Huyện Chư Prông tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 9 tháng năm 2020

16/09/2020
Sáng ngày 16/9/2020, UBND huyện Chư Prông tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh 9 tháng  năm 2020, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm. Đồng chí Đinh Văn Dũng –Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện và các Đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện đồng chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị tại điểm cầu UBND huyện còn có các đồng chí lãnh đạo HĐND huyện, UBMMTQVN huyện, Ủy viên UBND huyện, Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị, doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn. Tại điểm cầu các xã, thị trấn có các đồng chí trong cấp ủy, chính quyền và đội ngũ cán bộ công chức.

 
Đồng chí Đinh Văn Dũng – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện
phát biểu quán triệt tại hội nghị
  
Trong 09 tháng  năm 2020, mặc dù còn gặp không ít khó khăn, tình trạng hạn hán, dịch bệnh Covid-19 xảy ra có tác động, ảnh hưởng đến mọi mặt công tác phát triển kinh tế- xã hội, thu- chi ngân sách. Tuy nhiên, được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của UBND tỉnh, Huyện ủy, HĐND huyện, sự phối hợp chặt chẽ của Mặt trận, các Đoàn thể huyện và sự đoàn kết, nỗ lực, chung sức của các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị và toàn thể Nhân dân trên địa bàn huyện,  tình hình kinh tế – xã hội huyện vẫn duy trì được đà phát triển.Theo báo cáo tai hội nghị, tổng diện tích sản xuất nông nghiệp ước đến 30/9/2020 là 74.379 ha, đạt 99,92% KH, tăng 0,83% so với cùng kỳ. Đến nay đã có 05 xã đăng ký Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) với các sản phẩm: Măng tây xanh, cao đinh lăng, mắc ca sấy, hạt điều rang muối, cà phê, tinh dầu sả. Chương trình dự án liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm có tổng kinh phí 2,617 tỷ đồng với sự tham gia của 935 hộ, diện tích 919,85 ha. Toàn huyện có 19 xã triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới, đến nay trên địa bàn huyện đã có 06/19 xã hoàn thành 19 tiêu chí và đã được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (Bàu Cạn, Ia Phìn, Ia Băng, Ia Drang; Ia Boòng, Thăng Hưng). Tập trung đẩy nhanh triển khai công tác XD NTM tại xã Ia Lâu để phấn đấu đạt chuẩn trong năm 2020, tính đến ngày 31/8/2020, tổng số các tiêu chí đạt được của các xã theo bộ tiêu chí mới là 246 tiêu chí/19 xã, bình quân mỗi xã đạt 12,94 tiêu chí, tăng 1,36 tiêu chí/xã so với cùng kỳ năm 2019. Tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác quản lý bảo vệ rừng, thực hiện nhiều biện pháp đồng bộ, quyết liệt, duy trì các hoạt động kiểm tra, truy quét tại các khu vực trọng điểm, triển khai kế hoạch trồng rừng năm 2020 theo Nghị định 75/2015/NĐ-CP và Quyết định số 38/2016/QĐ-TTg giai đoạn 2017-2020. Đến thời điểm hiện tại đã trồng được 103,55 ha, đạt 86,3% kế hoạch (lũy kế từ năm 2017 đến nay đã trồng được 515 ha). Công tác quản lý Nhà nước về đất đai được quan tâm chỉ đạo. Đến nay đã cấp được 40.650 giấy chứng nhận QSDĐ với tổng diện tích 36.399,67 ha, đạt 93,32% diện tích cần cấp, tăng 0,56% so với cùng kỳ. Đã giao đất và cấp GCN QSDĐ cho 90 hộ gia đình, cá nhân thuộc dự án cà phê Ia Phìn. Cơ sở hạ tầng các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn đã được quan tâm đầu tư. Ước đến 30/9/2019, tổng giá trị khối lượng thực hiện 165 tỷ đồng đạt 69%KH; khối lượng giải ngân đạt 160 tỷ đồng đạt 96,9% khối lượng thực hiện và đạt 66,9% KH. Công tác quản lý điều hành ngân sách được thực hiện chặt chẽ, đúng nguyên tắc, ước tổng thu ngân sách huyện đến 30/9/2020 là 46,5 tỷ đồng đạt 84,87% dự toán tỉnh giao, đạt 56,94% Nghị quyết HĐND huyện giao và tăng 5,33% so với cùng kỳ. Trong đó thu cân đối 32,1 tỷ đồng đạt 67,55% dự toán tỉnh giao và đạt 43,15% Nghị quyết HĐND huyện, bằng 85,66% cùng kỳ. Thực hiện chi tiêu ngân sách theo quy định Luật Ngân sách; đáp ứng nhu cầu chi các khoản mang tính cố định, đảm bảo yêu cầu chi quốc phòng, an ninh, phòng chống thiên tai và an sinh xã hội. Công tác khám chữa bệnh, phòng chống dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm được chú trọng. Thành lập 03 chốt kiểm soát người ra vào địa bàn, đồng thời tổ chức tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19, đến nay trên địa bàn huyện chưa có bệnh nhân mắc Covid-19. Thực hiện tốt các chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số, các chính sách hỗ trợ phát triển vùng đặc biệt khó khăn. Triển khai hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán cho các đối tượng được thụ hưởng theo Quyết định 2085/QĐ-TTg, tổng số hộ được thụ hưởng 250 hộ, với tổng nguồn vốn được hỗ trợ 375 triệu đồng. Các chính sách cho người và gia đình người có công với cách mạng thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng chế độ, thực hiện tốt công tác hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ, đến nay đã thực hiện chi trả 25.977,5 triệu đồng cho 31.260 đối tượng theo quy định. Các vấn đề bức xúc xã hội, khiếu nại tố cáo được tập trung xử lý, An ninh  quốc phòng cơ bản ổn định, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững. Công tác quốc phòng địa phương được tăng cường.
 

