Huyện Chư Prông Tổng kết năm 2020 và triển khai nhiệm vụ 2021

04/12/2020
Ngày 04/12/2020 tại hội trường 15/9 UBND huyện đã tiến hành tổ chức Hội nghị Tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh Quốc phòng năm 2020 và triển khai chương trình công tác năm 2021.
 


Lãnh đạo UBND huyện chủ trì Hội nghị

Đ/c Đinh văn Dũng tỉnh ủy viên Bí thư huyện ủy đã tới dự và chỉ đạo Hội nghị, tham dự Hội nghị còn có các Lãnh đạo UBND các xã, thị trấn, lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn thuộc UBND, thủ trưởng các lực lượng vũ trang, đồn biên phòng đóng quân trên địa bàn huyện… Đ/c Vũ Đình Hạnh chủ tịch UBND huyện và các phó chủ tịch Từ Ngọc Thông, Ksor Việt đồng chủ trì Hội nghị. 


Đ/c Vũ Đình Hạnh Chủ tịch UBND huyện khai mạc hội nghị

Dự thảo báo cáo tại Hội nghị nêu rõ: Trong năm qua UBND huyện đã tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, giải ngân vốn đầu tư công, giải quyết việc làm, bảo đảm an sinh xã hội… vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội vừa phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả. UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện, các thành viên UBND huyện thực hiện nghiêm túc các quy định, các chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Huyện ủy, HĐND huyện, UBND huyện đã thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, vừa đảm bảo phát huy vai trò lãnh đạo của tập thể UBND huyện, vừa đề cao trách nhiệm của cá nhân của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, các Thành viên UBND huyện,  điều hành công việc theo đúng quy chế làm việc. Do vậy trên tất cả các lĩnh vực đều đạt hiệu quả cao, tổng giá trị sản xuất của huyện năm 2020 (theo giá trị so sánh 2010), ước đến 31/12/2020 đạt 7.000,28 tỷ đồng, đạt 100,05% KH (tăng 7,56% so với cùng kỳ), trong đó: Nông, lâm, ngư nghiệp là 3.946,65 tỷ đồng đạt 100,03% KH; ngành công nghiệp xây dựng là 1.382,10 tỷ đồng đạt 100,11% KH; ngành dịch vụ là 1.671,53 tỷ đồng đạt 100,07% KH. Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 42,5 triệu đồng/người/năm. 


Đ/c Từ Ngọc Thông Phó chủ tịch UBND huyện thông qua dự thảo Báo cáo Tổng kết năm 2020

Cụ thể: Tổng diện tích gieo trồng trên địa bàn huyện năm 2020 ước đạt 74.442 ha đạt 100,01% kế hoạch, tăng 0,26% so với cùng kỳ, tổng sản lượng lương thực ước đạt 45.975 tấn đạt 101,65% kế hoạch, bằng 101,10% so với cùng kỳ, trong đó thóc 19.420 tấn đạt 104,01% kế hoạch, tập trung triển khai công tác tái canh cà phê, trong năm 2020 đã cấp hỗ trợ 197.750 cây cà phê thực sinh cho 421 hộ đủ điều kiện tái canh năm 2020 (tương đương 197,95 ha, trong đó có 73 hộ đồng bào DTTS với diện tích 26,35 ha); diện tích các hộ dân tự thực hiện tái canh từ nguồn giống của Công ty Nestle hỗ trợ là 52 ha, nâng tổng diện tích cà phê tái canh của huyện lên 250 ha. Công tác phòng trừ sâu bệnh trên cây trồng được theo dõi thường xuyên. Trong năm 2020, trên địa bàn huyện không xảy ra dịch bệnh trên cây trồng ở diện rộng, tuy nhiên, vẫn xảy ra một số bệnh trên cây trồng như sâu keo mùa thu hại ngô, khảm lá virus hại sắn. Chăn nuôi: Ước đến đến 31/12/2020, tổng đàn gia súc của huyện là 62.490 con, đạt 127,56% kế hoạch và tăng 29,02% so với cùng kỳ. UBND huyện đã chỉ đạo đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch bệnh trên gia súc gia cầm. Trong năm 2020, tình hình dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn huyện cơ bản ổn định; các loại dịch bệnh truyền nhiễm như dịch tả lợn Châu Phi, lở mồm long móng, cúm gia cầm, heo tai xanh không xảy ra. Diện tích nuôi trồng thủy sản là 1.520 ha đạt 100% kế hoạch; sản lượng thủy sản ước đạt 338 tấn, đạt 100% kế hoạch. Công tác quản lý bảo vệ rừng được các cấp, các ngành tập trung chỉ đạo; thực hiện nhiều biện pháp đồng bộ, quyết liệt, duy trì các hoạt động kiểm tra, truy quét tại các khu vực trọng điểm, phối hợp xử lý các trường hợp vi phạm. Tính đến 22/10/2020, đã phát hiện 35 vụ vi phạm Luật Quản lý và bảo vệ rừng (tăng 05 vụ so với cùng kỳ năm 2019); đã xử lý hành chính 30 vụ, xử lý hình sự 02 vụ. Tuyên truyền vận động nhân dân tự nguyện kê khai diện tích canh tác sản xuất nông nghiệp trên đất lâm nghiệp để chuyển đổi cây trồng phù hợp với mục đích lâm nghiệp và đăng ký trồng rừng sản xuất; kết quả trong năm 2020 đã trồng được 103,55 ha, đạt 86,29% kế hoạch giao. Triển khai công tác kê khai thu hồi đất lâm nghiệp bị lấn chiếm, đến nay đã thực hiện kê khai 262,14 ha diện tích đất lâm nghiệp bị lấn chiếm. Tiếp tục triển khai đề án xây dựng làng nông thôn mới trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Phấn đấu đạt các tiêu chí nông thôn mới nâng cao (theo Bộ tiêu chí tại Quyết định số 301/QĐ-UBND ngày 04/7/2019 của UBND tỉnh), kết quả đến nay tại 05 xã (Bàu Cạn, Ia Phìn, Ia Băng, Ia Drang; Ia Boòng) đạt 56 tiêu chí, bình quân 11,2 tiêu chí/xã. Dự kiến đến cuối năm 2020, toàn huyện có thêm 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới (xã Ia Lâu), nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới trên toàn huyện là 07 xã, đạt tỷ lệ 36,84%.


