Thông báo số 04/TB-UBND ngày 05/01/2019

08/01/2019
Kết luận của đồng chí Nguyễn Anh Dũng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp giao ban tuần ngày 04/01/2019
Chi tiết thông báo