Huyện Chư Prông tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết tình hình  Phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2021

Huyện Chư Prông tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết tình hình Phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2021

Ngày 21/6/2021, UBND huyện Chư Prông đã tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh 6 tháng đầu năm 2021và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Đồng chí Đinh Văn Dũng - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đã tới dự và chỉ đạo hội nghị. Các đồng chí Vũ Đình Hạnh – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện và các Phó Chủ tịch UBND huyện đồng chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị tại điểm cầu UBND huyện còn có các đồng chí lãnh đạo HĐND huyện, UBMMTQVN huyện, Ủy viên UBND huyện, Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị, đoàn thể huyện. Tại điểm cầu các xã, thị trấn có các đồng chí trong cấp ủy, chính quyền và đội ngũ cán bộ công chức.

1  2...