Xã Ia Me tổ chức giao lưu văn nghệ - cồng chiêng chào mừng, kỷ niệm 42 năm ngày giải phóng Miền Nam 30- 4

16/05/2017
            Để tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết TW 5 (khóa VIII) về xây dựng và phát huy nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; gìn giữ cồng chiêng Tây nguyên - Không gian văn hóa phi vật thể của nhân loại.

          Thực hiện Công văn số 351/UBND-VHXH ngày 28 tháng 3 năm 2017 của UBND huyện Chư Prông V/v Tăng cường tổ chức các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao và Liên hoan cồng chiêng cấp cơ sở.
          Tối ngày 28/4/2017, UBND xã Ia Me tổ chức đêm giao lưu Văn nghệ và Liên hoan cồng chiêng chào mừng 42 năm Ngày giải phóng Miền Nam (30/4/1975 – 30/4/2017) và ngày Quốc tế lao động 1/5. Tham gia đêm giao lưu có 12 đoàn, hơn 100 diễn viên quần chúng từ các thôn, làng và ba nhà trường. Chương trình với 21 tiết mục ca, múa, nhạc ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương, đất nước.
            Đêm văn nghệ là cố gắng của xã trong việc tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng, kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2017; là món ăn tinh thần, sân chơi bổ ích, ý nghĩa đối với cộng đồng, đặc biệt là đối với đồng bào Jrai.
            Một số hình ảnh đêm văn nghệ của xã Ia Me:
 
                                 
                                                                                   Tin ảnh: Dương Văn Hoan