Tổ chức ôn tập, thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin

03/11/2016
     Thực hiện Thông tư số 03/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin; Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21/6/2016 giữa Bộ giáo dục và Đào tạo và Bộ Thông tin và Truyền thông về tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin.
     Trung tâm Dạy nghề và Giáo dục thường xuyên huyện phối hợp với Trung tâm Giáo dục Thường xuyên – Đại học Huế tổ chức tuyển sinh đăng ký ôn tập và thi cấp chứng chỉ đạt chuẩn trình độ ứng dụng công nghệ thông tin cho cán bộ, công chức, viên chức theo tiêu chuẩn nhà nước quy định. Cụ thể như sau:
     1. Mục đích: Bồi dưỡng cấp chứng chỉ công nhận đạt chuẩn trình độ kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.
     2. Thời gian và nội dung:
     - Bỗi dưỡng chương trình ứng dụng CNTT cơ bản: 60 tiết.
     - Bồi dưỡng chương trình ứng dụng CNTT nâng cao: 45 tiết
     - Thời gian bố trí học tập: Trong vòng 01 tháng và học vào ngày thứ 7 và Chủ nhật hàng tuần.
     3. Địa điểm: Nhận đăng ký ôn tập thi và học tại Trung tâm Dạy nghề và Giáo dục thường xuyên huyện. Đủ 40 học viên tổ chức một lớp học.
     4. Học phí và lệ phí:
     - Học phí:    + Ứng dụng CNTT cơ bản: 01 triệu đồng/học viên.
                             + Ứng dụng CNTT nâng cao: 800.000 đồng/học viên.
     - Lệ phí: Tổ chức thi và cấp chứng chỉ: 500.000 đồng/học viên
 
     Cán bộ công chức, viên chức có nhu cầu đi học trực tiếp đăng ký tại Trung tâm Dạy nghề và Giáo dục thường xuyên huyện và nộp trước 50% học phí. Số lượng đăng ký cứ đủ 40 học viên sẽ khai giảng mở lớp. Số lớp mở không quy định; mở lớp phục vụ theo nhu cầu học tập của học viên.
     Mọi chi tiết xin liên hệ số điện thoại: 0593.507.545 hoặc 098.668.2427 để được tư vấn thêm.