Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Chư Prông lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 -2025

06/08/2020
Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30 tháng 5 năm 2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; sự chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Sau thời gian tích cực chuẩn bị và được sự đồng ý của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Chư Prông khóa XVI long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đại hội được diễn ra trong 3 ngày từ mồng 3 đến mồng 5 tháng 8 năm 2020.


Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Chư Prông lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 -2025
 
Buổi chiều ngày 3/8/2020, các Đại biểu về dự Đại hội đã dâng hương, dâng hoa kính viếng anh linh các anh hùng Liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện.

Đại biểu về dự Đại hội đã dâng hương, dâng hoa kính viếng anh linh các anh hùng Liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện.
 
Tiếp đó phiên trù bị của Đại hội được tiến hành. Về dự Đại hội lần này có 232 đại biểu được triệu tập của 60 tổ chức cơ sở Đảng đại diện cho hơn 4.000 đảng viên thuộc Đảng bộ huyện; đây là những đại biểu ưu tú, tiêu biểu cho trí tuệ và sức mạnh đoàn kết, ý chí, nguyện vọng của Đảng bộ, quân và dân các dân tộc huyện nhà. Dưới sự chủ trì của đồng chí Vũ Đình Hạnh - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy phụ trách Đảng bộ huyện. Đại hội đã bầu Đoàn Chủ tịch, gồm 07 đồng chí; Đoàn Thư ký gồm 02 đồng chí, Ban thẩm tra tư cách đại biểu, gồm 05 đồng chí; thống nhất thông qua Chương trình Đại hội chính thức; Thống nhất thông qua Quy chế làm việc và nội quy của Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVII. Đại hội đã được quán triệt Quy chế bầu cử trong Đảng theo Quyết định số 244-QĐ/TW, ngày 29/6/2014 của Bộ Chính trị.

Phiên trù bị của Đại hội được diễn ra trong không khí long trọng, trang nghiêm

Sáng  ngày 4/8/2020, Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Chư Prông lần thứ XVII, Nhiệm kỳ 2020 -2025 đã chính thức được khai mạc tại Hội trường 15/9 của huyện. Về dự và trực tiếp chỉ đạo Đại hội  có đồng chí: Châu Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí: Lê Kim Giàu - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Đồng chí: Võ Thanh Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy. Đồng chí: Trần Ngọc Nhung - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh. Đồng chí: Nguyễn Duy Khánh - Nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Đồng chí: Rah Lan Tuấn - Nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh. Các đồng chí đại diện lãnh đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, đồng chí Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và đại diện Thường trực Huyện ủy Chư Sê. Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân KPă Ó; các đồng chí nguyên đạo huyện qua các thời kỳ. Đại biểu các đơn vị lực lượng vũ trang và các doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn huyện.

 
232 đại biểu chính thức và đại biểu mời về dự Đại hội.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Chư Prông lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 được tổ chức long trọng nhằm đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XVI; quyết định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho giai đoạn 2020 - 2025; kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020; thảo luận tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh khóa XVI và dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; bầu Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Huyện ủy khóa XVII; bầu Đoàn đại biểu của Đảng bộ đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Vũ Đình Hạnh – Phó Bí thư thường trực HU, phụ trách Đảng bộ huyện khai mạc Đại hội.
 
 
Đồng chí Vũ Đình Hạnh – Phó Bí thư thường trực, phụ trách Đảng bộ huyện khai mạc Đại hội
 
Tiếp đó đồng chí Đinh Văn Dũng – Phó Bí thư HU, Chủ tịch UBND huyện đã trình bày dự thảo tóm tắt Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khoá XVI trình Đại hội đảng bộ lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.
 

 
Đồng chí Đinh Văn Dũng – Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện đã trình bày dự thảo Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khoá XVI trình Đại hội đảng bộ lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025
 
