Chư Prông tổng kết công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu    nạn năm 2022, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2023

Chư Prông tổng kết công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2023

Chiều ngày 25/4/2023, UBND huyện Chư Prông đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại  điểm cầu Hội trường của UBND huyện và trực tuyến tại điểm cầu các xã, thị trấn. 

1  2...