HĐND huyện Chư Prông khóa XII tổ chức kỳ họp thứ Mười bốn (tổng kết nhiệm kỳ 2016-2021)

17/03/2021
Chiều 16-3, tại hội trường 15-9, HĐND huyện Chư Prông khóa XII tổ chức kỳ họp thứ Mười bốn, nhằm tổng kết nhiệm kỳ 2016-2021.


Kỳ họp thứ Mười bốn HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2016-2021
 
Dự và chỉ đạo kỳ họp có bà Ayun H’Bút - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai; ông Đinh Văn Dũng – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Chư Prông. Tham dự kỳ họp có ông, bà: Đỗ Thị Lan Hương – Phó chánh Văn phòng HĐND tỉnh; Bùi Viết Hội – Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND tỉnh trúng cử tại huyện; Nguyễn Hữu Chí – Phó Ban dân tộc HĐND tỉnh; Ksor Kut - Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Rah Lan H’Chiểu - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Chư Prông; Vũ Đình Hạnh – Phó Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch UBND huyện cùng 34/37 đại biểu HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2016-2021. Ông Rah Lan Hạnh - Ủy viên BTV Huyện ủy – Phó Chủ tịch Phụ trách HĐND huyện chủ tọa kỳ họp.
 

Ông Rah Lan Hạnh - Ủy viên BTV Huyện ủy – Phó Chủ tịch Phụ trách HĐND huyện khai mạc kỳ họp.
 
Tại kỳ họp, Thường trực HĐND huyện đã báo cáo tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND nhiệm kỳ 2016-2021, phương hướng nhiệm vụ và giải pháp của HĐND trong thời gian tới. UBND huyện báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh giai đoạn 2016-2020 và kế hoạch giai đoạn 2021-2025. Đại diện Tổ Đại biểu HĐND tỉnh tại huyện Chư Prông thông báo các kết quả kỳ họp thứ Mười bảy, kỳ họp thứ Mười tám, HĐND tỉnh khóa XI. Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, các Ban HĐND huyện báo cáo tình hình hoạt động trong nhiệm kỳ 2016-2021 và phương hướng thời gian tới.
 

Ông Từ Ngọc Thông – Phó Chủ tịch UBND huyện báo cáo tại kỳ họp về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo QP-AN giai đoạn 2016-2020 và kế hoạch giai đoạn 2021-2025.
 
