Danh mục hộp thư điện tử UBND huyện Chưprông

1. Hộp thư của cơ quan, tổ chức:
STT Tên đơn vị Đại chỉ email Ghi chú
A. Cấp huyện
1 Văn Phòng HĐND&UBND huyện vpubnd.chuprong@gialai.gov.vn  
2 Phòng Nội vụ noivu.chuprong@gialai.gov.vn  
4 Phòng Văn hóa và Thông tin vhtt.chuprong@gialai.gov.vn  
5 Phòng Tài Nguyên và Môi trường tnmt.chuprong@gialai.gov.vn  
6 Phòng Giáo dục và Đào tạo gddt.chuprong@gialai.gov.vn  
7 Phòng Y tế yte.chuprong@gialai.gov.vn  
8 Phòng Dân tộc dantoc.chuprong@gialai.gov.vn  
9 Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn nnptnt.chuprong@gialai.gov.vn  
10 Thanh tra huyện thanhtra. chuprong@gialai.gov.vn  
11 Phòng Tư pháp tuphap.chuprong@gialai.gov.vn  
12 Phòng Tài chính - Kê hoạch tckh.chuprong@gialai.gov.vn  
13 Hội chữ thập đỏ huyện hctd.chuprong@gialai.gov.vn  
14 Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao ttvhtttt.chuprong@gialai.gov.vn  
15 Ban quản lý dự án đẩu tư và xây dựng bqldadtxd.chuprong@gialai.gov.vn  
16 Văn phòng đăng ký sử dụng đất vpdkqsdd.chuprong@gialai.gov.vn  
17 Một cửa điện tử huyện Chư Prông mcdt.chuprong@gialai.gov.vn  
B. Cấp xã
1 UBND thị trấn Chư Prông ttchuprong.chuprong@gialai.gov.vn  
2 UBND xã Ia Băng xaiabang.chuprong@gialai.gov.vn  
3 UBND Ia Bang iabang.chuprong@gialai.gov.vn  
4 UBND xã Ia Tôr iator.chuprong@gialai.gov.vn  
5 UBND xã Ia Vê iave.chuprong@gialai.gov.vn  
6 UBND xã Ia Pia iapia.chuprong@gialai.gov.vn  
7 ƯUBND xã Ia Ga iagaxhuprong@gialai.gov.vn  
8 UBND xã Ia Lâu ialau.chuprong@gialai.gov.vn  
9 UBND xã Ia Piơr iapior.chuprong@gialai.gov.vn  
10 UBND xã Ia Mơr iamor.chuprong@gialai.gov.vn  
11 UBND xã Ia Me iame.chuprong@gialai.gov.vn  
12 UBND xã Ia Bòong iaboong.chuprong@gialai.gov.vn  
13 UBND xã Iă Puch iapuch.chuprong@gialai.gov.vn  
14 UBND xã Ia Drăng iadrang.chuprong@gialai.gov.vn  
15 ƯBND xã Bình Giáo binhgiao.chuprong@gialai.gov.vn  
16 UBND xã Thăng Hưng thanghung.chuprong@gialai.gov.vn  
17 UBND xã Bàu Cạn baucan.chuprong@gialai.gov.vn  
18 UBND xã Ia Phìn iaphin.chuprong@gialai.gov.vn  
19 UBND xã Ia Kly iakly.chuprong@gialai.gov.vn  
20 UBND xã Ia O iao.chuprong@gialai.gov.vn  

