ĐẢNG BỘ CHƯ PRÔNG 5 năm xây dựng và phát triển

23/10/2015
Trong 5 năm qua, với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, vận dụng linh hoạt các nghị quyết của Đảng vào tình hình cụ thể của huyện; BCH Đảng bộ huyện đã lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XV của Đảng bộ và đạt được những kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực.


            Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ huyện đã thực hiện nghiêm công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đảng viên. Đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt ở các tổ chức cơ sở Đảng. Thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo đội ngũ cán bộ, Đảng viên trong hệ thống chính trị từ huyện xuống cơ sở. Trong 5 năm qua đã có hàng trăm cán bộ, Đảng viên công chức, viên chức được cử đi đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ và lý luận chính trị. Công tác tuyên truyền và triển khai việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã đi vào trọng tâm, cụ thể do vậy đã tạo được sự chuyển biến trong đội ngũ cán bộ, Đảng viên về đạo đức cách mạng và tinh thần, thái độ trong thực thi công vụ.  Việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI của Đảng “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” được tiến hành nghiêm túc, đúng quy trình, tính xây dựng cao từ cơ quan cao nhất là Ban Thường vụ huyện ủy tới cấp ủy Đảng ở cơ sở. Do vậy nhận thức về Đảng và công tác xây dựng đảng trong cán bộ, đảng viên được nâng lên. Việc nhận diện đúng các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên hiện nay đã giúp cho từng cấp ủy và mỗi đảng viên đề ra các giải pháp để khắc phục những mặt còn tồn tại và hạn chế.
            Công tác phát triển Đảng viên mới được chú trọng; trong nhiệm kỳ qua Đảng bộ huyện đã kết nạp được 888 đảng viên mới đạt 100% NQ, nâng tổng số đảng viên toàn huyện lên 3.219 đảng viên; 100% thôn, làng, tổ dân phố đều có tổ chức Đảng; trong nhiệm kỳ đã  xóa được 45 thôn, làng, tổ dân phố chưa có đảng viên, tổ chức Đảng. Tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch, vững mạnh được duy trì, chất lượng đảng viên được nâng lên qua từng năm. Nếu như năm 2010 số Đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong toàn Đảng bộ chiếm tỷ lệ 73% thì năm 2014 tỷ lệ này là gần 75%.  Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ huyện luôn coi trọng công tác kiểm tra, giám sát,  xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đổi mới về nội dung và phương thức công tác dân vận; tăng cường sức mạnh bộ máy chính quyền; tất cả đã góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với vai trò lãnh đạo của Đảng; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành; chủ động giải quyết các vấn đề phức tạp, quan trọng của huyện trong tổ chức, chỉ đạo phát triển kinh tế, đảm bảo Quốc phòng, an ninh và thực hiện các chính sách xã hội.
            Có thể nói trong nhiệm kỳ qua, thành tựu về phát triển kinh tế xã hội có bước tiến vượt bậc, kinh tế huyện nhà tiếp tục có sự chuyển biến tích cực, chuyển dịch cơ cấu hợp lý trên cơ sở khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương. Đó là cây công nghiệp, nông lâm sản và chăn nuôi. Vốn đầu tư phát triển toàn xã hội liên tục tăng qua các năm; giai đoạn 2010-2015 ước đạt 6.900 tỷ đồng, tăng 1.440 tỷ đồng so với giai đoạn 2005-2010). Giá trị sản xuất bình quân 5 năm đạt 7,16%/năm. Nếu như những năm trước đây Chư Prông chỉ đứng ở tốp dưới so với các địa phương khác trong tỉnh thì trong giai đoạn vừa qua, sự chuyển mình vượt bậc đã đưa Chư Prông lên hàng thứ 3 vị trí các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh về thu ngân sách. Hàng năm Thu ngân sách của huyện đều đạt và vượt kế hoạch tỉnh giao. Tính riêng trong các năm từ 2010 đến 2013, thu ngân sách huyện từ 77,2 tỉ đồng đã lên gần 150 tỉ đồng .
