MỤC TIÊU TỔNG QUÁT VÀ CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU
1.  Mục tiêu tổng quát   

Tiếp tục huy động mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển; khai thác hiệu quả các tiềm năng, thế mạnh của huyện; chú trọng phát triển nông nghiệp, đặc biệt là nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp - xây dựng, thương mại - dịch vụ đảm bảo kinh tế tăng trưởng nhanh và bền vững; tập trung đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh gắn với nâng cao đời sống vật chất, văn hóa tinh thần cho nhân dân; đẩy mạnh thu hút đầu tư, nhất là thu hút đầu tư năng lượng tái tạo (năng lượng gió, năng lượng mặt trời) gắn với phát triển du lịch. Triển khai đồng bộ các giải pháp giảm nghèo bền vững, nhất là giảm nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số. Giữ vững ổn định chính trị - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; tăng cường công tác đối ngoại, giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia. Tiếp tục đổi mới toàn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền. Phấn đấu hoàn thành đạt và vượt mức chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh giai đoạn 2021 – 2025 đã đề ra.
2. Các chỉ tiêu chủ yếu
(1) Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân: 11 - 12%/năm.
(2) Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 là: 70 triệu đồng.
(3) Cơ cấu kinh tế: Nông, lâm, ngư nghiệp là 40,36%; công nghiệp - xây dựng là 28,80%; dịch vụ là 30,84%.
(4) Tổng vốn đầu tư toàn xã hội: 22.500 tỷ đồng.
(5) Thu ngân sách trên địa bàn tăng bình quân hằng năm: 12%.
(6) Tổng sản lượng lương thực có hạt đến năm 2025 là: 91.400 tấn.
(7) Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 1,18%/năm, tỷ lệ hộ nghèo năm 2025 còn dưới 3%.   
(8) Số xã đạt chuẩn nông thôn mới đến năm 2025 là 12 xã; số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao là 02 xã; số thôn, làng đạt chuẩn nông thôn mới là 15 thôn, làng.
(9) Tỷ lệ lao động qua đào tạo là: 60%.
(10) Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế: 92%.
(11) Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên là: 1,25%/năm.
(12) Số xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế là: 19 xã (100%); số bác sỹ/vạn dân: 4,96 bác sỹ; số giường bệnh/vạn dân: 20,67 giường.
(13) Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia: 70%.
(14) Tỷ lệ che phủ rừng đến năm 2025 là 39,5%.
(15) Tỷ lệ số hộ dân được sử dụng nước hợp vệ sinh là: 97%.
(16) Tỷ lệ xử lý chất thải rắn ở đô thị được thu gom: 98%.
(17) Tỷ lệ xã, thị trấn vững mạnh về quốc phòng – an ninh: 100%.
(18) Tỷ lệ các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường, xã, thị trấn đạt tiêu chuẩn “An toàn vệ sinh, trật tự” hằng năm: >85%.

 
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

customer-service.png THÔNG TIN LIÊN HỆ:

1478004194_map-icon.png Địa chỉ:
16 Trần Phú, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: 02693.843.680
1478004801_fax-(1).png  Fax: 02693....
1478004004_Mail.png  Email: ubndchuprong@gialai.gov.vn
 
contract-(4).png THÔNG TIN BẢN QUYỀN:

Bản quyền thuộc về
UBND huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm chính: 
Ông Từ Ngọc Thông - Phó Chủ tịch UBND huyện
Giấy phép số: 04/GP-TTĐT ngày 26/6/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông
   Copyright © 2017 
Trang chủ | Tin tức Liên hệ | Mobile | Site map icontop.png