UBND huyện sơ kết tình hình công tác 6 tháng đầu năm 2022

UBND huyện sơ kết tình hình công tác 6 tháng đầu năm 2022

Sáng ngày 6/7/2022, UBND huyện Chư Prông tổ chức hội nghị sơ kết tình hình công tác nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ KT - XH, AN – QP 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022. Đồng chí Vũ Đình Hạnh – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Đồng chí Phạm Vũ Tú – Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện đồng chủ trì Hội nghị.

1  2...