Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Chư Prông lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 -2025

06/08/2020
Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30 tháng 5 năm 2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; sự chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Sau thời gian tích cực chuẩn bị và được sự đồng ý của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Chư Prông khóa XVI long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đại hội được diễn ra trong 3 ngày từ mồng 3 đến mồng 5 tháng 8 năm 2020.


Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Chư Prông lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 -2025
 
Buổi chiều ngày 3/8/2020, các Đại biểu về dự Đại hội đã dâng hương, dâng hoa kính viếng anh linh các anh hùng Liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện.

Đại biểu về dự Đại hội đã dâng hương, dâng hoa kính viếng anh linh các anh hùng Liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện.
 
Tiếp đó phiên trù bị của Đại hội được tiến hành. Về dự Đại hội lần này có 232 đại biểu được triệu tập của 60 tổ chức cơ sở Đảng đại diện cho hơn 4.000 đảng viên thuộc Đảng bộ huyện; đây là những đại biểu ưu tú, tiêu biểu cho trí tuệ và sức mạnh đoàn kết, ý chí, nguyện vọng của Đảng bộ, quân và dân các dân tộc huyện nhà. Dưới sự chủ trì của đồng chí Vũ Đình Hạnh - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy phụ trách Đảng bộ huyện. Đại hội đã bầu Đoàn Chủ tịch, gồm 07 đồng chí; Đoàn Thư ký gồm 02 đồng chí, Ban thẩm tra tư cách đại biểu, gồm 05 đồng chí; thống nhất thông qua Chương trình Đại hội chính thức; Thống nhất thông qua Quy chế làm việc và nội quy của Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVII. Đại hội đã được quán triệt Quy chế bầu cử trong Đảng theo Quyết định số 244-QĐ/TW, ngày 29/6/2014 của Bộ Chính trị.

Phiên trù bị của Đại hội được diễn ra trong không khí long trọng, trang nghiêm

Sáng  ngày 4/8/2020, Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Chư Prông lần thứ XVII, Nhiệm kỳ 2020 -2025 đã chính thức được khai mạc tại Hội trường 15/9 của huyện. Về dự và trực tiếp chỉ đạo Đại hội  có đồng chí: Châu Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí: Lê Kim Giàu - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Đồng chí: Võ Thanh Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy. Đồng chí: Trần Ngọc Nhung - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh. Đồng chí: Nguyễn Duy Khánh - Nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Đồng chí: Rah Lan Tuấn - Nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh. Các đồng chí đại diện lãnh đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, đồng chí Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và đại diện Thường trực Huyện ủy Chư Sê. Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân KPă Ó; các đồng chí nguyên đạo huyện qua các thời kỳ. Đại biểu các đơn vị lực lượng vũ trang và các doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn huyện.

 
232 đại biểu chính thức và đại biểu mời về dự Đại hội.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Chư Prông lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 được tổ chức long trọng nhằm đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XVI; quyết định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho giai đoạn 2020 - 2025; kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020; thảo luận tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh khóa XVI và dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; bầu Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Huyện ủy khóa XVII; bầu Đoàn đại biểu của Đảng bộ đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Vũ Đình Hạnh – Phó Bí thư thường trực HU, phụ trách Đảng bộ huyện khai mạc Đại hội.
 
 
Đồng chí Vũ Đình Hạnh – Phó Bí thư thường trực, phụ trách Đảng bộ huyện khai mạc Đại hội
 
Tiếp đó đồng chí Đinh Văn Dũng – Phó Bí thư HU, Chủ tịch UBND huyện đã trình bày dự thảo tóm tắt Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khoá XVI trình Đại hội đảng bộ lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.
 

 
Đồng chí Đinh Văn Dũng – Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện đã trình bày dự thảo Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khoá XVI trình Đại hội đảng bộ lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025
 
