Bàu Cạn cấp phát cây cà phê giống tái canh

25/06/2020
Thực hiện kế hoạch cấp phát cây giống cà phê tái canh năm 2020 của Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Chư prông. Sáng ngày 23 tháng 6 năm 2020 tại hội trường các thôn trên địa bàn xã và vườn ươm Đông Đô, Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Chư prông phối hợp cùng với Ủy ban nhân dân xã tiến hành cấp phát cây giống cà phê tái canh năm 2020 cho các hộ dân trên địa bàn xã.


Bà con nhận giống cà phê tái canh tại thôn Tây Hồ
 
Theo kế hoạch cấp phát cà phê giống tái canh thì thôn Tây Hồ có 05 hộ với số lượng 2.500 cây, thôn Đồng Tâm 07 hộ số lượng 2.500 cây, thôn Đoàn Kết 13 hộ số lượng 4.000 cây, thôn Ia Mua 15 hộ số lượng 4.500 cây, thôn Hòa Bình 04 hộ số lượng 1.200 cây, chương trình cấp phát giống cà phê tái canh năm 2020 cho 44 hộ với 14.700 cây.

Bà con nhân dân nhận cây giống tái canh tại vườn ươm Đông Đô
 
Việc thực hiện tái canh cà phê nhằm giúp bà con nông dân cải tạo vườn cà phê già cỗi, không chỉ cải thiện thu nhập cho bà con mà còn góp phần duy trì diện tích, ổn định sản lượng, nâng cao chất lượng cây trồng.
                                                                             Tin, ảnh: Thu Huyền
VH- XH Bàu Cạn