            Lĩnh vực Văn hóa - xã hội đạt được những kết quả quan trọng, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân từng bước được nâng lên. Cùng với sự đầu tư của nhà nước, huyện cũng đã xuất ngân sách hàng trăm tỷ đồng đầu tư xây dựng hạ tầng cơ sở. Hiện nay 100% các trường học trên địa bàn huyện đã được tầng hóa trường học khang trang, rộng rãi, đạt chuẩn Chất lượng dạy và học không ngừng nâng cao; tỷ lệ huy động học sinh ra lớp hàng năm đều đạt từ 85 đến 98%. Huyện Chư Prông hiện có hàng ngàn sinh viên đang theo học tại các trường Cao đẳng, đại học trên cả nước. Công tác chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân luôn được chú trọng. Trong nhiệm kỳ qua trên địa bàn huyện đã không để phát sinh các loại dịch bệnh nguy hiểm. Thu nhập bình quân đầu người đến cuối năm 2014 là hơn 28 triệu đồng/người/năm, đạt 104,4% Nghị quyết và tăng gấp đôi so với năm 2010; bình quân lương thực đầu người là gần 357 kg/người/năm. Tính từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã có hơn 12 nghìn lao động trên địa bàn được giải quyết việc làm, tăng gần tám nghìn lao động so với giai đoạn (2005-2010), tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 28%, tăng 10% so với cuối năm 2010. Công tác xóa đói, giảm nghèo đạt kết quả khả quan. Hàng năm huyện đều xuất ngân sách hàng trăm triệu đồng để thăm hỏi, giúp đỡ các gia đình chính sách, người có công với nước và các hộ gia đình nghèo. Ước đến cuối năm 2015, tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí mới trên địa bàn huyện còn 10,35%.  Lĩnh vực văn hóa thông tin, thể dục, thể thao ngày càng mở rộng, từng bước đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hoá ngày càng cao của nhân dân. Trong phong trào xây dựng nông thôn mới được sự lãnh đạo của Đảng bộ nhân dân trên địa bàn huyện đã đóng góp gần 20 nghìn ngày công, gần 57 tỉ đồng, hiến hàng ngàn m2 đất để xây dựng nông thôn mới. kết quả của việc triển khai xây dựng nông thôn mới đã làm cho bộ mặt của huyện Chư Prông khởi sắc từng ngày. Dự kiến đến cuối năm 2015 có 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới (xã Ia Drăng, xã Bàu Cạn); đến năm 2020 phấn đấu có thêm 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới (gồm xã Ia Boòng, Ia Phìn, Ia Băng), các xã còn lại mỗi năm phấn đấu tăng thêm 1 tiêu chí trở lên.
            Là huyện biên giới, trong những năm qua huyện Chư Prông luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến công tác quốc phòng, an ninh. Đảng bộ huyện đã chỉ đạo cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và các hội, đoàn thể thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước. Không tin, không nghe theo luận điệu tuyên truyền của kẻ xấu, yên tâm làm ăn, sinh sống để phát triển kinh tế xóa đói, giảm nghèo. Chỉ đạo các lực lượng vũ trang nâng cao tinh thần cảnh giác, sẵn sàng đập tan mọi âm mưu đen tối của các thế lực thù địch, giữ vững ổn định về mọi mặt để phát triển kinh tế, nâng cao đời sống của nhân dân.
            Như vậy, có thể nói từ sự thống nhất đoàn kết trong nội bộ, sự nỗ lực phấn đấu của từng Đảng viên và các tổ chức cơ sở Đảng, của Đảng bộ huyện có ý nghĩa hết sức quan trọng; là nhân tố quyết định cho sự phát triển vượt bậc về mọi mặt của huyện Chư Prông trong thời gian qua./.
Hà Huy Văn (Phòng Văn hoá và Thông tin huyện)
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

customer-service.png THÔNG TIN LIÊN HỆ:

1478004194_map-icon.png Địa chỉ:
16 Trần Phú, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: 02693.843.680
1478004801_fax-(1).png  Fax: 02693....
1478004004_Mail.png  Email: ubndchuprong@gialai.gov.vn
 
contract-(4).png THÔNG TIN BẢN QUYỀN:

Bản quyền thuộc về
UBND huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm chính: 
Ông Từ Ngọc Thông - Phó Chủ tịch UBND huyện
Giấy phép số: 04/GP-TTĐT ngày 26/6/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông
   Copyright © 2017 
Trang chủ | Tin tức Liên hệ | Mobile | Site map icontop.png