Thông báo số 178/TB-UBND ngày 24/10/2019

25/10/2019
Kết luận của đồng chí Nguyễn Anh Dũng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp chỉ đạo xây dựng Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025
Chi tiết thông báo