Huyện Chư Prông sơ kết công tác 9 tháng năm 2021

27/09/2021
Chiều ngày 23/9/2021, UBND huyện Chư Prông tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh 9 tháng năm 2021, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm. Đồng chí Vũ Đình Hạnh – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện và các Đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện đồng chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị tại điểm cầu UBND huyện có các đồng chí Ủy viên UBND huyện, Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vi. Tại điểm cầu các xã, thị trấn có các đồng chí trong cấp ủy, chính quyền và đội ngũ cán bộ công chức.


Đồng chí Vũ Đình Hạnh – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu quán triệt hội nghị

Trong 09 tháng năm 2021, mặc dù gặp nhiều khó khăn do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, song được sự quan tâm chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy, sự giám sát của HĐND huyện, sự phối hợp của UBMTTQVN huyện và các đoàn thể, quân và dân các dân tộc huyện nhà, cộng đồng các doanh nghiệp đã chủ động triển khai kế hoạch đạt kết quả khá và toàn diện trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Nhiều chỉ tiêu quan trọng về kinh tế - xã hội đảm bảo phân kỳ kế hoạch. Theo báo cáo tai hội nghị, ước đến 30/9/2021, diện tích sản xuất nông nghiệp là 74.748 ha đạt 100,04%KH, tăng 0,55% so với cùng kỳ, trong đó diện tích một số loại cây trồng như: Cây lương thực 6.977 ha, cây tinh bột có củ 6.230 ha, cây thực phẩm 4.592 ha, cây công nghiệp ngắn ngày 420 ha, cây hàng năm khác 800 ha, cây công nghiệp dài ngày 53.228 ha, cây ăn quả 2.388 ha. Vụ Đông xuân 2020-2021, toàn huyện gieo trồng được 2.795 ha/2.668 ha đạt 104,75% kế hoạch, tăng 3,8% so với cùng kỳ; tổng diện tích gieo trồng vụ Mùa đến nay là 71.989 ha/72.084 ha, đạt 99,87% kế hoạch. Đến nay, đã có 21 sản phẩm đăng ký tham gia chương trình OCOP cấp huyện năm 2021; đăng ký 76 sản phẩm tham gia Chương trình Mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2021-2025 với kinh phí dự kiến hỗ trợ là 6.385 triệu đồng. Triển khai đăng ký 19 dự án/kế hoạch liên kết gắn với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp giai đoạn 2021-2025 tại 19 xã, dự kiến với tổng kinh phí: 32.598,32 triệu đồng. Toàn huyện có 19 xã triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới, đến nay, tổng số các tiêu chí đạt được của các xã theo bộ tiêu chí mới là 251 tiêu chí/19 xã, bình quân mỗi xã đạt được 13,21 tiêu chí, tăng 0,32 tiêu chí/xã so với cùng kỳ năm 2020. Lũy kế đến nay, toàn huyện đã có 7/19 xã đạt chuẩn nông thôn mới (Bàu Cạn, Ia Phìn, Ia Băng, Ia Drang; Ia Boòng, Thăng Hưng, Ia Lâu). Tiếp tục triển khai đề án xây dựng làng nông thôn mới trong các thôn, làng đồng bào dân tộc thiểu số. Tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác quản lý bảo vệ rừng, thực hiện nhiều biện pháp đồng bộ, quyết liệt, duy trì các hoạt động kiểm tra, truy quét nhất là tại các khu vực trọng điểm. Tiếp tục triển khai kế hoạch trồng rừng năm 2021; thực hiện trồng dặm, trồng bổ sung, chăm sóc rừng trồng theo đúng thời vụ. Đến nay đã triển khai trồng 157,75 ha/120 ha rừng tập trung (đạt 131,46% kế hoạch) và 37,7 ha/70 ha cây phân tán, dự kiến cuối năm 2021 đạt 70ha/70 ha, đạt 100% kế hoạch được giao. Hoàn thành việc rà soát, điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng trên địa bàn huyện. Đẩy mạnh công tác rà soát, kê khai, thu hồi đất lâm nghiệp bị lấn chiếm, kết quả, trong 9 tháng đầu năm đã kê khai được 56 vị trí lấn chiếm đất lâm nghiệp với tổng diện tích là 180,96 ha. Công tác quản lý nhà nước về đất đai tiếp tục được tăng cường. Hoàn thành Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện. Trong 9 tháng đầu năm 2021 đã giải quyết 1.933 hồ sơ liên quan đến đất đai. Đến nay toàn huyện đã cấp được 41.715 giấy chứng nhận QSDĐ với tổng diện tích 37.238,26  ha, đạt 95,47% diện tích cần cấp. Công tác đầu tư xây dựng cơ bản triển khai đúng tiến độ, khối lượng giải ngân đến ngày 15/9/2021 đạt 35,888/84,859 tỷ đồng, đạt 42,3%KH, ước giải ngân đến 30/9/2021 đạt 67,030/84,859 tỷ đồng, đạt 79%KH. Công tác quản lý điều hành ngân sách được thực hiện chặt chẽ, đúng nguyên tắc, ước tổng thu ngân sách huyện đến 30/9/2021 là 68,746 tỷ đồng đạt 118,08% dự toán tỉnh giao, đạt 99,32% Nghị quyết HĐND huyện giao và bằng 148,69% so với cùng kỳ. Thực hiện chi tiêu ngân sách theo quy định Luật Ngân sách; đáp ứng nhu cầu chi các khoản mang tính cố định, đảm bảo yêu cầu chi quốc phòng, an ninh, phòng chống thiên tai, dịch bệnh và an sinh xã hội. Triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 quyết liệt với tinh thần trách nhiệm cao, không để dịch bệnh diễn biến phức tạp lan ra cộng đồng. Thành lập 04 chốt kiểm soát; 06 chốt lưu động biên giới kiểm soát yếu tố dịch tễ người ra vào địa bàn huyện; kích hoạt 04 khu cách ly y tế tập trung; kích hoạt 211 Tổ Covid cộng đồng tại các xã, thị trấn; đồng thời tổ chức tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định. Thường xuyên rà soát, điều chỉnh bổ sung phương án đáp ứng các cấp độ dịch theo tình hình mới, với phương châm “4 tại chỗ, rõ người, rõ việc, rõ cấp thực hiện”; xây dựng và triển khai Kế hoạch phối hợp đảm bảo từng cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn huyện. Từ ngày 28/4 đến ngày 15/9/2021, toàn huyện phát hiện 09 ca nhiễm Covid-19. Trong đó, 07 trường hợp tại các khu cách ly tập trung trên địa bàn huyện; 01 trường hợp về từ TP. Hồ Chí Minh; 01 trường hợp tại xã Bàu Cạn; đã ra viện 08 trường hợp, hiện còn 01 trường hợp đang cách ly điều trị tại Bệnh viện dã chiến tỉnh Gia Lai. Triển khai trợ cấp kịp thời, công khai, minh bạch, đúng đối tượng theo quy định tại Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; đến nay, tổng kinh phí thực hiện hỗ trợ là 103.500.000 đồng. Tập trung thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 song song với hoạt động dạy và học.Thực hiện tốt các chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số, các chính sách hỗ trợ phát triển vùng đặc biệt khó khăn. Các vấn đề bức xúc xã hội, khiếu nại tố cáo được tập trung xử lý, An ninh  quốc phòng cơ bản ổn định, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững. Công tác quốc phòng địa phương được tăng cường. Triển khai công tác tập huấn, huấn luyện theo đúng kế hoạch; tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã năm 2021 cho 05 xã: Ia Phìn, Ia Bang, Ia Piơr, Ia Me và Bình Giáo.
 
