Thông báo số 130/TB-UBND ngày 08/8/2019

09/08/2019
Kết luận của đồng chí Nguyễn Anh Dũng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp xử lý một số vấn đề liên quan đến tranh chấp đất đai của Công ty TNHH MTV Cao su  Chư Sê tại xã Ia Lâu
Chi tiết thông báo