Phòng Văn hóa và Thông tin phối hợp với Trung tâm Dạy nghề và GDTX mở lớp tập huấn nghiệp vụ văn hóa- Thông tin và thể thao

09/03/2017
     Để giúp đội ngũ cán bộ cơ sở tổ chức thực hiện tốt công tác quản lý văn hóa, thông tin trên địa bàn; đồng thời tổ chức thành công Đại hội thể dục thể thao các cấp năm 2017. Phòng Văn hóa và Thông tin phối hợp với Trung tâm Dạy nghề và GDTX huyện mở lớp tập huấn nghiệp vụ văn hóa, thể thao cho cán bộ, công chức văn hóa cơ sở.

     Lớp tập huấn nghiệp vụ văn hóa, thể thao diễn ra trong 4 ngày (từ ngày 28/2 đến 2/3/2017). Tham dự lớp học có hơn 50 cán bộ, công chức. Thành phần là Phó Chủ tịch UBND xã, Công an và công chức Văn hóa – Thông tin của 20 xã, Thi trấn. Báo cáo viên được Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hỗ trợ.
     Các học viên đã được phổ biến kiến thức về: Công tác quản lý nhà nước; các kỹ năng trong tiến hành kiểm tra dịch vụ văn hóa và dịch vụ viễn thông; được hướng dẫn thực hành cụ thể tại một số cơ sở kinh doanh. Công tác tổ chức đại hội Thể dục thể thao, công tác trọng tài thi đấu các môn; Luật các môn thi đấu…
     Qua lớp tập huấn, giúp các học viên nâng cao trình độ, kỹ năng nghiệp vụ; công tác tham mưu, tổ chức và tiến hành kiểm tra dịch vụ văn hóa – thông tin; nắm được những kiến thức cơ bản về công tác trọng tài, phương pháp, cách thức  tổ chức Đại hội TDTT. Đặc biệt về luật cơ bản của các môn thể thao dân tộc và tổ chức các giải thể thao cỡ nhỏ (cấp xã). Lớp học cũng là dịp tạo điều kiện cho cán bộ công chức gặp gỡ và giao lưu học hỏi, chia sẻ những kinh nghiệm trong quản lý và tổ chức các hoạt động văn hóa tại cơ sở./.
 
                                                                           Tin, ảnh: Dương Văn Hoan