Lãnh đạo phòng NN&PTNT phát biểu tại Hội nghị
 
Hoạt động công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ngày càng phát triển về số lượng và quy mô sản xuất tính đến nay, trên địa bàn huyện có 21 dự án điện mặt trời mái nhà đã được Công ty Điện lực Gia Lai chấp thuận cho phép đấu nối, vận hành thương mại, với tổng công suất 19,134 MWp. Tổng vốn đầu tư cho các công trình XDCB năm 2020 do huyện quản lý đầu tư là 238,859 tỷ đồng (trong đó vốn giao kế hoạch năm 2020 là 153,214 tỷ đồng; vốn kéo dài từ năm 2019 sang năm 2020 là 85,645 tỷ đồng), bao gồm: Ngân sách Trung ương là 116,609 tỷ đồng; vốn ngân sách tỉnh là 62,449 tỷ đồng; vốn ngân sách huyện là 59,801 tỷ đồng. Bố trí vốn cho 157 công trình, dự án, trong đó: 49 công trình chuyển tiếp 146,398 tỷ đồng; 108 công trình khởi công mới 92,461 tỷ đồng. UBND huyện đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; thực hiện nghiêm chế độ báo cáo, giao ban công tác xây dựng cơ bản. Phấn đấu đến cuối năm 2020 tổng giá trị khối lượng thực hiện, khối lượng giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn được giao. Ước tổng thu ngân sách nhà nước năm 2020 là 82 tỷ đồng đạt 149,66% dự toán tỉnh giao, đạt 100,4% Nghị quyết HĐND huyện giao và bằng 81,68% so với cùng kỳ. Trong đó thu cân đối 57,2 tỷ đồng đạt 120,37% dự toán tỉnh giao, đạt 76,88% Nghị quyết HĐND huyện và bằng 64,53% cùng kỳ. Ước tổng chi ngân sách huyện đến 31/12/2020 là 635,1 tỷ đồng đạt 126,46% dự toán tỉnh giao và 120,03% dự toán Nghị quyết HĐND huyện giao, bằng 91% so với cùng kỳ. Trong đó chi thường xuyên 503,1 tỷ đồng đạt 109,66% kế hoạch; chi đầu tư phát triển 128,9 tỷ đồng đạt 375,5% dự toán tỉnh giao và 210,69% dự toán Nghị quyết HĐND huyện giao. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội, giáo dục và đào tạo, y tế tiếp tục có bước phát triển. Các vấn đề bức xúc xã hội, đơn thư khiếu nại, tố cáo được quan tâm giải quyết. 