Đại biểu phát biểu tại Hội nghị
 
Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung đánh giá những ưu, nhược điểm  việc triển khai thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hộ, an ninh quốc phòng trong  9 tháng qua và đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác 3 tháng cuối năm.
 

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu huyện
 
Sau khi nghe các địa phương và các đơn vị báo cáo về kết quả đạt được cũng như những tồn tại, hạn chế trong triển khai thực hiện nhiệm vụ, phát biểu kết luận Hội nghị Đồng chí Đinh Văn Dũng – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của các cấp, các ngành và nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng qua. Đồng thời yêu cầu các đơn vị nỗ lực thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ được giao. Trong đó, tập trung hướng dẫn Nhân dân chăm sóc, thu hoạch sản phẩm các loại cây trồng vụ mùa, cây công nghiệp dài ngày; dự báo tình hình nông vụ để thông báo cho Nhân dân chủ động sản xuất vụ Đông xuân 2020-2021; duy trì đàn gia súc, gia cầm gắn với phòng ngừa và xử lý kịp thời dịch bệnh. Huy động mọi nguồn lực triển khai chương trình MTQG Xây dựng Nông thôn mới, phấn đấu hoàn thành các tiêu chí trong trương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2020 tại các xã, trong đó tập trung tại xã Ia Lâu và 06 làng nông thôn mới trong vùng đồng bào DTTS. Đẩy nhanh tiến độ đo đạc, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định; hoàn thành việc rà soát, điều chỉnh các quy hoạch phục vụ cho việc giao đất, đấu giá đất. Xây dựng kế hoạch kinh tế xã hội, đảm bảo QPAN giai đoạn 2021-2025 đảm bảo tính khoa học, vừa đáp ứng yêu cầu hiện tại, vừa đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng, đúng quy định về hỗ trợ đối tượng chính sách, người có công, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người đồng bào dân tộc thiểu số. Tăng cường đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tăng cường phối hợp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, kiềm chế tai nạn giao thông. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính, chấn chỉnh hiệu quả tình trạng phiền hà, nhũng nhiễu trong giải quyết hồ sơ thủ tục cho tổ chức, Nhân dân; xử lý tốt các vụ việc xảy ra trên địa bàn.
                                                                                         Tin: Thùy Liên
                                                                                         Ảnh: Anh Xuân
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

customer-service.png THÔNG TIN LIÊN HỆ:

1478004194_map-icon.png Địa chỉ:
16 Trần Phú, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: 02693.843.680
1478004801_fax-(1).png  Fax: 02693....
1478004004_Mail.png  Email: ubndchuprong@gialai.gov.vn
 
contract-(4).png THÔNG TIN BẢN QUYỀN:

Bản quyền thuộc về
UBND huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm chính: 
Ông Từ Ngọc Thông - Phó Chủ tịch UBND huyện
Giấy phép số: 04/GP-TTĐT ngày 26/6/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông
   Copyright © 2017 
Trang chủ | Tin tức Liên hệ | Mobile | Site map icontop.png