Thông báo số 57/TB-UBND ngày 09/4/2019

11/04/2019
Kết luận của đồng chí Nguyễn Anh Dũng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp ngày 03/4/2019
Chi tiết thông báo