
Trang chủ | Tin tức Liên hệ | Mobile | Site map icontop.png