Thông báo số 30/TB-UBND ngày 01/3/2019

04/03/2019
Kết luận của đồng chí Nguyễn Anh Dũng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp chiều ngày 25/02/2019
Chi tiết thông báo