Nhiệm kỳ 2016-2021, HĐND huyện đã tổ chức thành công 13 kỳ họp. Trong đó 10 kỳ họp thường lệ, 3 kỳ họp chuyên đề và đã ban hành 147 Nghị quyết để thực hiện các nhiệm vụ về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và công tác kiện toàn nhân sự theo thẩm quyền. Quá trình chuẩn bị và tổ chức kỳ họp HĐND huyện được thực hiện nghiêm túc theo đúng quy định của pháp luật. Những Nghị quyết được HĐND huyện ban hành đã thể chế hóa kịp thời các Nghị quyết của cấp ủy thành các mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể cho từng thời kỳ, lĩnh vực, phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.
Trong nhiệm kỳ qua, HĐND huyện thực hiện chức năng giám sát đúng theo quy định của Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND. Trong đó, giám sát giữa hai kỳ họp đã được HĐND huyện tiến hành với 73 đợt giám sát, khảo sát. Nội dung giám sát liên quan đến vấn đề đại biểu, cử tri quan tâm và nhiều nội dung khác. Ngoài ra, HĐND huyện cũng thường xuyên phối hợp với các đoàn giám sát của HĐND tỉnh, Tổ đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh tiến hành giám sát tại địa phương.
Tại các kỳ họp HĐND huyện đã có 63 lượt đại biểu chất vấn với 73 nội dung, kỳ họp HĐND xã có 279 đại biểu chất vấn. Những nội dung chất vấn tập trung thẳng vào các vấn đề xã hội bức xúc, công luận quan tâm và liên quan trực tiếp đến sản xuất, đời sống, sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn huyện. Việc chất vấn diễn ra nghiêm túc với tinh thần cầu thị, tiếp thu và giải trình cụ thể những nội dung chất vấn.
Tại kỳ họp thứ Sáu diễn ra vào cuối năm 2018, HĐND huyện tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với 19 người giữ chức vụ do HĐND huyện bầu, kết quả 14 người có tỷ lệ phiếu trên 50% tín nhiệm cao, 4 người đạt tín nhiệm và 1 người tín nhiệm thấp. Đối với cấp xã, trong 139 đại biểu/20 đại biểu lấy phiếu tín nhiệm thì 103 người có tỷ lệ phiếu trên 50% tín nhiệm cao, 34 người đạt tín nhiệm và 2 người tín nhiệm thấp.
Hoạt động tiếp xúc cử tri được HĐND huyện tiến hành đa dạng hơn về phương thức, cụ thể như: thay vì tiếp xúc cử tri ở trụ sở UBND xã, thị trấn thì nhiệm kỳ qua, các đại biểu cũng đã tiếp xúc cử tri ở các cụm dân cư để trực tiếp tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của cử tri. Các ý kiến, kiến nghị được tập hợp, theo dõi, đôn đốc giải quyết thường xuyên và có tính hệ thống, do đó, tuyệt đại đa số các ý kiến, kiến nghị của cử tri đều được cơ quan chức năng trả lời, giải quyết. Công tác tiếp công dân, tiếp nhận xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân được thực hiện đúng theo quy định của Luật tiếp công dân. Từ năm 2016 đến năm 2021, HĐND cấp huyện, xã đã tiếp 2.500 lượt công dân đến phản ánh, kiến nghị. Tiếp nhận 695 đơn thư, khiếu nại của công dân, đến nay đã giải quyết được 685/695 đơn, khối lượng giải quyết đạt tỷ lệ 98,6%. Riêng Thường trực HĐND đã nhận được16 đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. 16 đơn này đã được chuyển đến cơ quan chức năng theo thẩm quyền giải quyết.
Trong lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh. Trong những năm qua, mặc dù huyện nhà gặp không ít khó khăn, thách thức do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh, giá cả nông sản giảm, đời sống còn gặp nhiều khó khăn, vấn đề bảo vệ chủ quyền và an ninh chính trị tiềm ẩn những yếu tố phức tạp, song được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, toàn diện của tỉnh và sự tranh thủ thời cơ, nỗ lực khắc phục khó khăn, thách thức của chính quyền, quân và dân các dân tộc trong huyện, do đó huyện Chư Prông đã đạt được những thành tựu quan trọng, cơ bản thực hiện hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện khóa XVI, Nghị quyết HĐND huyện khóa XII đề ra.
Theo đó, kinh tế huyện nhà tăng trưởng khá, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân giai đoạn 2015-2020 là 10,5%/năm, tăng 1,95% so với Nghị quyết và tăng 2,92% so với nhiệm kỳ trước. Thu nhập đầu người năm 2020 đạt 42,5 triệu đồng, tăng 1,5 lần so với năm 2015, đạt 106,3% Nghị quyết. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, đến cuối năm 2020, tỷ trọng ngành nông, lâm, thủy sản đạt 49,73%, giảm 12,82% so với nhiệm kỳ trước; công nghiệp – xây dựng đạt 22,85%, tăng 6,04% so với nhiệm kỳ trước; thương mại dịch vụ đạt 27,43% tăng 6,78% so với nhiệm kỳ trước. Đến cuối năm 2020, tổng diện tích gieo trồng toàn huyện là 74.442ha, tăng 0,8% so với năm 2015. Đối với chương trình mỗi xã một sản phẩm thì huyện có 8 sản phẩm được UBND tỉnh công nhận sản phẩm OCCOP cấp tỉnh và được đánh giá đạt 3 sao, cùng với đó, tại huyện cũng đã hình thành một số mô hình “Nông hội” trên địa bàn. Ngành chăn nuôi tiếp tục duy trì tốt, công tác phòng chống dịch được chú trọng, huyện đã triển khai thực hiện lai hóa 50% đàn bò, 85% đàn heo, tính đến cuối năm 2020 huyện có tổng đàn gia súc là 62.490 con. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới có nhiều tiến bộ và đạt được kết quả khá tích cực. Đến cuối năm 2020, trên địa bàn huyện có 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới gồm: Bàu Cạn, Ia Phìn, Ia Băng, Ia Drang, Ia Boòng, Thăng Hưng và Ia Lâu đạt 140% so với Nghị quyết. Cùng với đó, huyện cũng chú trọng chỉ đạo xây dựng làng Nông thôn mới trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tính đến cuối năm 2020, toàn huyện có 6 thôn, làng đạt chuẩn làng nông thôn mới. Tính đến nay, huyện đã cấp được 41.059 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, với diện tích trên 36.644ha, đạt trên 93% diện tích cần cấp. Công nghiệp, xây dựng có bước phát triển khá; tốc độ tăng trưởng khá; tại huyện đã từng bước hình thành một số cụm công nghiệp. Hệ thống cơ sở hạ tầng trên địa bàn tiếp tục được quan tâm đầu tư, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn. Công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch được chú trọng thực hiện, đến nay 100% các xã đã hoàn thành quy hoạch nông thôn mới, hoàn thành bổ sung quy hoạch chung Thị trấn, quy hoạch điều chỉnh sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết các khu dân cư tại địa bàn các xã, thị trấn. Thương mại - dịch vụ tiếp tục tăng trưởng, cơ bản đáp ứng nhu cầu phát triển sản xuất, gắn với nhu cầu đời sống dân sinh…
Các lĩnh vực văn hóa – xã hội, giáo dục và đào tạo, y tế tiếp tục có bước phát triển. Quy mô trường, lớp được sắp xếp đúng theo tinh thần Nghị quyết số 19, ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả của các đơn vị sự nghiệp công lập. Năm học 2020-2021 toàn huyện có 61 trường học, trong đó: công lập là 60, tư thục 1, giảm 7 đơn vị sự nghiệp công lập và giảm 47 điểm trường so với năm 2015. Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học được quan tâm đầu tư mới. Tỷ lệ huy động học sinh các cấp học đến lớp, chất lượng giáo dục được nâng lên. Tỷ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia là 47,36%, vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân; phòng chống dịch bệnh được chú trọng; cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế được quan tâm đầu tư, từng bước phục vụ tốt hơn nhu cầu khám và điều trị bệnh cho nhân dân. Đến cuối năm 2020, toàn huyện có 4,2 bác sỹ/vạn dân, đạt 70% Nghị quyết, tăng 1 bác sỹ so với năm 2015; tỷ lệ giường bệnh đạt 20,53 giường/vạn dân; 100% xã, thị trấn đạt tiêu chí quốc gia về y tế xã; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 90,06%. Các hoạt động văn hóa, thể thao, thông tin và truyền thông luôn hướng về cơ sở, góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho nhân dân. Cùng với đó, huyện cũng chú trọng thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ cho các đối tượng chính sách, người có công, đảm bảo an sinh xã hội cho nhân dân cũng như thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, giải quyết việc làm, đào tạo nghề. Tình hình an ninh chính trị – trật tự an toàn xã hội và Quốc phòng an ninh trên địa bàn huyện ổn định.
 

