Thông báo kết luận số 83

05/07/2021
Kết luận của đồng chí Vũ Đình Hạnh - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị trực tuyến sơ kết, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và triển khai chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2021.

Xem chi tiết Thông báo