Tọa đàm kỷ niệm Ngày Truyền thống Ngành Văn hóa.

Tọa đàm kỷ niệm Ngày Truyền thống Ngành Văn hóa.

Nhân dịp kỷ niệm 76 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và kỷ niệm 76 năm Ngày Truyền thống Ngành Văn hoá 28.8.1945 - 28.8.2021, Vừa qua, tại Trung tâm Văn hóa Thể Thao huyện Chư Prông đã diễn ra đàm Ngày Truyền thống Ngành Văn hóa. Dự tọa đàm có các đồng chí lãnh đạo và toàn thể công chức, viên chức, người lao động hiện đang công tác làm việc tại Phòng Văn hóa huyện, Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao huyện và một số công chức Văn hóa các xã, thị trấn.


Tặng hoa các đồng chí có đóng góp lớn cho sự nghiệp văn hóa huyện nhà những năm qua.

Tại buổi tọa đàm các đại biểu đã cùng ôn lại chặng đường 76 năm xây dựng và phát triển của Ngành Văn hóa nói chung và sự nghiệp Văn hóa, Thể thao của huyện Chư Prông nói riêng.
Ngày 28.8.1945, Tuyên cáo của Chính phủ lâm thời Việt Nam Dân chủ Cộng hoà đã công bố danh sách nội các của Chính phủ bao gồm các Bộ, trong đó có Bộ Thông tin, Tuyên truyền - tiền thân của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ngày nay. Kể từ đó đến nay, Ngành Văn hoá đã luôn dành được sự quan tâm của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, sự phối hợp chặt chẽ của các Bộ, ngành, địa phương và nhân dân. Đặc biệt, các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã luôn phấn đấu, phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, vượt qua khó khăn, thách thức, không ngại gian khổ, hi sinh, nỗ lực làm tròn sứ mệnh của đội quân xung kích trên mặt trận văn hoá, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ “Văn hoá phải soi đường cho quốc dân đi”, góp phần quan trọng vào công cuộc đấu tranh giành độc lập, tự do cho Tổ quốc, xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước vì sự nghiệp “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.
Với sự nghiệp Văn hóa của huyện Chư Prông, trong suốt chiều dài lịch sử của huyện, trải qua biết bao thăng trầm, dưới sự lãnh, chỉ đạo của Đảng bộ, Chính quyền huyện. Các thế hệ những người làm công tác trên mặt trận Văn hóa, tuyên truyền huyện nhà luôn đoàn kết gắn bó, khắc phục mọi khó khăn cùng nhau hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn; đáp ứng tốt những yêu cầu trong tuyên truyền, vận động cán bộ, quần chúng nhân dân trên địa bàn thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước cùng nhau lao động sản xuất góp phần xây dựng quê hương, đất nước. Đáp ứng tốt nhu cầu sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao của các tầng lớp nhân dân. Ghi nhận những nỗ lực, cống hiến trong sự nghiệp Văn hóa của huyện nhà.
Tại buổi tọa đàm những bó hoa tươi thắm đã được trao cho các đồng chí có bề dày trong công tác Văn hóa của huyện nhà. Đây là sự ghi nhận và tri ân những công lao, đóng góp to lớn của các thế hệ đi trước. Đồng thời cũng là để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang công tác trên lĩnh vực Văn hóa của huyện tiếp tục phát huy truyền thống, những thành tích của các thế hệ đi trước phấn đấu, thi đua, sáng tạo, không ngừng đóng góp cho công cuộc xây dựng, phát triển của đất nước nói chung và của Ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch hiện nay nói riêng.
                                                                             Tin, ảnh:  Khánh Linh

Quay lại