Bà Ayun H’Bút - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai phát biểu tại kỳ họp thứ Mười bốn HĐND huyện khóa XII
 
Phát biểu tại kỳ họp, bà Ayun H’Bút - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai ghi nhận những nỗ lực và kết quả đạt được của hoạt động HĐND huyện nhiệm kỳ qua. Đồng thời, bà cho rằng công tác chuẩn bị cho bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại huyện hiện nay, thực hiện rất tốt và đảm bảo đúng quy định.
 

Ông Đinh Văn Dũng – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Chư Prông phát biểu chỉ
 
Ông Đinh Văn Dũng – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Chư Prông cũng ghi nhận những nỗ lực và kết quả đạt được của hoạt động HĐND huyện trong nhiềm kỳ qua. Trong phát biểu chỉ đạo của mình, Bí thư Huyện ủy đề nghị HĐND huyện cần làm rõ một số mặt hạn chế, tồn tại để đề ra giải pháp, thực hiện hiệu quả thời gian tới. Đồng thời, cần tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực tự cường, tranh thủ thời cơ, phát huy thế mạnh, vượt qua khó khăn thách thức để xây dựng huyện Chư Prông phát triển vững mạnh. Cần bám sát các mục tiêu, chỉ tiêu, giải pháp của Nghị quyết BCH Đảng bộ huyện lần thứ XVII thể cụ thế hóa trong nhiệm kỳ 2021-2026; thực hiện có hiệu quả các hoạt động giám sát theo chương trình đã đề ra, tập trung giám sát tốt có trọng tâm, trọng điểm, nhất là những vấn đề về nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh và những nội dung cử tri thường xuyên quan tâm. Thực hiện tốt công tác phối hợp giữa HĐND, UBND và UB MTTQVN huyện; công tác phối hợp của các cấp, các ngành của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ. Phối hợp triển khai, chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức cuộc bầu cử Quốc Hội và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. 
 

UBND huyện tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động của HĐND nhiệm kỳ 2016-2021
 
Tại hội nghị, Ủy ban nhân dân huyện đã tặng giấy khen cho 13 tập thể và 26 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động của HĐND nhiệm kỳ 2016-2021.
                                                                              Tin: Rơ Lan Viện
                                                                               Ảnh: Anh Xuân
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

customer-service.png THÔNG TIN LIÊN HỆ:

1478004194_map-icon.png Địa chỉ:
16 Trần Phú, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: 02693.843.680
1478004801_fax-(1).png  Fax: 02693....
1478004004_Mail.png  Email: ubndchuprong@gialai.gov.vn
 
contract-(4).png THÔNG TIN BẢN QUYỀN:

Bản quyền thuộc về
UBND huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm chính: 
Ông Từ Ngọc Thông - Phó Chủ tịch UBND huyện
Giấy phép số: 04/GP-TTĐT ngày 26/6/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông
   Copyright © 2017 
Trang chủ | Tin tức Liên hệ | Mobile | Site map icontop.png