Thông báo số 65/TB-UBND về việc treo cờ Tổ quốc chào mừng kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chỉ tịch Hồ Chí Minh và cuộc bầu cử quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

18/05/2021
Thông báo số 65/TB-UBND về việc treo cờ Tổ quốc chào mừng kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chỉ tịch Hồ Chí Minh và cuộc bầu cử quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Xem chi tiết văn bản