2. Hộp thư cá nhân:
STT Tên phòng ban Họ và tên cán bộ,
công chức, viên chức
chức vụ
Địa chỉ email cán bộ, công chức
1 HĐND huyện Bùi Viết Hội Chủ tịch Hoibv.chuprong@gialai.gov.vn
Phạm Vũ Tú Phó Chủ tịch Tupv.chuprong@gialai.gov.vn
Siu H’Ler Uỷ viên thường trực Hlers.chuprong@gialai.gov.vn
2 UBND huyện Nguyễn Anh Dũng Chủ tịch Dungna.chuprong@gialai.gov.vn
Từ Ngọc Thông Phó Chủ tịch Dungna.chuprong@gialai.gov.vn
Ksor Việt Phó Chủ tịch vietks.chuprong@gialai.gov.vn
3 Văn phòng HĐND và UBND huyện Trần Như Thông Phó Chánh văn phòng Thongtn.chuprong@gialai.gov.vn
Trần Quyết Thắng Phó Chánh văn phòng Thangtq.chuprong@gialai.gov.vn
Nguyễn Thị Thúy Phó Chánh văn phòng Thuynt.chuprong@gialai.gov.vn
Huỳnh Trọng Mỹ Phó Chánh văn phòng Myht.chuprong@gialai.gov.vn
Hà Thị Linh Phương Chuyên viên Phuonghtl.chuprong@gialai.gov.vn
Phạm Thị Liên Chuyên viên lienpt.chuprong@gialai.gov.vn
Vũ Thị Minh Cán sự Minhvt.chuprong@gialai.gov.vn
Siu H’Liu Chuyên viên Hlius.chuprong@gialai.gov.vn
Lê Khắc Nguyên Chuyên viên CĐ nguyenlk.chuprong@gialai.gov.vn
Nguyễn Văn Mạnh Lái Xe Manhnv.chuprong@gialai.gov.vn
Nguyễn Phùng Minh Bảo vệ Minhnp.chuprong@gialai.gov.vn
Nguyễn Văn Nam Chuyên viên Namnv.chuprong@gialai.gov.vn
4 Phòng Văn hoá
và Thông tin
     