 Báo cáo nêu rõ: Trong 5 năm qua, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, song được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, toàn diện của tỉnh; Đảng bộ, quân và nhân dân các dân tộc huyện Chư Prông đã nỗ lực khắc phục khó khăn, tích cực thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVI đã đề ra và đạt được một số kết quả quan trọng trên các lĩnh vực: Kinh tế của huyện tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ có bước phát triển; công tác xây dựng nông thôn mới được quan tâm chỉ đạo và vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra; thu ngân sách hằng năm đạt khá, cơ sở hạ tầng được quan tâm đầu tư. Giá trị sản xuất bình quân giai đoạn 2015 - 2020 là 9,74%/năm, tăng 1,64% so với Nghị quyết, tăng 2,58% so với nhiệm kỳ trước . Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 đạt 42,5 triệu đồng, tăng 1,5 lần so với năm 2015, đạt 106,3% Nghị quyết. Đến năm 2020, tỷ trọng ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản đạt 50,27%; công nghiệp - xây dựng đạt 22,01% tăng 1,7% so với nhiệm kỳ trước; thương mại - dịch vụ đạt 27,72% tăng 3,25% so với nhiệm kỳ trước.  Tốc độ tăng thu ngân sách bình quân đạt 10,3%.
Tổng vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2015 - 2020 là 12.021 tỷ đồng, bằng 266,1% so với Nghị quyết, tăng 73,4% so với nhiệm kỳ trước.
Tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện từ 16,2% năm 2015 giảm còn 4,39% vào cuối năm 2020 (giảm bình quân 2,36%/năm); tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số từ 29,88% giảm còn dưới 8%. Đã giải quyết việc làm cho 12.500 lao động; tỷ lệ lao động qua đào tạo là 45%, đạt 100% Nghị quyết, tăng 17% so với năm 2015.
Ước đến cuối năm 2020, tổng diện tích gieo trồng toàn huyện là 74.703 ha, tăng 1,16% so với năm 2015 . Hiện nay, trên địa bàn huyện có 23 công trình thủy lợi với tổng công suất tưới đạt 6.382 ha.  Ước đến cuối năm 2020, tổng đàn gia súc trên địa bàn huyện là 49.000 con. Ước đến cuối năm 2020, trên địa bàn huyện có 07 xã đạt chuẩn nông thôn mới (Bàu Cạn, Ia Phìn, Ia Băng, Ia Drang, Ia Boòng, Thăng Hưng và Ia Lâu) đạt 140% so với Nghị quyết. Công nghiệp, xây dựng giá trị sản xuất bình quân đạt 13,68%/năm, tăng 3,68% so với nhiệm kỳ trước. Thương mại - dịch vụ tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm là 14,14%.
Văn hoá - xã hội có nhiều tiến bộ; cơ sở vật chất cho giáo dục, đào tạo được quan tâm đầu tư, chất lượng dạy và học được nâng lên; chất lượng khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân có chuyển biến tích cực; các phong trào văn hoá, văn nghệ, thể dục - thể thao từng bước phát triển; công tác giảm nghèo, chăm lo gia đình chính sách, người có công được quan tâm, các chế độ chính sách, an sinh xã hội được thực hiện đúng quy định; một số vấn đề bức xúc trong nhân dân được tập trung giải quyết kịp thời. Toàn huyện đã giải quyết việc làm cho trên 12.500 lao động với thu nhập bình quân trên 05 triệu đồng/lao động/tháng. Hàng năm huyện tổ chức thăm chúc Tết, tặng quà của Trung ương, tỉnh, huyện với tổng kinh phí đã cấp và hỗ trợ là 11.578.940.000 đồng; hỗ trợ xây mới, sửa chữa 360 nhà ở cho các gia đình chính sách, người có công với tổng kinh phí 13,384 tỷ đồng và 125 căn nhà cho hộ nghèo với tổng kinh phí trên 3,955 tỷ đồng.