 Báo cáo nêu rõ: Trong 5 năm qua, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, song được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, toàn diện của tỉnh; Đảng bộ, quân và nhân dân các dân tộc huyện Chư Prông đã nỗ lực khắc phục khó khăn, tích cực thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVI đã đề ra và đạt được một số kết quả quan trọng trên các lĩnh vực: Kinh tế của huyện tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ có bước phát triển; công tác xây dựng nông thôn mới được quan tâm chỉ đạo và vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra; thu ngân sách hằng năm đạt khá, cơ sở hạ tầng được quan tâm đầu tư. Giá trị sản xuất bình quân giai đoạn 2015 - 2020 là 9,74%/năm, tăng 1,64% so với Nghị quyết, tăng 2,58% so với nhiệm kỳ trước . Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 đạt 42,5 triệu đồng, tăng 1,5 lần so với năm 2015, đạt 106,3% Nghị quyết. Đến năm 2020, tỷ trọng ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản đạt 50,27%; công nghiệp - xây dựng đạt 22,01% tăng 1,7% so với nhiệm kỳ trước; thương mại - dịch vụ đạt 27,72% tăng 3,25% so với nhiệm kỳ trước.  Tốc độ tăng thu ngân sách bình quân đạt 10,3%.
Tổng vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2015 - 2020 là 12.021 tỷ đồng, bằng 266,1% so với Nghị quyết, tăng 73,4% so với nhiệm kỳ trước.
Tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện từ 16,2% năm 2015 giảm còn 4,39% vào cuối năm 2020 (giảm bình quân 2,36%/năm); tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số từ 29,88% giảm còn dưới 8%. Đã giải quyết việc làm cho 12.500 lao động; tỷ lệ lao động qua đào tạo là 45%, đạt 100% Nghị quyết, tăng 17% so với năm 2015.
Ước đến cuối năm 2020, tổng diện tích gieo trồng toàn huyện là 74.703 ha, tăng 1,16% so với năm 2015 . Hiện nay, trên địa bàn huyện có 23 công trình thủy lợi với tổng công suất tưới đạt 6.382 ha.  Ước đến cuối năm 2020, tổng đàn gia súc trên địa bàn huyện là 49.000 con. Ước đến cuối năm 2020, trên địa bàn huyện có 07 xã đạt chuẩn nông thôn mới (Bàu Cạn, Ia Phìn, Ia Băng, Ia Drang, Ia Boòng, Thăng Hưng và Ia Lâu) đạt 140% so với Nghị quyết. Công nghiệp, xây dựng giá trị sản xuất bình quân đạt 13,68%/năm, tăng 3,68% so với nhiệm kỳ trước. Thương mại - dịch vụ tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm là 14,14%.
Văn hoá - xã hội có nhiều tiến bộ; cơ sở vật chất cho giáo dục, đào tạo được quan tâm đầu tư, chất lượng dạy và học được nâng lên; chất lượng khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân có chuyển biến tích cực; các phong trào văn hoá, văn nghệ, thể dục - thể thao từng bước phát triển; công tác giảm nghèo, chăm lo gia đình chính sách, người có công được quan tâm, các chế độ chính sách, an sinh xã hội được thực hiện đúng quy định; một số vấn đề bức xúc trong nhân dân được tập trung giải quyết kịp thời. Toàn huyện đã giải quyết việc làm cho trên 12.500 lao động với thu nhập bình quân trên 05 triệu đồng/lao động/tháng. Hàng năm huyện tổ chức thăm chúc Tết, tặng quà của Trung ương, tỉnh, huyện với tổng kinh phí đã cấp và hỗ trợ là 11.578.940.000 đồng; hỗ trợ xây mới, sửa chữa 360 nhà ở cho các gia đình chính sách, người có công với tổng kinh phí 13,384 tỷ đồng và 125 căn nhà cho hộ nghèo với tổng kinh phí trên 3,955 tỷ đồng.

PV. Tác nghiệp đưa tin  Đại Hội
 
Hiện tại, tỷ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn huyện là 47,3%, vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. 100% các đơn vị trường học đã thực hiện tự chủ.
Ước đến năm 2020, toàn huyện có 4,2 bác sỹ/vạn dân, đạt 70% Nghị quyết, tăng 01 bác sỹ so với năm 2015; tỷ lệ giường bệnh đạt 20,53 giường/vạn dân;  tỷ lệ xã, thị trấn đạt tiêu chí quốc gia về y tế xã là 100%, tăng 73,7% so với năm 2015; tỷ lệ trẻ em dưới 05 tuổi bị suy dinh dưỡng giảm còn 16,5%; tỷ lệ trẻ em dưới 01 tuổi tiêm chủng đủ liều đạt 98%; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 90,06%.
Công tác dân số và gia đình, góp phần giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 và giảm tỷ lệ tăng dân số tự nhiên xuống còn 1,25%; ước đến cuối năm 2020, dân số trung bình toàn huyện là 131.794 người, tăng 14.082 người so với đầu nhiệm kỳ.   
Tỷ lệ thôn, làng