Thông báo tuyền dụng viên chức giáo viên năm 2018

21/11/2018
Thông báo số 194/TB-UBND ngày 20/11/2018 của UBND huyện Chư Prông về việc tuyển dụng công chức giáo viên năm 2018.

Tải chi tiết văn bản tại đây