Thông báo nghỉ lễ và treo cờ Tổ quốc chào mừng kỷ niệm 74 năm Ngày Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 02/9

08/08/2019
Chào mừng kỷ niệm 74 năm Ngày Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2019) và Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2019). UBND huyện thông báo treo cờ Tổ quốc và nghỉ lể trên toàn huyện như sau:
1. Về treo cờ tổ quốc:
Các cơ quan, đơn vị, công sở và hộ gia đình treo cờ Tổ quốc chào mừng như sau:
-  Kỷ niệm 74 năm Ngày Cách mạng tháng Tám: Treo cờ Tổ quốc từ sáng ngày  19/8/2019 đến hết ngày 19/8/2019.
- Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam: Treo cờ từ sáng ngày  02/9/2019 đến hết ngày 02/9/2019.
2. Về nghỉ lễ:
Kỷ niệm 74 năm Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2019): Công chức, viên chức, người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội được nghỉ lễ 01 ngày vào thứ Hai, ngày 02/9/2019.

Xem chi tiết thông báo