Các đại biểu tham dự tại điểm cầu huyện
 
 Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, tập trung đánh giá những ưu, nhược điểm việc triển khai thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng trong  9 tháng qua và đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác 3 tháng cuối năm.

Sau khi nghe các địa phương và các đơn vị báo cáo về kết quả đạt được cũng như những tồn tại, hạn chế trong triển khai thực hiện nhiệm vụ, phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Vũ Đình Hạnh – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của các cấp, các ngành và nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng qua. Đồng thời yêu cầu các đơn vị nỗ lực thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ được giao. Trong đó, tập trung   hướng dẫn nhân dân chăm sóc diện tích cây trồng, đặc biệt là một số loại cây trồng chủ lực của huyện. Triển khai tốt công tác phòng, chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm; sâu bệnh hại trên cây trồng… đặc biệt là triển khai quyết liệt các giải  pháp về phòng, chống bệnh viêm da nổi cục trên trâu bò, dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn. Hướng dẫn, hỗ trợ quảng bá, tiêu thụ sản phẩm OCOP, đẩy mạnh kết nối tiêu thụ sản phẩm, tránh ùn ứ nông sản khi cao điểm thu hoạch trong tình hình dịch bệnh. Tiếp tục triển khai các giải pháp để thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới; xây dựng lộ trình phù hợp để xác định các tiêu chí cần tập trung chỉ đạo. Tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác quản lý bảo vệ rừng, thực hiện đồng bộ và hiệu quả các giải pháp quản lý bảo vệ rừng, đặc biệt tại khu vực biên giới. Đẩy nhanh tiến độ đo đạc, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định. Xây dựng kế hoạch kinh tế xã hội, đảm bảo QPAN năm 2022 đảm bảo tính khoa học, vừa đáp ứng yêu cầu hiện tại, vừa đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng, đúng quy định về hỗ trợ đối tượng chính sách, người có công, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người đồng bào dân tộc thiểu số. Chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030. Chủ động triển khai kế hoạch giảm nghèo; triển khai kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021. Thực hiện tốt công tác khám và điều trị bệnh cho nhân dân. Tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, có hiệu quả các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19, sốt xuất huyết. Tăng cường đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tăng cường phối hợp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, kiềm chế tai nạn giao thông. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính; xử lý tốt các vụ việc xảy ra trên địa bàn.
                                                                                 Tin, ảnh: Thùy Liên
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

customer-service.png THÔNG TIN LIÊN HỆ:

1478004194_map-icon.png Địa chỉ:
16 Trần Phú, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: 02693.843.680
1478004801_fax-(1).png  Fax: 02693....
1478004004_Mail.png  Email: ubndchuprong@gialai.gov.vn
 
contract-(4).png THÔNG TIN BẢN QUYỀN:

Bản quyền thuộc về
UBND huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm chính: 
Ông Từ Ngọc Thông - Phó Chủ tịch UBND huyện
Giấy phép số: 04/GP-TTĐT ngày 26/6/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông
   Copyright © 2017 
Trang chủ | Tin tức Liên hệ | Mobile | Site map icontop.png