PV. Tác nghiệp đưa tin  Đại Hội
 
Hiện tại, tỷ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn huyện là 47,3%, vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. 100% các đơn vị trường học đã thực hiện tự chủ.
Ước đến năm 2020, toàn huyện có 4,2 bác sỹ/vạn dân, đạt 70% Nghị quyết, tăng 01 bác sỹ so với năm 2015; tỷ lệ giường bệnh đạt 20,53 giường/vạn dân;  tỷ lệ xã, thị trấn đạt tiêu chí quốc gia về y tế xã là 100%, tăng 73,7% so với năm 2015; tỷ lệ trẻ em dưới 05 tuổi bị suy dinh dưỡng giảm còn 16,5%; tỷ lệ trẻ em dưới 01 tuổi tiêm chủng đủ liều đạt 98%; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 90,06%.
Công tác dân số và gia đình, góp phần giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 và giảm tỷ lệ tăng dân số tự nhiên xuống còn 1,25%; ước đến cuối năm 2020, dân số trung bình toàn huyện là 131.794 người, tăng 14.082 người so với đầu nhiệm kỳ.   
Tỷ lệ thôn, làng, tổ dân phố đạt chuẩn quốc gia về văn hóa là 76%, đạt 101,33% Nghị quyết; tỷ lệ cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa là 80%, đạt 114% Nghị quyết; tỷ lệ gia đình đạt chuẩn văn hóa là 87%, đạt 100,57% Nghị quyết.
Toàn huyện có 16/20 xã, thị trấn đạt vững mạnh về quốc phòng - an ninh, đạt 106,6% so với Nghị quyết.
Hàng năm huyện đều hoàn thành 100% chỉ tiêu bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho các đối tượng; công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và đạt 100% chỉ tiêu được giao
An ninh chính trị, an ninh biên giới, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định; thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân và thế trận biên phòng toàn dân được củng cố ngày càng vững chắc. Công tác xây dựng và củng cố hệ thống chính trị, nhất là ở cơ sở được quan tâm chỉ đạo; chú trọng đối mới phương thức lãnh đạo, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, đảng viên; công tác cải cách hành chính nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, giải quyết khiếu nại tố cáo, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được chú trọng. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đã có nhiều cố gắng hướng về cơ sở, từng bước đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; khối đại đoàn kết dân tộc được củng cố, tăng cường. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ huyện đã kết nạp được 1.046 quần chúng vào Đảng, chuyển đảng viên chính thức cho 677 đảng viên dự bị; tính đến nay tổng số đảng viên của Đảng bộ huyện là 4.088 đồng chí. Quan tâm chỉ đạo thành lập chi bộ có chi ủy; đến nay, tổng số chi bộ trực thuộc đảng ủy có chi ủy là 189/255, đạt tỷ lệ 74,1% ; tổng số chi bộ thôn, làng, tổ dân phố, trường học có tổ chức đảng là 205/207, đạt tỷ lệ 99,03%.
 

Các đồng chí lãnh đạo huyện qua các thời kỳ  tới dự Đại hội
 
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số hạn chế, đó là: Kinh tế mặc dù phát triển khá nhưng vẫn còn chậm, chưa thật sự toàn diện, vững chắc và chưa tương xứng với tiềm năng thế mạnh của huyện. Cơ sở hạ tầng vẫn chưa đáp ứng kịp yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng an ninh. Chất lượng giáo dục còn có mặt hạn chế; cơ sở vật chất và đội ngũ y, bác sĩ còn thiếu, chưa đáp ứng được nhu cầu bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Đời sống một bộ phận nhân dân sản xuất cây công nghiệp dài ngày và đồng bào dân tộc thiểu số còn gặp khó khăn. An ninh chính trị, an ninh nông thôn còn tiềm ẩn yếu tố phức tạp. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của một số tổ chức cơ sở đảng vẫn còn hạn chế. Công tác cải cách hành chính được quan tâm chỉ đạo song chưa đáp ứng yêu cầu. Nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể một số nơi còn chậm đổi mới.


Các đồng chí lãnh đạo huyện qua các thời kỳ  tới dự Đại hội
 
Cách đây 5 năm, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện gồm 41 đồng chí. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay có 03 đồng chí chuyển công tác ra ngoài Đảng bộ huyện, 02 đồng chí xin thôi tham gia Ban Chấp hành, 04 đồng chí nghỉ hưu; Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ định bổ sung 03 đồng chí, đến nay, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện có 35 đồng chí. Tại Đại hội Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 -2025 này, Đ/c Vũ Đình Hạnh - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy phụ trách Đảng bộ huyện đã trình bày Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khoá XVI. Báo cáo nêu rõ: Trong nhiệm kỳ Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVI, với trọng trách được giao, tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, thách thức, lãnh đạo, chỉ đạo toàn Đảng, toàn dân và toàn quân trong huyện thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm trên các lĩnh vực. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đạt được, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XVI vẫn còn một số hạn chế, khuyết điểm đã được nêu trong Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nghiêm túc kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo trong nhiệm kỳ 2015 – 2020.
Thay mặt Đoàn Chủ tịch, đồng chí Vũ Đình Hạnh đã quán triệt và tóm tắt một số nội dung để đại biểu tham dự Đại hội nghiên cứu, thảo luận vào dự thảo các văn kiện: Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm, Nghị quyết Đại hội và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
 

Đồng chí Rah Lan H’Chiểu, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc huyện tham luận tại Đại hội.
 