Trần Hiếu Trưởng phòng Hieut.chuprong@gialai.gov.vn
Dương Văn Hoan Phó Trưởng phòng Hoandv.chuprong@gialai.gov.vn
Nguyễn Xuân Phương Chuyên viên Phuongnx.chuprong@gialai.gov.vn
Phạm Văn Vinh Chuyên viên Vinhpv.chuprong@gialai.gov.vn
Hà Huy Văn Chuyên viên Vanhh.chuprong@gialai.gov.vn
5 Phòng Y tế Hồ Thị Minh Quế Trưởng phòng Quehtm.chuprong@gialai.gov.vn
Võ Thị Ngọc Lan Cán sự Lanvtn.chuprong@gialai.gov.vn
6 Hội chữ thập đỏ Nguyễn Đình Trọng Chủ tịch Trongnd.chuprong@gialai.gov.vn
Ksor Oel Phó Chủ tịch Oelk.chuprong@gialai.gov.vn
7 Phòng Kinh tế Hạ tầng Trần Đắc Lực Trưởng phòng Luctd.chuprong@gialai.gov.vn
Bùi THị Thu Huyền Phó Trưởng phòng Huyenbtt.chuprong@gialai.gov.vn
Hoàng Thị Hoà Kế toán Hoaht.chuprong@gialai.gov.vn
Dương Quang Phước Chuyên viên Phuocdq.chuprong@gialai.gov.vn
Võ Văn Thiệu Chuyên viên Thieuvv.chuprong@gialai.gov.vn
Nguyễn Phước Dũng Chuyên viên Dungnp.chuprong@gialai.gov.vn
Lê Thị Phượng Chuyen viên Phuonglt.chuprong@gialai.gov.vn
8 Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Nguyễn Văn Gặp Trưởng phòng Gapnv.chuprong@gialai.gov.vn
Hà Đình Dưỡng Phó Trưởng phòng Duonghd.chuprong@gialai.gov.vn
Ngô Thị Châu Nguyên Chuyên viên Nguyenntc.chuprong@gialai.gov.vn
Lê Quang Nhân trí Chuyên viên Trilqn.chuprong@gialai.gov.vn
Nguyễn Thị Thu Thủ quỹ Thunt.chuprong@gialai.gov.vn
9 Phòng Tư pháp Trần Thanh Long Trưởng phòng Longtt.chuprong@gialai.gov.vn
Ngô Ngọc Tiến Phó Trưởng phòng Tiennn.chuprong@gialai.gov.vn
Lê Chương Tần Chuyên viên Tanlc.chuprong@gialai.gov.vn
10 BQL dự án Hà Đình Thẩn Trưởng Ban Huetv.chuprong@gialai.gov.vn
Trần Thị Thu Phương Cán sự Phuongttt.chuprong@gialai.gov.vn
Nguyễn Thị Thuỷ Kế toán Thuynt.chuprong@gialai.gov.vn
Phan Đình Phục Cán sự Phucpd.chuprong@gialai.gov.vn
Nguyễn Hồng Toán Cán sự Toannh.chuprong@gialai.gov.vn
Triệu Ngọc Quy Cán sự Quytn.chuprong@gialai.gov.vn
11 Phòng Tài nguyên-Môi trường Lê Tấn Hiếu Trưởng phòng Hieult.chuprong@gialai.gov.vn
Nguyễn Tiến Tạo Phó Trưởng phòng Taont.chuprong@gialai.gov.vn
Bùi Quang Trung Chuyên viên Trungbq.chuprong@gialai.gov.vn
Doãn Thị Lương Chuyên viên Luongdt.chuprong@gialai.gov.vn
Nguyễn Thị Bảo Thư Chuyên viên Thuntb.chuprong@gialai.gov.vn
Nguyễn Minh Sang Chuyên viên Sangnm.chuprong@gialai.gov.vn
Bùi Xuân Hiệp Chuyên viên Hiepbx.chuprong@gialai.gov.vn
    Nguyễn Ngọc Ánh Chuyên viên Anhnn.chuprong@gialai.gov.vn
12 Phòng Nội vụ Trần Văn Thuấn Trưởng phòng Thuantv.chuprong@gialai.gov.vn
Lê Nhật Trường An Chuyên viên Anlnt.chuprong@gialai.gov.vn
Nguyễn Thanh Bình Chuyên viên Binhnt.chuprong@gialai.gov.vn
Đặng Thị Mừng Chuyên viên Mungdt.chuprong@gialai.gov.vn
Nguyễn Văn Dũng Chuyên viên Dungnv.chuprong@gialai.gov.vn
Nguyễn Thị Bích Ngọc Văn thư Ngocntb.chuprong@gialai.gov.vn
Trương Thị Mỹ Hảo Kế toán Haottm.chuprong@gialai.gov.vn
Tống Thị Phượng Chuyên viên Phuongtt.chuprong@gialai.gov.vn
Siu Hiệu Cán sự Hieus.chuprong@gialai.gov.vn
13 Phòng Lao động thương binh và xã hội Lê Văn Ba Phó Trưởng phòng Balv.chuprong@gialai.gov.vn
Lê Thị Hải Yến Phó phòng Yenlth.chuprong@gialai.gov.vn
Trần Tâm Thành Chuyên viên Thanhtt.chuprong@gialai.gov.vn
Đỗ Thanh Bình Kế toán Binhdt.chuprong@gialai.gov.vn
Nguyễn Thị Thuý Chuyên viên Thuynt.chuprong@gialai.gov.vn
Trịnh Thị Tình Cán sự Tinhtt.chuprong@gialai.gov.vn
Trần Thị Bích Hạnh Chuyên viên Hanhttb.chuprong@gialai.gov.vn
Lê Thế Đô Chuyên viên Dolt.chuprong@gialai.gov.vn
14 Tranh tra huyện Nguyễn Kiên Cường Chánh Thanh tra Cuongnk.chuprong@gialai.gov.vn
Nguyễn Thị Hạnh Phó Chánh Thanh tra Hanhnt.chuprong@gialai.gov.vn
Phạm Duy Tân Chuyên viên Tanpd.chuprong@gialai.gov.vn
Nguyễn Thị Thu Nhi Chuyên viên Nhintt.chuprong@gialai.gov.vn
