Hội nghị trao đổi, đối thoại giữa UBND xã với nhân dân xã Iakly năm 2020

24/12/2020

                    Ngày 23/12/2020 UBND xã Ia Kly đã  tổ chức Hội nghị trao đổi, đối thoại giữa UBND xã với nhân dân năm 2020 tại Hội trường UBND Xã Ia Kly.
quang-canh-hoi-nghi.jpg
Quang cảnh hội nghị
Về dự buổi tiếp xúc đối thoại, có đồng chí Rơ Mah Hêng - Phó bí thư Đảng ủy xã, chủ tịch UBND xã cùng toàn thể các ban ngành, đoàn thể xã, cán bộ, công chức chuyên môn thuộc UBND xã, các tổ chức chính trị xã hội, bí thư thôn trưởng và đông đảo quần chúng nhân dân trong xã. Tại Hội nghị đồng chí Rơ Mah Hêng – Chủ tịch                     UBND xã đã báo cáo những kết quả đã đạt được trên các lĩnh vực Kinh tế - Xã hội, an ninh quốc phòng trong năm 2020 và mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 đồng thời cũng chỉ ra những yếu kém, tồn tại cần khắc phục trong thời gian tới và mong muốn được nghe những đóng góp thẳng thắn của các đại biểu và nhân dân trong xã. Trong không khí chân thành, cởi mở và xây dựng, tại buổi tiếp xúc đối thoại đã có 6 lượt ý kiến với 9 nội dung phát biểu, các ý kiến tập trung kiến nghị với chính quyền địa phương những vấn đề liên quan đến lĩnh vực đường giao thông nông thôn, chế độ chính sách, an ninh trật tự.
chu-luyen-phat-bieu.jpg
Lãnh đạo UBND xã trả lời chất vấn tại hội nghị
Các đồng chí lãnh đạo UBND xã đã tiếp thu, trả lời và giải trình kiến nghị của các đại biểu từng việc rõ ràng, cụ thể. Phần trả lời của đồng chí Chủ tịch UBND xã đúng trọng tâm, đi thẳng vào nội dung câu hỏi và giải đáp, làm rõ được hầu hết các vấn đề nhân dân còn băn khoăn vướng mắc, tiếp thu các ý kiến đóng góp, phản ánh của nhân dân, phát huy quyền làm chủ và vai trò giám sát của nhân dân; kịp thời giải quyết hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét theo quy định của pháp luật.
dan-phat-bieu.jpg
                       Đại diện nhân dân phát biểu trao đổi đối thoại
                  Qua đối thoại nhằm nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, ý kiến phản ánh, kiến nghị của nhân dân, kịp thời phát hiện những vướng mắc, phát sinh để giải quyết kịp thời, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương. Tạo điều kiện để nhân dân phát huy vai trò giám sát, kiểm tra đối với công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền trên tất cả lĩnh vực đời sống, kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, qua đó tham gia có hiệu quả công tác xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh.
anh-heeng-phat-bieu-(1).jpg
                 Đ/c Rơ Mah Hêng phát biểu tiếp thu và cảm ơn ý kiến của nhân dân
                             Kết luận buổi đối thoại, đồng chí Chủ tịch UBND xã xin tiếp thu và cảm ơn các ý kiến dân chủ, thẳng thắn của nhân dân đối với chính quyền xã. Đồng thời, đồng chí Chủ tịch UBND xã đã trao đổi, giải trình các vấn thuộc thẩm quyền; đối với những vấn đề cần có thời gian xác minh, làm rõ đồng chí giao cho các bộ phận chuyên môn nghiên cứu, giải quyết đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của Nhân dân.
Tin bài: Ngô Ly - VPTK