Qua các ý kiến phát biểu tham luận tại Đại hội cho thấy Đại hội đã phát huy dân chủ , tập trung trí tuệ của tất cả đảng viên về dự Đại hội để làm tốt việc thảo luận và tham gia góp ý vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVII, Qua đó góp phần quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương, tạo sự thống nhất về tư tưởng, hành động trong toàn Đảng bộ.
Đại hội cũng thể hiện tốt việc coi trọng quyền phát biểu của đảng viên, khuyến khích tranh luận thẳng thắn, đi thẳng vào những vấn đề mấu chốt, ngắn gọn, có chất lượng, không nói dài dòng, chung chung.
Đồng chí Châu Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo Đại hội. Đồng chí Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy đánh giá cao sự nỗ lực, những kết quả mà Đảng bộ, quân và dân huyện Chư Prông đã đạt được trong những năm qua. Trong 5 năm qua, tình hình quốc tế, khu vực, trong nước và trong tỉnh có nhiều biến động, với những thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen đã tác động đến tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị trong toàn tỉnh nói chung và đối với Chư Prông nói riêng.
 

Đồng chí Châu Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo Đại hội
 
Trong những năm đến, dự báo tình hình thế giới và khu vực tiếp tục có những diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường trên tất cả các mặt. Vì vậy đồng chí Châu Ngọc Tuấn đề nghị Đảng bộ huyện Chư Prông cần  tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt phương hướng, các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đã nêu trong Báo cáo chính trị; đồng thời, chú trọng một số nhiệm vụ trọng tâm như: quán triệt đến cán bộ, đảng viên, quần chúng xác định tham mưu thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị là trung tâm, xây dựng Đảng bộ và các tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh là nhiệm vụ then chốt; xây dựng và quản lý đội ngũ cán bộ là “then chốt của then chốt”. Xác định rõ chức năng, nhiệm vụ của Đảng bộ và các tổ chức cơ sở Đảng theo các quy định để xây dựng quy chế hoạt động, quy chế làm việc, quy chế phối hợp và đề ra nhiệm vụ, giải pháp lãnh đạo thực hiện theo đúng quy định.

Đại biểu LLVT tham luận tại Đại hội
 
Chú trọng công tác tạo nguồn, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng, phát triển đảng viên đảm bảo chất lượng. Thực hiện tốt công tác quản lý đảng viên, sâu sát nắm bắt diễn biến tư tưởng của đảng viên và quần chúng để định hướng, xử lý kịp thời; thường xuyên liên hệ với cấp ủy nơi cư trú của đảng viên để nhắc nhở đảng viên thực hiện tốt các quy định của địa phương.
Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các tổ chức cơ sở Đảng, chi bộ và đảng viên thực hiện Điều lệ Đảng và nhiệm vụ do cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp phân công, nhằm ngăn chặn, phát hiện và xử lý kịp thời, nghiêm minh đối với các hành vi vi phạm.


Đại biểu Ban Tổ chức HU tham luận tại Đại hội
 
Tiếp tục đổi mới phương thức, phong cách lãnh đạo, chỉ đạo, tác phong, lề lối làm việc; tăng cường sát cơ sở, sát đảng viên và quần chúng, giải quyết và kiến nghị các cấp, các ngành giải quyết kịp thời những vướng mắc ở cơ sở. Lãnh đạo, chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm, có chương trình, kế hoạch với quyết tâm chính trị cao nhằm khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong nhiệm kỳ qua và triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra…
 
 
Đại biểu Đảng bộ huyện Chư Prông tiến hành công tác bầu cử để bầu ra BCH Đảng bộ huyện khóa XVII
 
Buổi chiều ngày 4/8/2020, Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Chư Prông đã tiến hành công tác bầu cử để bầu ra BCH Đảng bộ huyện khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 -2025. Với tinh thần khách quan, trung thực, đúng quy định của Đảng, các đại biểu đã bầu ra 37 đồng chí vào BCH khóa mới.
Tiếp đó Đại hội đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm chức danh Bí thư Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 -2025 đối với đồng chí Đinh Văn Dũng – Phó bí thư HU, Chủ tịch UBND huyện.
 