Nguyễn Văn Tuấn Chuyên viên Tuannv.chuprong@gialai.gov.vn
15 Phòng Tài chính - Kế hoạch Phạm Quý Ứng Trưởng phòng Ungpq.chuprong@gialai.gov.vn
Đoàn Ngọc Hải Phó Trưởng phòng Huongttt.chuprong@gialai.gov.vn
Nguyễn Văn Ân Phó Trưởng phòng Annv.chuprong@gialai.gov.vn
Nguyễn Thị Minh Thảo Chuyên viên Thaontm.chuprong@gialai.gov.vn
Nguyễn Văn Quý Chuyên viên Quynv.chuprong@gialai.gov.vn
Nguyễn Thụy Nhật Hà Chuyên viên Hantn.chuprong@gialai.gov.vn
Nguyễn Thị Kim Thoa Chuyên viên Thoantk.chuprong@gialai.gov.vn
Đinh Tiến Tôn Chuyên viên Tondt.chuprong@gialai.gov.vn
16 Phòng Giáo dục và Đào tạo Phạm Thị Thu Hằng Trưởng phòng Hangptt.chuprong@gialai.gov.vn
Lê Hồng Sơn Phó phòng Sonlh.chuprong@gialai.gov.vn
Nguyễn Ngọc Bình Chủ tịch công đoàn Binhnnv.chuprong@gialai.gov.vn
Nguyễn Văn Hiền Chuyên viên Hiennv.chuprong@gialai.gov.vn
Lê Khắc Hiền Chuyên viên Hienlk.chuprong@gialai.gov.vn
Nguyễn Ngọc Dũng Kế toán Dungnn.chuprong@gialai.gov.vn
Nguyễn Thị Thanh Kế Toán Thanhnt.chuprong@gialai.gov.vn
Phạm Thị Hoài Nhân viên Hoaipt.chuprong@gialai.gov.vn
Hồ Sĩ Đông Chuyên viên Donghs.chuprong@gialai.gov.vn
Nguyễn Thị Tường Vy Chuyên viên Vyntt.chuprong@gialai.gov.vn
Đinh Thị Hương Thuỷ Chuyên viên Thuydth.chuprong@gialai.gov.vn
Nguyễn Thị Hải Thủy quỹ Haint.chuprong@gialai.gov.vn
Nguyễn Thị Thu Thuỷ Nhân viên. thuyntt.chuprong@gialai.gov.vn
17 Trung tâm Dân số Phạm Thị Nhành Giám đốc nhanpt.chuprong@gialai.gov.vn
Nguyễn Ngọc Thắng Nhân viên Thangnn.chuprong@gialai.gov.vn
Triệu Thị Kiên Văn thư Kinhtt.chuprong@gialai.gov.vn
18 Trung tâm y tế Võ Hoài Long Giám đốc Longvh.chuprong@gialai.gov.vn
Nguyễn Thị Thanh Thuỷ Phó giám đốc Thuyntt.chuprong@gialai.gov.vn
Triệu Đình Thống   Thongtd.chuprong@gialai.gov.vn
Trần Thị Thậm   Thamtt.chuprong@gialai.gov.vn
Hồ Thị Xuân   Xuanht.chuprong@gialai.gov.vn
Lê Thị Hồng Thuý   Thuylth.chuprong@gialai.gov.vn
Nguyễn Thành Nhân   Nhannt.chuprong@gialai.gov.vn
Nguyễn Thị Hoa   Hoant.chuprong@gialai.gov.vn
Võ Thị Kim hoa   Hoavtk.chuprong@gialai.gov.vn
Lê Văn Trì   Trilv.chuprong@gialai.gov.vn
Nguyễn Ngọc Sơn   Sonnn.chuprong@gialai.gov.vn
19 Trung tâm VH, TT, TT Doãn Thị Thanh Hoa Phó giám đốc Hoadtt.chuprong@gialai.gov.vn
Nguyễn Thị Nga Tuyên truyền viên Ngant.chuprong@gialai.gov.vn
Rơ Chăm Pher Tuyên truyền viên Pherrc.chuprong@gialai.gov.vn
Hoàng Vi Trường Tuyên truyền viên Truonghv.chuprong@gialai.gov.vn
Phạm Thị Huệ Viên chức Huept.chuprong@gialai.gov.vn
Lê Hồng Quân Tuyên truyền viên Quanlh.chuprong@gialai.gov.vn
Thái Duy Thịnh Tuyên truyền viên Thinhtd.chuprong@gialai.gov.vn
Phạm Thị Huệ Viên chức Huept.chuprong@gialai.gov.vn
20 TT Giáo dục thường xuyên Thái Thuần Trường Trưởng phòng Truongtt.chuprong@gialai.gov.vn
21 Phòng Dân tộc Nguyễn Văn Luyến Trưởng phòng Luyennv.chuprong@gialai.gov.vn
Lê Văn Thân Phó Trưởng phòng Thanlv.chuprong@gialai.gov.vn
Hoàng Thị Ngát Chuyên viên Ngatht.chuprong@gialai.gov.vn
Rơ Mah H’Ly Cán sự Hlyrm.chuprong@gialai.gov.vn
Nguyễn Thị Tường Vân Chuyên viên CĐ Vanntt.chuprong@gialai.gov.vn
 
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

customer-service.png THÔNG TIN LIÊN HỆ:

1478004194_map-icon.png Địa chỉ:
16 Trần Phú, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: 02693.843.680
1478004801_fax-(1).png  Fax: 02693....
1478004004_Mail.png  Email: ubndchuprong@gialai.gov.vn
 
contract-(4).png THÔNG TIN BẢN QUYỀN:

Bản quyền thuộc về
UBND huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm chính: 
Ông Từ Ngọc Thông - Phó Chủ tịch UBND huyện
Giấy phép số: 04/GP-TTĐT ngày 26/6/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông
   Copyright © 2017 
Trang chủ | Tin tức Liên hệ | Mobile | Site map icontop.png