Các Đại biểu tham dự Hội nghị Tổng kết năm 2020 của UBND huyện

Tình hình an ninh chính trị trên địa bàn huyện cơ bản ổn định, tuy nhiên, các lực lượng chức năng duy trì nghiêm kỷ luật quân đội, chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, tổ chức tuần tra, canh gác bảo đảm an toàn, tăng cường bám địa bàn và phối hợp chặt chẽ với chính quyền cơ sở thực hiện các biện pháp phòng chống trốn, vượt biên, xâm nhập trái phép; triển khai các biện pháp kiểm soát tình hình an ninh chính trị, an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo, an ninh biên giới, tình hình người nước ngoài đến địa bàn. Công tác quản lý, giáo dục số đối tượng cốt cán FULRO, TLĐG, số tù mãn hạn, đặc xá, các đối tượng đưa đi cơ sở giáo dục, số đối tượng có lịch sử trốn đi nước ngoài tiếp tục được tăng cường và thực hiện tốt. Công tác đảm bảo trật tự an toàn xã, trong năm 2020, trên địa bàn huyện xảy ra 51 vụ vi phạm pháp luật về trật tự xã hội, giảm 17 vụ so với năm 2019 làm chết 03 người, bị thương 05 người, thiệt hại tài sản ước tính khoảng 800 triệu đồng. Kết quả công tác điều tra, khám phá các vụ án hình sự đạt tỷ lệ 85,10%. Nhiều loại tội phạm giảm như: cố ý gây thương tích, hiếp dâm, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trật tự an toàn giao thông: Tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác đảm bảo an toàn giao thông, xử lý tình trạng lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ, đặc biệt trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, đường đô thị. Công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm an toàn giao thông được triển khai quyết liệt, tập trung các tuyến đường, địa bàn trọng điểm. Công tác quốc phòng, quân sự địa phương, tăng cường sự phối hợp giữa lực lượng vũ trang của huyện với các lực lượng trên địa bàn và 03 Đồn biên phòng trong công tác tuần tra, kiểm soát nội địa và biên giới, gắn với công tác quản lý bảo vệ rừng, bảo vệ cột mốc biên giới và công tác đối ngoại. Tổ chức giao, nhận quân năm 2020 đạt 100% kế hoạch (190 chỉ tiêu). Tổ chức tốt diễn tập phòng, chống dịch Covid -19 trên địa bàn huyện Chỉ đạo đăng ký độ tuổi 17, độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ năm 2021; tổ chức khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự cho công dân sẵn sàng nhập ngũ năm 2021; tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh, công tác diễn tập, huấn luyện theo đúng kế hoạch. Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ đúng quy định, đạt tỷ lệ 1,62% so với dân số. Công tác xây dựng xã, thị trấn vững mạnh về quốc phòng - an ninh được quan tâm chỉ đạo; đến nay, toàn huyện có 16/20 xã, thị trấn đạt vững mạnh về quốc phòng - an ninh. Tại Hội nghị các đại biểu đã phát biểu tham gia nhiều ý kiến vào dự thảo báo cáo tổng kết của UBND huyện về phát triển kinh tế - văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng  trong năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ 2021.


Đ/c Đinh Văn Dũng Tỉnh ủy viên Bí thư huyện ủy phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Đ/c Đinh Văn Dũng Bí thư huyện ủy phát biểu chỉ đạo trong năm tới tập thể Lãnh đạo UBND huyện và các thành viên ủy ban cần cố gắng hơn nữa trong khâu điều hành cũng như triển khai nhiệm vụ, Đ/c cũng chỉ ra các nhiện vụ cần tập trung thực hiện đó là: Tiếp tục tăng cường sự chỉ đạo của cấp ủy Đảng, sự giám sát của HĐND các cấp, sự phối hợp của Mặt trận, các Hội, Đoàn thể, tạo sự đồng thuận của nhân dân, doanh nghiệp trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh. Tập trung khắc phục khó khăn, khai thác tối đa tiềm năng, phát huy thế mạnh của từng lĩnh vực, từng địa bàn; quyết tâm thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ năm 2021 và kế hoạch 5 năm 2021-2025 ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm.Thực hiện nghiêm Quy chế làm việc của UBND huyện. Tăng cường kỷ cương, kỷ luật, hiệu quả thực thi pháp luật và sự chỉ đạo, điều hành. Đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, lãng phí. Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu, chủ động công tác phối hợp giữa các ngành, các cấp để giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong thực thi nhiệm vụ. Hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng các nội dung theo kế hoạch, chương trình làm việc của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh. Tiếp tục triển khai các chương trình, chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới theo hướng phát triển bền vững. Xây dựng kế hoạch và tổ chức cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng phát triển nông nghiệp công nghệ cao. Tiếp tục chuyển đổi cơ cấu cây trồng, sản phẩm phù hợp với lợi thế và nhu cầu thị trường, thích ứng với biến đổi khí hậu; sử dụng giống mới có năng suất và chất lượng cao. Áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào chăm sóc diện tích cây trồng, tăng năng suất, chất lượng, đảm bảo quy hoạch. Chú trọng phát triển một số sản phẩm nông nghiệp chủ lực của huyện. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về vật tư nông nghiệp, giống cây trồng, vật nuôi. Tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác quản lý bảo vệ rừng, nâng cao trách nhiệm của lực lượng chức năng và các chủ rừng. Triển khai có hiệu quả các chính sách trồng rừng theo quy định tại Quyết định số 38/2016/QĐ-TTg ngày 14/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ. Tiếp tục triển khai công tác giao rừng, cho thuê rừng đối với diện tích rừng hiện do UBND cấp xã quản lý, đảm bảo toàn bộ diện tích rừng có chủ thực sự. Đẩy mạnh phát triển các ngành công nghiệp phục vụ sản xuất nông nghiệp và nông thôn, nhất là công nghiệp chế biến hàng nông sản, sản xuất hàng xuất khẩu. Tăng cường quảng bá, giới thiệu sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn. Tập trung triển khai thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP). Tiếp tục huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển, sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn; đẩy mạnh xã hội hóa trong đầu tư. Ưu tiên đầu tư cho các công trình, dự án hoàn thành đưa vào sử dụng trong năm 2021, bố trí vốn đầu tư phát triển cho các công trình, dự án quan trọng, thiết yếu thuộc các ngành, lĩnh vực để thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo mục tiêu đã nêu trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025. 


