Hướng dẫn 1167/HD-SKHĐT ngày 22/5/2020

18/06/2020
Hướng dẫn quy trình thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp thuộc "Đề án hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Gia Lai, giai đoạn 2019-2023
Xem chi tiết
Mẫu đơn đăng ký