Danh sách trúng tuyển giáo viên năm 2016

23/03/2017
      Căn cứ Quyết định số 271/QĐ-UBND ngày 03/3/2017 của UBND tỉnh Gia Lai về việc Công nhận kết quả thi tuyển giáo viên năm 2016 của tỉnh Gia Lai; Công văn số 270/SNV-CCVC ngày 06/3/2017 của Sở Nội vụ về việc thông báo danh sách trúng tuyển vào viên chức giáo viên, kỳ thi tuyển giáo viên năm 2016 của Tỉnh.
      Phòng Giáo dục và Đào tạo Chư Prông thông báo những người có tên trong danh sách đúng 08 giờ 00 phút ngày 
 24/3/2017 trực tiếp đến tại phòng Giáo dục và Đào tạo huyện (địa chỉ: Số nhà 16 Trần Phú, thị trấn Chư Prông, tầng 2, Khu C, tầng 2 để nhận công tác.
       Danh sách cụ thể tải về tại đây


     Thí sinh có khiếu nại, thắc mắc về điểm xét tuyển gửi đơn phúc khảo về cơ quan thường trực Hội đồng xét tuyển (phòng Nội vụ)
     Thời gian nhận đơn phúc khảo: Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày ban hành thông báo này (Từ 08/3/2016 đến hết ngày 22/3/2016).