Huyện Chư Prông Tổ chức hiến máu nhân đạo đợt 01 năm 2020

21/04/2020
Sáng ngày 17/4/2020, Ban chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện huyện Chư Prông phối hợp với các ban, ngành đoàn thể trên địa bàn tổ chức chương trình Hiến máu tình nguyện đợt 1 năm 2020 gắn với công tác tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19.

 

 Chiến sĩ Công an huyện tham gia hiến máu tình nguyện đợt 1 năm 2020
  
          Đợt hiến máu lần này, Ban chỉ đạo đã triển khai thực hiện các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh Covid- 19 như: bố trí 10 đoàn viên thanh niên và 05 y, bác sỹ của Trung tâm Y tế huyện đo thân nhiệt; hướng dẫn sử dụng dung dịch sát khuẩn; Cấp 800 chiếc khẩu trang miễn phí, 600 tờ rơi tuyên truyền hiến máu tình nguyện và phòng chống dịch Covid-19 cho người tham gia hiến máu, phân chia thời gian tiếp nhận máu cho từng đơn vị tránh tập trung đông người theo Chỉ thị số 15/CT-TTg  ngày 27/3/2020 của Thủ Tướng Chính phủ.... Ngoài ra còn tuyên truyền phổ biến các khuyến cáo của Bộ Y tế về phòng ngừa dịch bệnh, người tham gia hiến máu đã thực hiện nghiêm túc việc đeo khẩu trang, giữ khoàng cách tối thiểu 2m trong quá trình hiến máu.
  

Người hiến máu được đo thân nhiệt, phát khẩu trang y tế trước khi vào khu vực hiến máu
 
          Với nghĩa cử cao đẹp: “Mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”, đã thu hút đông đảo công chức, viên chức, người lao động và cán bộ, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn huyện đăng ký tham gia hiến máu. Trong đợt này đã có hơn 650 tình nguyện viên đăng ký tham gia, kết quả đã tiếp nhận được 645 đơn vị máu, đạt 258%  chỉ tiêu Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh giao.
          Lượng máu tiếp nhận được tại huyện Chư Prông lần này sẽ góp phần phục vụ cho công tác cấp cứu và điều trị cho các bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai, có được kết quả trên, trong thời gian qua, Ban Vận động hiến máu huyện tình nguyện huyện Chư Prông đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến mọi tầng lớp nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của hoạt động hiến máu nhân đạo; tích cực vận động các tầng lớp nhân dân tham gia hiến máu nhân đạo góp phần thúc đẩy phong trào hiến máu nhân đạo lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
            
                                                                                Tin, ảnh: Thùy Liên
                                                                                 VP.HĐND& UBND