Chư Prông họp xét đề nghị công nhận xã Ia Lâu  đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020

Chư Prông họp xét đề nghị công nhận xã Ia Lâu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020

Chiều ngày 10/12/2020, UBND huyện Chư Prông đã tổ chức cuộc họp thảo luận, lấy phiếu đề nghị công nhận xã Ia Lâu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020. Ông Từ Ngọc Thông - Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp, cùng tham dự còn có Thường trực UBMTTQVN huyện, lãnh đạo các Hội, đoàn thể huyện, các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện và đại diện lãnh đạo UBND 19 xã.

1  2...