Quyết định khen thưởng số 2286/QĐ-UBND ngày 25/9/2019

30/09/2019
Nội dung:
Tặng Giấy khen cho 17 tập thể, 76 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ “GL” năm 2019

Đối tượng:
17 tập thể, 76 cá nhân

Chi tiết