Toàn cảnh Hội nghị

Tranh thủ các nguồn vốn đầu tư sửa chữa, nâng cấp các tuyến đường quan trọng phục vụ nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, giao lưu văn hóa với các địa phương khác. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát đánh giá đầu tư, phát hiện và xử lý những vi phạm. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực đất đai, đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn. Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành việc lập Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021. Tiếp tục tăng cường kiểm tra, quản lý về sử dụng đất, tài nguyên, khoáng sản, bảo vệ môi trường. Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về đất đai, đặc biệt là trường hợp lấn chiếm đất lâm nghiệp, đất quy hoạch, sử dụng đất không đúng mục đích. Rà soát các nguồn thu để triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp khai thác tối đa nguồn thu, đặc biệt chú trọng đến các biện pháp tăng thu, chống thất thu ngân sách, đảm bảo hoàn thành và vượt dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2021. Điều hành ngân sách chặt chẽ, tiết kiệm; rà soát, sắp xếp các nhiệm vụ chi, cắt giảm các khoản chi chưa thật sự cần thiết, cấp bách theo Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ. Tăng cường công tuyên truyền các chủ trương của Nhà nước về chính sách ưu đãi đầu tư kinh doanh trên địa bàn huyện nhằm thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế. Tạo điều kiện thuận lợi, thủ tục thông thoáng trong việc đăng ký kinh doanh, kích thích đầu tư của các tầng lớp dân cư, các thành phần kinh tế, đặc biệt khuyến khích, tạo điều kiện phát triển kinh tế hộ gia đình, tạo đà phát triển cho toàn huyện. Tăng cường quản lý đô thị. Tiến hành đo đạc, cắm mốc các khu quy hoạch để phục vụ công tác quản lý quy hoạch. Tập trung triển khai thực hiện việc rà soát, bãi bỏ, điều chỉnh các khu quy hoạch xây dựng trên địa bàn huyện. Triển khai thực hiện quy hoạch xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2030. Đẩy mạnh cải cách hành chính; thực hiện đúng quy chế làm việc của UBND huyện, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, năng lực quản lý, điều hành và trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan. Tăng cường công tác quản lý cán bộ, chấn chỉnh vi phạm kỷ luật kỷ cương hành chính nhà nước, kịp thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Tiếp tục triển khai Đề án thí điểm chuyển giao một số nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công trên địa bàn huyện sang Bưu điện thực hiện.Chỉ đạo công tác chuẩn bị và tổ chức bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, đảm bảo an toàn, đúng quy định. Kiện toàn các chức danh; tổ chức đào tạo, tập huấn cán bộ, công chức sau bầu cử.
 
                                                                          Tin, ảnh: Anh Xuân 
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

customer-service.png THÔNG TIN LIÊN HỆ:

1478004194_map-icon.png Địa chỉ:
16 Trần Phú, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: 02693.843.680
1478004801_fax-(1).png  Fax: 02693....
1478004004_Mail.png  Email: ubndchuprong@gialai.gov.vn
 
contract-(4).png THÔNG TIN BẢN QUYỀN:

Bản quyền thuộc về
UBND huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm chính: 
Ông Từ Ngọc Thông - Phó Chủ tịch UBND huyện
Giấy phép số: 04/GP-TTĐT ngày 26/6/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông
   Copyright © 2017 
Trang chủ | Tin tức Liên hệ | Mobile | Site map icontop.png