Thông báo về việc tổ chức Lễ viếng và Lễ thắp nến tri ân các liệt sĩ

24/07/2018
     Kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2018), Huyện ủỵ - Hội đồng nhân dân - ủy ban nhân dân - ủy ban MTTQ Việt Nam huyện thống nhất tổ chức Lễ viếng và Lễ thắp nến tri ân các Liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện như sau:
     I. Thành phần dự Lễ viếng, Lễ thắp nến tri ân các liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện:
     Kính mời các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực HĐND huyện, lãnh đạo ƯBND huyện và Ban Thường trực ƯBMTTQVN huyện, Bà mẹ VNAH, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của huyện qua các thời kỳ đã nghỉ hưu trên địa bàn thị trấn, Thủ trưởng và tất cả cán bộ, công chức, viên chức và người lao động các cơ quan, ban, ngành, các Hội, Đoàn thế, các đơn vị vũ trang đứng chân trên địa bàn thị trấn, đại diện các doanh nghiệp trên địa bàn huyện, các đồng chí trong Đảng ủy - HĐND - UBND- UBMTTQVN, cán bộ công chức các ngành, đoàn thể thị trấn và nhân dân thị trấn Chư Prông.
     II. Thời gian:
     1. Thời gian Lễ viếng các Liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện:
     Mời các đại biểu tập trung về trụ sở HĐND-UBND huyện (số 16 Trần Phú, thị trấn Chư Prông) đúng 07h00’, ngày 27/7/2018 để cùng đi dự Lễ viếng. Riêng nhân dân thị trấn đến Nghĩa trang liệt sĩ huyện trước 07h00' để dự Lễ viếng.
     2. Thời gian Lễ thắp nến tri ân các Liệt sĩ: mời các đại biểu và nhân dân đến Nghĩa trang liệt sĩ huyện trước 19h00’ ngày 26/7/2018.

Xem chi tiết thông báo tại đây