Thông báo số 115/TB-UBND ngày 08/7/2019

10/07/2019
Kết luận của đồng chí Nguyễn Anh Dũng - Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp giao ban tuần, ngày 28/6/209
Chi tiết thông báo