Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Chư Prông

27/03/2020
Ngày 17/2/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Ban hành Quyết định số 56/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn huyện Chư Prông

Xem chi tiết