Đại hội đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm chức danh Bí thư Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 -2025 đối với đồng chí Đinh Văn Dũng – Phó bí thư HU, Chủ tịch UBND huyện
 
Trong ngày làm việc cuối cùng (5/8/2020), Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Chư Prông lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025, mở đầu buổi làm việc Đại hội đã nghe thông báo phiên họp thứ nhất của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025. Theo đó BCH khóa mới đã họp phiên thứ nhất để bầu BTV, Bầu các chức danh Bí thư, Phó Bí thư HU nhiệm kỳ 2020 -2025; Bầu UBKT HU, các chức danh Chủ nhiệm, Phó chủ nhiệm và UV UBKT HU nhiệm kỳ 2020 – 2025. Với tinh thần làm việc khách quan, dân chủ, đúng quy định Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XVII đã bầu 11 đồng chí vào Ban Thường vụ nhiệm kỳ 2020 -2025. Đồng chí Đinh Văn Dũng – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện khóa XVI, nhiệm kỳ 2015-2020 đã trúng cử Bí thư Huyện ủy khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025; đồng chí Vũ Đình Hạnh tái đắc cử chức vụ Phó Bí thư Huyện ủy Khóa XVII; đồng chí  Rah Lan H’ Chiểu, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc huyện giữ chức vụ Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy khóa XVII, nhiệm kỳ 2020- 2025; Bầu ủy Ban Kiểm tra Huyện ủy gồm 5 đồng chí, đồng chí  Trần Văn Thuấn- được bầu giữ chức vụ Chủ nhiệm ủy ban Kiểm tra Huyện ủy khóa XVII nhiệm kỳ 2020-2025.
 

BCH Đảng bộ huyện Chư Prông khóa XVII nhiệm kỳ 2020-2025

Đại hội cũng bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 18 đồng chí.
 

Đoàn đại biểu huyện ra mắt đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI nhiệm kỳ 2020-2025
 
Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Chư Prông lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã theo dõi một số tham luận của các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ huyện. Nội dung các tham luận xoay quanh những nội dung nổi bật, những kinh nghiệm hay, những phương pháp tốt của các tổ chức đảng cơ sở trên nhiều lĩnh vực.


Đồng chí  Phạm Văn Xứng – Bí thư xã Ia Drang tham luận tại Đại hội
 
Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Chư Prông đã biểu quyết thông qua một số chỉ tiêu chủ yếu của đại hội. Theo đó Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân của huyện trong 5 năm tới sẽ từ 11 đến 12%; Cơ cấu kinh tế Nông, lâm nghiệp, thủy sản: 40,36%, Công nghiệp- xây dựng: 28,80%; Dịch vụ:30,84%; Thu nhập bình quân đầu người/năm 70 triệu đồng; Tổng sản lượng lương thực có hạt: 91.400 tấn; Tốc độ thu ngân sách bình quân: 12%; Tổng vốn đầu tư toàn xã hội: 22.500 tỷ đồng; Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia:70 trường; Tỷ lệ hộ nghèo: < 3%;  Tỷ lệ dân số tăng tự nhiên: 1,25%; Tỷ lệ bác sỹ/vạn dân: 4,96;  Tỷ lệ lao động qua đào tạo: 60 %; Số xã đạt chuẩn nông thôn mới: 12 xã; Tỷ lệ xã, thị trấn vững mạnh về quốc phòng - an ninh: 100%.
Về tổ chức đảng, trong 5 năm tới: Tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ là trên 80%: Không có tổ chức cơ sở đảng không hoàn thành nhiệm vụ: Tỷ lệ chi bộ thôn, làng, tổ dân phố có cấp ủy đạt 95%:
Về đảng viên: Tỉ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên là trên 90%; Tỷ lệ kết nạp đảng viên mới hằng năm/tổng số đảng viên đầu nhiệm kỳ là trên 4%.

 
Đồng chí Đinh Văn Dũng – Tân Bí thư  HU  phát biểu bế mạc Đại hội
 
Sau 3 ngày làm việc khẩn trương với tinh thần đoàn kết, dân chủ, thẳng thắn, khách quan, đúng quy định. Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Chư Prông lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã thành công tốt đẹp. Đồng chí Đinh Văn Dũng – Bí thư HU phát biểu bế mạc Đại hội.
                                                                   
                                                                 Ghi nhận: Khánh Linh – Rơ Lan Viện
                                                                          Ảnh : Anh Xuân